22 de des. 2010

Atacs i respostes entre Israel i els palestins

Atacs i respostes entre Israel i els palestins
Israel mata a cinc “màrtirs d'Hamàs

Primer cal llegir la notícia tal i com apareix a la premsa.
Israel mata cinc palestins que llençaven coets
Gaza – Un bombardeig aeri israelià va matar la nit de dissabte cinc palestins que es disposaven a llençar coets contra Israel des de la Franja de Gaza, va assegurar ahir el Tsahal. És un dels atacs israelians més forts des de l'operació Plom Fos llençada
contra Gaza l'hivern de 2008-09. Hamàs, que controla la Franja, va confirmar la mort de cinc “màrtirs” a Deir al Balash en el centre de Gaza. / Afp

Crec que AFP exagera molt quan considr que pot comparar-se l'operació Plom Fos amb la resposta habitual del Tsahal al llençament de coets per part d'Hamàs. L'operació Plom Fos va ser una operació que combinava forces terrestres que penetraven dins de Gaza amb el bombardeig de les zones on es detectava activitat d'Hamàs. En aquest cas, el que explica la notícia és la simple resposta de bombardejar els llocs des d'on són llençats els coets que en aquesta ocasió s'ha saldat amb la mort dels cinc terroristes d'Hamàs. O la resposta israeliana va ser instantània o els terroristes d'Hamàs són rucs integrals – apart de terroristes islamistes integristes – perquè no és comprensible, fora que tinguin grans ganes de dinyar-la per això convertir-se en màrtirs, calla, que és així com els han proclamat els seus col·legues terroristes, quedar-se en el lloc sabent que els israelians responen immediatament bombardejant la zona de llençament.

Un míssil Qasam fereix una adolescent israeliana i quasi provoca una tragèdia

Una adolescent de 14 anys va resultar ferida com a conseqüència de la caiguda d'un Qasam a prop d'un jardí d'infància d'un kibbutz d'Ashkelon. La noia es dirigia cap a l'escola quan va caure el coet Qasam. Va ser atesa en el mateix lloc per una ambulància de l'Estrella Roja de David i posteriorment traslladada a un hospital. També van quedar commocionades dues persones més i van produir-se danys a algunes de les vivendes. El míssil va impactar a pocs metres del jardí d'infància on hi havia una desena d'infants. Podria haver provocat una tragèdia si cau dins del jardí d'infància.

Els F16 israelians bombardegen instal·lacions d'Hamàs a Gaza

La Força Aèria israeliana va bombardejar la Franja de Gaza ferint dos terroristes palestins quan van atacar una base d'Hamàs. Els F16 israelians van
atacar set objectius escollits per la seva relació amb el grup terrorista Hamàs: tres túnels al nord que controla Hamàs, un altre túnel al sud que serveix a aquesta organització per introduir contraban, també una fàbrica d'armes i un centre d'activitat terrorista. Els túnels atacats serveixen a Hamàs per introduir terroristes a Israel per cometre atemptats. Aquest bombardeig és la resposta d'Israel al llençament de coets des de Gaza contra territori israelià. En el que va de setmana s'han llençat 13 projectils contra Israel des de Gaza.
Ataques y respuestas entre Israel y los palestinos
Israel mata a cinco "mártires de Hamás

Primero hay que leer la noticia tal y como aparece en la prensa.
Israel mata a cinco palestinos que lanzaban cohetes

Gaza - Un bombardeo aéreo israelí mató la noche del sábado
cinco palestinos que se disponían a lanzar cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza, aseguró ayer el Tsahal. Es uno de los ataques israelíes más fuertes desde la operación Plomo Fundido lanzada contra Gaza el invierno de 2008-09. Hamás, que controla la Franja, confirmó la muerte de cinco "mártires" en Deir el Balash en el centro de Gaza. / Afp

Creo que AFP exagera mucho cuando considera que puede compararse la operación Plomo Fundido con la respuesta habitual del Tsahal al lanzamiento de cohetes por parte de Hamás. La operación Plomo Fundido fue una operación que combinaba fuerzas terrestres que penetraban dentro de Gaza con el bombardeo de las zonas donde se detectaba actividad de Hamás. En este caso, lo que explica la noticia es la simple respuesta de bombardear los lugares desde donde son lanzados los cohetes que en esta ocasión se ha saldado con la muerte de los cinco terroristas de Hamás. O la respuesta israelí fue instantánea o los terroristas de Hamás son burros integrales - aparte de terroristas islamistas integristas - porque no es comprensible, a no ser que tengan grandes ganas de palmarla por ello convertirse en mártires, calla, que es así como los han proclamado sus colegas terroristas, quedarse en el lugar sabiendo que los israelíes responden inmediatamente bombardeando la zona de lanzamiento.

Un misil Qasam hiere una adolescente israelí y casi provoca una tragedia

Una adolescente de 14 años resultó herida como consecuencia de la caída de un Qasam cerca de un jardín de infancia de un kibbutz de Ashkelon. La chica se dirigía hacia la escuela cuando cayó el cohete Qasam. Fue atendida en el mismo lugar por una ambulancia de la Estrella Roja de David y posteriormente trasladada a un hospital. También quedaron conmocionadas dos personas y se produjeron daños a algunas de las viviendas. El misil impactó a pocos metros del jardín de infancia donde había una decena de niños. Podría haber provocado una tragedia si cae dentro del jardín de infancia.

Los F16 israelíes bombardean instalaciones de Hamás en Gaza

La Fuerza Aérea israelí bombardeó la Franja de Gaza hiriendo dos terroristas palestinos cuando atacaron una base de Hamás. Los F16 israelíes atacaron siete objetivos escogidos por su relación con el grupo
terrorista Hamás: tres túneles en el norte que controla Hamás, otro túnel en el sur que sirve a esta organización para introducir contrabando, también una fábrica de armas y un centro de actividad terrorista. Los túneles atacados sirven a Hamás para introducir terroristas en Israel para cometer atentados. Este bombardeo es la respuesta de Israel al lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí. En lo que va de semana se han lanzado 13 proyectiles contra Israel desde Gaza.