21 de des. 2010

Condemnat el director de cinema iranià Jafar Panahi a 6 anys de presó

Condemnat el director de cinema iranià Jafar Panahi a 6 anys de presó

El director de cinema iranià Jafar Panahi ha estat condemnat per un tribunal a sis anys de presó, i segons la seva advocada li han prohibit realitzar pel·lícules, escriure guions, viatjar a l'estranger durant 20 anys i donar entrevistes a mitjans de comunicació locals o estrangers. De moment encara no han detingut la seva advocada, fet que no ho hem de descartar que passi si ens atenem als precedents. Panahi va assistir al funeral de Neda Agha-Soltan, assassinada pels Basij, un grup paramilitar que es va fer tristament famós per la dura repressió arran les protestes contra el frau electoral de les passades eleccions iranianes que van reafirmar a Ahmadinejad en el poder. Panahi va ser detingut diverses vegades, fet que li va impedir assistir a Canes. El seu estil és qualificat de neorealisme iranià amb un fort component de crítica social, cosa que segurament és l'origen de la persecució que pateix. Clar, que al règim iranià tampoc li calen excuses per engarjolar o penjar gent.
Condenado el director de cine iraní Jafar Panahi a 6 años de prisión
El director de cine iraní Jafar Panahi ha sido condenado por un tribunal a seis años de prisión, y según su abogada le han prohibido realizar películas, escribir guiones, viajar al extranjero durante 20 años y dar entrevistas a medios de comunicación locales o extranjeros. De momento aún no han detenido su abogada, que no debemos descartar que pase si nos atenemos a los precedentes. Panahi asistió al funeral de Neda Agha-Soltan, asesinada por Basij, un grupo paramilitar que se hizo tristemente famoso por la dura represión a raíz las protestas contra el fraude electoral de las pasadas elecciones iraníes que reafirmaron a Ahmadineyad en el poder. Panahi fue detenido varias veces, lo que le impidió asistir en Cannes. Su estilo es calificado de neorrealismo iraní con un fuerte componente de crítica social, lo que seguramente es el origen de la persecución que sufre. Claro, que el régimen iraní tampoco necesita excusas para enchironar o colgar gente.