26 de des. 2010

Israel modificarà els seus tancs per protegir-los millor

Israel modificarà els seus tancs per protegir-los millorDos fets han fet prendre al Tsahal la decisió de substituir els tancs destinats a la frontera amb Gaza per Merkava Mark IV equipats amb un sistema de protecció actiu nomenat com a Meil Ruaj (Windbreaker o Trencavents): Un tanc israelià patís danys importants quan uns palestins van atacar-los amb míssils. Els soldats israelians van sortir il·lesos però el tanc va patir danys. Els informes d’Intel·ligència adverteixen de l’augment de l’amenaça d’atacs palestins amb míssils antitanc subministrats pel règim iranià. Aquest sistema equipa els tancs del novè batalló que són del model Merkava Mark IV, ha sigut desenvolupat per les Indústries Rafael, i és capaç d’aturar qualsevol amenaça antitanc. Hamàs posseeix centenars de míssils de divers tipus i sofisticació, des de RPG fins a míssils avançats. Israel va prendre la decisió de millorar els sistemes de defensa dels tancs arran del gran nombre de tancs danyats durant la Segona Guerra del Líban a causa de l’ús massiu de míssils emprats pel grup terrorista xiita Hezbolà. Malgrat tot, sembla que tot el procés de millora dels tancs ha sofert endarreriments i que encara s’allargarà un temps més fins que Israel tingui un nombre important dels batallons de tancs equipats.Merkava – Dades tècniques


Tipus: Carro de combat
País d'origen: Israel
Història de servei: En servei des de 1978-present
Operadors Forces de Defensa d'Israel
Guerres Guerra del Líban de 1982, Conflicte al sud del Líban, Guerra del Líban de 2006, Primera Intifada, Segona Intifada, Guerra de Gaza
Història de producció
Fabricant Mantak (Merkava Tank Office)
Cost per unitat 4,5-5
milions de US $ (el 2006)
Produït 1974-present
Quantitat produïda

Mark I: 250
Mark II: 580
Mark III: 780
Mark IV: 320 (9-2010, altres 300 en producció)
Especificacions
Pes 65 t
Longitud
9,04 m en total
7,6 m sense canó
Amplada
3,72 m (sense faldons)
Alçada
2,66 m (sostre de la torreta)
Alçada sobre el terra
45 cm
Tripulació:
4
(comandant, artiller, carregador i conductor)


Blindatge:
1.500 mm en aliatge composta de ceràmica laminada-acer-níquel i disseny modular
Armes:


Arma primària Merkava I II: canó d'ànima estriada M68 de 105 mm
Merkava III: canó d'ànima llisa MG251 de
120 mm
Merkava IV: canó d'ànima llisa MG253 de
120 mm
48 projectils i capaç de disparar míssils LAHAT
Arma secundària 1 × metralladora M2 de
12,7 mm
2 × metralladores FN MAG de
7,62 mm
1 × morter de
60 mm intern
12 × granades de fum
Motor
MTU MT883,
turbo
dièsel: 1.500
HP (1.119 KW)
Relació potència /
pes:
23
HP / t
Velocitat màxima:
64 km / h en
carretera
, 55 km / h camp a través

Capacitat de combustible:
1.400 litres
Autonomia:
500 km
Transmissió:
Renk
RK 325
Rodatge: Cadenes amb 6 rodes de rodatge
a
cada
costat
Suspensió: Molles helicoïdals
Israel modificará sus tanques para protegerlos mejorDos hechos han hecho tomar el Tsahal la decisión de sustituir los tanques destinados a la frontera con Gaza para Merkava Mark IV equipados con un sistema de protección activo nombrado como Meil Ruaj (Windbreaker o rompevientos):
Un tanque israelí sufriera daños importantes cuando unos palestinos atacarlos con misiles. Los soldados israelíes salieron ilesos pero el tanque sufrió daños.
Los informes de inteligencia advierten del aumento de la amenaza de ataques palestinos con misiles antitanque suministrados por el régimen iraní.
Este sistema
equipa los tanques del noveno batallón que son del modelo Merkava Mark IV, ha
sido desarrollado por las Industrias Rafael, y es capaz de detener cualquier amenaza antitanque. Hamás posee cientos de misiles de diverso tipo y sofisticación, desde RPG hasta misiles avanzados.
Israel tomó la decisión de mejorar los sistemas de defensa de los tanques debido al gran número de tanques dañados durante la Segunda Guerra del Líbano debido al uso masivo de misiles utilizados por el grupo terrorista chiita Hezbolá.
Sin embargo, parece que todo el proceso de mejora de los tanques ha sufrido retrasos y que aún se alargará un tiempo más hasta que Israel tenga un número importante de los batallones de tanques equipados.
Merkava - Datos técnicos
Tipo: Carro
de combate
País de origen: Israel
Historia de servicio: En servicio desde 1978-presente
Operadores Fuerzas de Defensa de Israel
Guerras Guerra del Líbano de 1982, Conflicto en el sur del Líbano, Guerra del Líbano de 2006, Primera Intifada, Segunda Intifada, Guerra de Gaza
Historia de producción
Fabricante Mantak (Merkava Tank Office)
Coste por unidad 4,5-5 millones de US $ (en 2006)
Producido 1974-presente
Cantidad
producida
Mark I: 250
Mark II: 580
Mark III: 780
Mark IV: 320
(9-2010, otros 300 en producción)
Especificaciones
Peso 65 t
Longitud
9,04 m en total
7,6 m sin cañón
Anchura
3,72 m
(sin faldones)
Altura
2,66 m
(techo de la torreta)
Altura sobre el suelo
45 cm

Tripulación: 4 (comandante, artillero, cargador y
conductor)
Blindaje:
1.500 mm en aleación compuesta de cerámica
laminada-acero-níquel y diseño modular
Armas:
Arma primaria Merkava I II:
cañón de ánima estriada M68 de
105 mm
Merkava III: cañón de ánima lisa MG251 de
120 mm
Merkava IV: cañón de ánima lisa MG253 de
120 mm
48 proyectiles y capaz de disparar misiles LAHAT
Arma secundaria
1 × ametralladora M2 de
12,7 mm
2 × ametralladoras FN MAG de
7,62 mm
1 × mortero de
60 mm interno
12 × granadas de humo
Motor
MTU MT883, turbo diesel:
1.500 HP (1.119 kW)
Relación potencia / peso: 23 HP / t
Velocidad máxima:
64 km / h en carretera, 55 km
/ h campo a través
Capacidad de combustible: 1.400 litros
Autonomía:
500 km

Transmisión: Renk RK 325
Rodaje: Cadenas con 6 ruedas de rodaje a cada lado
Suspensión: Muelles helicoidales