16 de des. 2010

Espanya continua sense reconéixer Kosovo

Espanya continua sense reconéixer Kosovo

Quan Kosovo va proclamar la seva independència formal i va ser reconegut com Estat per gran nombre d'altres Estats al govern espanyol li van entrar totes les pors i va decidir retirar les tropes espanyoles d'aquell país perquè l'Estat espanyol “no podia mantenir la seva participació a la missió un cop Kosovo va declarar la independència i va ser reconegut per un bon nombre de països” excusant-se davant dels Estats Units dient que “'Espanya és un país amb divisions” i que “qualsevol indicació de que el govern espanyol dóna suport a la dissolució d'un país seria molt sensible políticament i impulsaria els separatismes”. Davant les crítiques que totes les formacions polítiques de l'Estat van fer a aquesta actitud del govern espanyol per retirar sobtadament les tropes espanyoles de pacificació a Kosovo i el deteriorament de les relacions amb els Estats Units i l'OTAN sense advertir-los, el govern espanyol va respondre que s'havia acomplert la missió encomanada als soldats espanyols. Espanya continua sense reconèixer la proclamació d'independència de Kosovo malgrat que la majoria dels països de la UE ja ho han fet, així com 69 dels 192 membres de les Nacions Unides. Espanya, en aquest assumpte es posa del costat de Sèrbia, fet que no ens ha de sorprendre. És a dir, Espanya se situa al costat de Sèrbia i no reconeix a Kosovo per por a què li sortin bolets estranys en el seu propi territori. Negant els problemes i fomentant-los irresponsablement com fan els polítics espanyols en la relació entre Catalunya, Euskadi i l'Estat espanyol difícilment podran evitar la independència d'aquests països, potser seria massa ingenu demanar-los que prenguin nota del que va succeir a l'antiga Iugoslàvia, especialment de la responsabilitat de Sèrbia que és amb qui el propi Estat espanyol s'identifica, i de com va acabar tot.




España sigue sin reconocer Kosovo

Cuando Kosovo proclamó su independencia formal y fue reconocido como Estado por gran número de otros Estados al gobierno español le entraron todos los miedos y decidió retirar las tropas españolas de ese país para que el Estado español "no podía mantener su participación en la misión una vez Kosovo declaró la independencia y fue reconocido por un buen número de países" excusándose ante los Estados Unidos diciendo que" España es un país con divisiones" y que "cualquier indicación de que el gobierno español apoya la disolución de un país sería muy sensible políticamente e impulsaría los separatismos". Ante las críticas que todas las formaciones políticas del Estado hicieron a esta actitud del gobierno español para retirar repentinamente las tropas españolas de pacificación en Kosovo y el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos y la OTAN sin advertirles, el gobierno español respondió que se había cumplido la misión encomendada a los soldados españoles. España sigue sin reconocer la proclamación de independencia de Kosovo a pesar de que la mayoría de los países de la UE ya lo han hecho, así como 69 de los 192 miembros de las Naciones Unidas. España, en este asunto se pone del lado de Serbia, lo que no debe sorprendernos. Es decir, España se sitúa junto a Serbia y no reconoce a Kosovo por miedo a que le salgan setas extraños en su propio territorio. Negando los problemas y fomentando los irresponsablemente como hacen los políticos españoles en la relación entre Cataluña, Euskadi y el Estado español difícilmente podrán evitar la independencia de estos países, quizás sería demasiado ingenuo pedirles que tomen nota de lo que sucedió en la antigua Yugoslavia, especialmente de la responsabilidad de Serbia que es con quien el propio Estado español se identifica, y de cómo acabó todo.