20 d’oct. 2010

L'hàmster Pere per president

L'hàmster Pere per president

No fa tant jo criticava que la política s'havia anat degradant mica a mica. Des de polítics que lluny de proposar solucions miren com crear problemes nous o agreujar els existents fins a l'entrada en política – encara no decidida però si plantejada per una enquesta – de personatges molt mediàtics però amb menys intel·ligència que una ameba –, cosa que deu haver impulsat l'aparició d'un candidat un pel diferent, un hàmster. Uns catxondos han decidit presentar un hàmster a les eleccions al Parlament de Catalunya, la bestiola porta per nom Pere i té programa electoral que pot llegir-se a la seva web “Hamster per president”, entre els punts destacats del seu programa hi ha un en què promet garantir la felicitat de tots els ciutadans. Almenys té programa electoral, això ja és molt més del que tenen alguns dels candidats humans que es presenten a les eleccions, i alguns hàmsters són més intel·ligents que alguns polítics. Quan la política es convertida en un circ pels polítics professionals que han perdut el respecte pels ciutadans succeeix que apareixen personatges de tota mena que intenten entrar en política mitjançant el populisme o la fama adquirida en altres activitats, també pot succeir que hi hagi iniciatives com la de presentar un hàmsters a unes eleccions, fet que és una broma però és que amb aquests polítics que tenim o te'ls prens a broma o te'n vas a la porta del Parlament a llençar-los ous podrits.

WEB: HÀMSTER PER PRESIDENT

Vídeo: Comença la carrera – HxP

El hámster Pedro para presidente

No hace tanto yo criticaba que la política se había degradado poco a poco. Desde políticos que lejos de proponer soluciones miran como crear problemas nuevos o agravar los existentes hasta la entrada en política - aún no decidida pero si planteada por una encuesta - de personajes muy mediáticos pero con menos inteligencia que una ameba -, lo que debe haber impulsado la aparición de un candidato un poco diferente, un hámster. Unos cachondos han decidido presentar un hámster en las elecciones al Parlamento de Cataluña, el bicho lleva por nombre Pedro y tiene programa electoral que puede leerse en su web "Hamster para presidente", entre los puntos destacados de su programa hay un en que promete garantizar la felicidad de todos los ciudadanos. Al menos tiene programa electoral, eso ya es mucho más de lo que tienen algunos de los candidatos humanos que se presentan a las elecciones, y algunos hámsters son más inteligentes que algunos políticos. Cuando la política se convertida en un circo por los políticos profesionales que han perdido el respeto por los ciudadanos sucede que aparecen personajes de todo tipo que intentan entrar en política mediante el populismo o la fama adquirida en otras actividades, también puede suceder que haya iniciativas como la presentar un hámsters a unas elecciones, lo que es una broma pero es que con estos políticos que tenemos o te los tomas a broma o te vas a la puerta del Parlamento a tirarles huevos podridos.