21 de des. 2010

Reciclatge de parades de bus

Reciclatge de parades de bus

No hi ha cap dubte que estem en crisi i que cal reciclar, i el nostre Ajuntament (Barcelona) recicla les parades de bus també. Aquest seria el cas de la que estan instal·lant al carrer Trafalgar aprofitant la rehabilitació i ampliació de les voreres. En el cas que ens ocupa la parada - el model de parada amb marquesina - que ara estan muntant al carrer Trafalgar feia servei a la línia 97, ara servirà a les línies 41, 141 i d'altres que circulen pel carrer Trafalgar i s'aturen en el tram comprés entre els carrers Lluís el Piadós i Méndez Núñez.
Les fotos corresponen a la parada citada, ara situada al carrer Trafalgar, com es pot apreciar no és nova, però això ho confirma que encara té l'avís penjat "Parada anul·lada", la data en què va ser anul·lada i on està la parada més propera, ara, però, la parada està sent muntada al carrer Trafalgar. També es pot apreciar que el banc mostra senyals que ja ha sigut usat.

Reciclaje de paradas de bus

No hay ninguna duda que estamos en crisis y que hay que reciclar, y nuestro Ayuntamiento (Barcelona) recicla las paradas de bus también. Este sería el caso de la que están instalando en la calle Trafalgar aprovechando la rehabilitación y ampliación de las aceras. En el caso que nos ocupa la parada - el modelo de parada con marquesina - que ahora están montando en la calle Trafalgar hacía servicio en la línea 97, ahora servirá a las líneas 41, 141 y otras que circulan por la calle Trafalgar y se paran en el tramo comprendido entre las calles Lluís el Piadós y Méndez Núñez. Las fotos corresponden en la parada citada, ahora situada en la calle Trafalgar, como se puede apreciar no es nueva, pero eso lo confirma que aún tiene el aviso colgando "Parada anulada", la fecha en que fue anulada y donde está la parada más próxima, ahora, sin embargo, la parada está siendo montada en la calle Trafalgar. También se puede apreciar que el banco muestra señales que ya ha sido usado.