8 de des. 2010

Iran usà la Mitja Lluna Roja per subministrar armes a Hezbolà

Iran usà la Mitja Lluna Roja per subministrar armes a Hezbolà

Les organitzacions humanitàries que treballen a zones tan complicades com el Líban o Gaza no tenen una feina gens fàcil, per poder actuar han d'acceptar que organitzacions terroristes com Hamas o Hezbolà les usin, sigui com escuts humans o com mitjà de transport. Suposem i pressuposem que una ambulància amb una Creu Roja, en el cas del que estem parlant és una Mitja Lluna Roja és una ambulància que transporta malalts i ferits, però a vegades succeeix que aquesta important organització internacional de caràcter humanitari no és del tot respectada per les parts en conflicte, i organitzacions terroristes com Hezbolà traslladen armes en ambulàncies. És molt lleig bombardejar ambulàncies, també hauria de considerar-se lleig usar-les per transportar armes. Sabem que tractar de relacionar els termes govern i escrúpols és cada dia més difícil, si els governs democràtics han demostrat que d'escrúpols se la solen passar pel folre, que no hauríem de dir de dictadures com la iraniana?. Si hi ha una qualitat de la que al sàtrapa iranià no va gaire sobrat són els escrúpols. La Mitja Lluna Roja iraniana va ser usada per introduir armes al Líban destinades al grup terrorista xiïta libanès – apadrinat, finançat i armat pel règim iranià – segons alguns dels cables ara fets públics per WIKILEAKS en què es pot llegir que “els vehicles de la Mitja Lluna Roja que transportaven material mèdic van servir també per portar carregaments d'armes”. És a dir, que transportaven supositoris dels que curen i dels que et fan fer l'últim pet de la teva vida. En els avions que la Mitja Lluna Roja enviava l'ajuda humanitària el govern iranià enviava armes a Hezbolà. El més curiós és que els avions ja estaven mig plens quan arribaven els membres de la Mitja Lluna Roja i que el carregament era vigilat per membres de l'organització dels guardians de la revolució, una mena de braç del règim iranià. “Membres de la Mitja Lluna Roja iraniana van veure míssils en avions destinats al Líban, en el moment en què es carregava material mèdic en els avions”. “Els avions estaven segons (els membres de l'organització humanitària) mig plens abans de l'arribada del material mèdic”. Segons els cables que Wikileaks ha publicat un hospital del Líban sota jurisdicció de la Mitja Lluna Roja va ser posat sota el control del grup terrorista Hezbolà – que controla gran part del Líban – a petició del líder de l'organització Hasan Nasralà.


Los 'pasdarán' utilizan la Media Luna Roja iraní para sus operaciones encubiertas en Irak y Líbano

Entérate de los puntos esenciales de las nuevas filtraciones de WikiLeaks

"Los lazos entre Teherán y Hezbolá
Con la lectura de los cables diplomáticos quedó en evidencia que Irán ha utilizado la Media Luna Roja de ambulancias para transportar armas y agentes en el Líbano durante la guerra de 2006 entre Israel y el Hezbollah libanés."


Irán usó la Media Luna Roja para suministrar armas a Hezbolá

Las organizaciones humanitarias que trabajan en zonas tan complicadas como el Líbano o Gaza no tienen un trabajo nada fácil, para poder actuar deben aceptar que organizaciones terroristas como Hamas o Hezbolá las usen, sea como escudos humanos o como medio de transporte. Supongamos y presuponemos que una ambulancia con una Cruz Roja, en el caso del que estamos hablando es una Media Luna Roja es una ambulancia que transporta enfermos y heridos, pero a veces sucede que esta importante organización internacional de carácter humanitario no es del todo respetada por las partes en conflicto, y organizaciones terroristas como Hezbolá traslada armas en ambulancias. Es muy feo bombardear ambulancias, también debería considerarse feo usarlas para transportar armas. Sabemos que tratar de
relacionar los términos gobierno y escrúpulos es cada día más difícil, si los gobiernos democráticos han demostrado que de escrúpulos se la suelen pasar por el forro, que no deberíamos decir de dictaduras como la iraní?. Si hay una calidad de la que al sátrapa iraní no va mucho sobrado son los escrúpulos. La Media Luna Roja iraní fue usada para introducir armas en el Líbano destinadas al grupo terrorista chií libanés - apadrinado, financiado y armado por el régimen iraní - según algunos de los cables ahora hechos públicos por Wikileaks en que se puede leer que "los vehículos de la Media Luna Roja que transportaban material médico sirvieron también para llevar cargamentos de armas ". Es decir, que transportaban supositorios de los que curan y los que te hacen hacer el último pedo de tu vida. En los aviones que la Media Luna Roja enviaba la ayuda humanitaria el gobierno iraní enviaba armas a Hezbolá. Lo curioso es que los aviones ya estaban medio llenos cuando llegaban los miembros de la Media Luna Roja y que el cargamento era vigilado por miembros de la organización de los guardianes de la revolución, una especie de brazo del régimen iraní. "Miembros de la Media Luna Roja iraní vieron misiles en aviones destinados al Líbano, en el momento en que se cargaba material médico en los aviones". "Los aviones estaban segundos (los miembros de la organización humanitaria) medio llenos antes de la llegada del material médico". Según los cables que Wikileaks ha publicado un hospital del Líbano bajo jurisdicción de la Media Luna Roja fue puesto bajo el control del grupo terrorista Hezbolá - que controla gran parte del Líbano - a petición del líder de la organización Hasan Nasralá.