21 d’oct. 2010

Un vesper lerrouxista

Un vesper lerrouxista

De blocs n'hi ha de tota mena, el meu és un bloc en què opino de l'actualitat en general, tot i que és la política un dels temes sobre el que escric amb més assiduïtat. Alguns temes sobre els que escric acostumen a emprenyar alguna gent. Hi ha vegades que tinc la sensació d'haver remenat un vesper perquè quasi d'immediat hi apareix gent dient-me el nom del porc. L'exemple seria un article que vaig escriure criticant el menyspreu que el líder de Ciutadans Albert Rivera va fer cap a la llengua catalana. El meu article ha remogut un vesper ple de partidaris de Ciutadans. No creia
que criticar que Rivera digués el català val pels poetes però no per a la vida diària o que en les seves paraules deixés caure que un cirurgià o un policia no excel·lirien en la seva feina si parlessin la llengua de Ramon Llull i de Joan Maragall fos en prosa o en vers. Les seves paraules són fàcilment desmuntables dient simplement que un cirurgià o un policia quan no podrien excel·lir en la seva feina, com tots voldríem, és no entenent a la persona amb qui parlen. Si criticar les paraules del líder del partit lerrouxista C's ha fet que el vesper lerrouxista decideixi sortir en desbandada adefensar les paraules del seu líder, la veritat és que no em preocupa gens ni mica, m'agrada la bronca, el meu bloc no porta per títol “Buscant raons” per accident7.

Un avispero lerrouxista

De blogs hay de todo tipo, el mío es un blog en el que opino de la actualidad en general, aunque es la política uno de los temas sobre lo que escribo con más asiduidad. Algunos temas sobre los que escribo suelen fastidiar alguna gente. Hay veces que tengo la sensación de haber revuelto un avispero porque casi de inmediato aparece gente diciéndome el nombre del cerdo. El ejemplo sería un artículo que escribí criticando el desprecio que el líder de Ciutadans Albert Rivera hizo hacia la lengua catalana. Mi artículo ha removido un avispero lleno de partidarios de Ciudadanos. No creía que criticó que Rivera dijera el catalán vale por los poetas pero no para la vida diaria o que en sus palabras dejara caer que un cirujano o un policía no
sobresaldría en su trabajo si hablaran la lengua de Ramon Llull y de Joan Maragall fuera en prosa o en verso. Sus palabras son fácilmente desmontables diciendo simplemente que un cirujano o un policía cuando no podrían sobresalir en su trabajo, como todos quisiéramos, es no entendiendo a la persona con quien hablan. Si criticar las palabras del líder del partido lerrouxista C's ha hecho que el avispero lerrouxista decida salir en desbandada a defender las palabras de su líder, la verdad es que no me preocupa lo más mínimo, me gusta la bronca, mi blog no lleva por título "Buscant
raons
" accidentalmente.