14 de des. 2010

La democràcia al Món

La democràcia al Món

Tot es mesura, fins i tot el nivell de democràcia. No sorprèn gens ni mica que dels primers deu països tots siguin europeus excepte Nova Zelanda, els tres primers són països nòrdics, Estats Units està en el lloc 15 però Canadà li passa al davant situant-se en el 14. El primer país asiàtic no apareix fins el 20 i és el Japó, el primer país llatinoamericà és l’Uruguai, 21. Israel es troba en el 23, Itàlia està en el 26 i Xile en el 28.

La democracia en el Mundo

Todo se mide, incluso el nivel de democracia. No sorprende lo más mínimo que los primeros diez países todos sean europeos excepto Nueva Zelanda, los tres primeros son países nórdicos, Estados Unidos está en el puesto 15 pero Canadá le pasa por delante situándose en el 14. El primer país asiático no aparece hasta el 20 y es el Japón, el primer país latinoamericano es el Uruguay, 21. Israel se encuentra en el 23, Italia está en el 26 y Chile en el 28.

Scores_of_the_Democracy_Ranking_2010