15 de des. 2010

Preocupació per la possibilitat que Israel ataqui les centrals nuclears iranianes

Preocupació per la possibilitat que Israel ataqui les centrals nuclears iranianes

El govern australià va transmetre al dels Estats Units la seva preocupació per la possibilitat que Israel destruís les centrals nuclears iranianes perquè no els agradaria veure's arrossegats a un conflicte nuclear però també mostren la seva preocupació per la continuació del programa nuclear iranià. El govern australià considera que les ambicions iranianes dels iranians formen part d'una estratègia dissuasiva del govern iranià, és a dir, que els iranians volen tenir armes nuclears per evitar un possible atac, encara que l'atac podria ser degut per la intenció de l'Iran de tenir armes nuclears amb les que els seus veïns i la resta del món se sentirien intimidats. És per això què, per exemple l'Aràbia Saudita, entre d'altres Estats àrabs, hagi demanat als Estats Units que destruïssin el programa nuclear iranià. Traduint: els iranians volen tenir armes nuclears amb l'excusa que d'aquesta manera ningú s'atreviria a atacar-los, i altres països – entre ells els seus veïns àrabs – demanen que s'ataqui l'Iran per acabar amb aquest programa nuclear. Això és un cercle viciós. Iran ha adquirit míssils nord coreans – ja vaig parlar d'aquest assumpte – que poden arribar fins a ciutats europees. Estats Units creu que Israel podria atacar unilateralment les centrals nuclears iranianes unilateralment per acabar amb el programa nuclear iranià però creuen que no ho faran aviat.

Preocupación por la posibilidad de que Israel ataque a las centrales nucleares iraníes

El gobierno australiano transmitió al de Estados Unidos su preocupación por la posibilidad de que Israel destruyera las centrales nucleares iraníes para que no les gustaría verse arrastrados a un conflicto nuclear pero también muestran su preocupación por la continuación del programa nuclear iraní. El gobierno australiano considera que las ambiciones iraníes de los iraníes forman parte de una estrategia disuasiva del gobierno iraní, es decir, que los iraníes quieren tener armas nucleares para evitar un posible ataque, aunque el ataque podría ser debido por la intención de Irán de tener armas nucleares con las que sus vecinos y el resto del mundo se sentirían intimidados. Es por ello que, por ejemplo Arabia Saudí, entre otros Estados árabes, haya pedido a Estados Unidos que destruyeran el programa nuclear iraní. Traduciendo: los iraníes quieren tener armas nucleares con la excusa de que de esta manera nadie se atrevería a atacarlos, y otros países - entre ellos sus vecinos árabes - piden que se ataque Irán para acabar con este programa nuclear. Esto es un círculo vicioso. Irán ha adquirido misiles coreanos - ya hablé de este asunto - que pueden llegar hasta ciudades europeas. Estados Unidos cree que Israel podría atacar unilateralmente las centrales nucleares iraníes unilateralmente para acabar con el programa nuclear iraní pero creen que no lo harán pronto.