8 de des. 2010

Aparcar amb el cul

Aparcar amb el cul

Barcelona és una ciutat en què els aparcaments no sobren però sempre hi ha desaprensius que aparquen el seu vehicle com si el seu fos l'únic de tota la ciutat, ocupant dues places. Això és molt habitual als aparcaments dels centres comercials però tampoc és rar veure-ho al carrer. No estic demanant que la gent aparqui usant un tiralínies, només que aparquin el cotxe dins de les línies i així no donaran pel sac a altres conductors ni es perdrà una plaça per la mandra d'alguns a posar el cotxe recte o almenys dins de les marques que delimiten la plaça.

Aparcar con el culo
Barcelona es una ciudad en la que los aparcamientos no sobran pero siempre hay desaprensivos que aparcan su vehículo como si su fuera el único de toda la ciudad, ocupando dos plazas. Esto es muy habitual en los aparcamientos de los centros comerciales pero tampoco es raro verlo en la calle. No estoy pidiendo que la gente aparque usando un tiralíneas, sólo que aparquen el coche dentro de las líneas y así no darán por saco a otros conductores ni se perderá una plaza para la pereza de algunos a poner el coche recto o al menos dentro de las marcas que delimitan la plaza.