25 d’oct. 2010

Díaz Ferrán es declara insolvent

Díaz Ferrán es declara insolvent

Va ser propietari del grup Marsans i de la companyia aèria Air Comet, totes dues en fallida i va gosar dir que els treballadors havien de treballar més i cobrar menys des del seu càrrec de president de la CEOE, i ara es declara insolvent per evitar que li embarguin el seu patrimoni, parlo de Díaz Ferrán. He resumit de manera concisa la situació d'un personatge que sembla que s'estigui en fotent de tothom. És d'aquesta manera que es pot entendre que hi hagi la crisi que hi ha, no tots els empresaris són com Díaz Ferrán, n'hi ha molts que són honestos, però malauradament alguna cosa falla quan el “sindicat” dels empresaris, la CEOE, escull a un individu així com a president. On aquest assumpte es converteix en absurd és que un tipus que té un patrimoni extens es declari insolvent per evitar l'embargament dels seus bens de cara fer front a possibles responsabilitats. Tot apunta que a Díaz Ferrán li queden molt pocs telenotícies en el càrrec perquè aviat la CEOE escollirà un nou president.


Díaz Ferrán se declara insolventeFue propietario del grupo Marsans y de la compañía aérea Air Comet, ambas en quiebra y se atrevió a decir que los trabajadores tenían que trabajar más y cobrar menos desde su cargo de presidente de la CEOE, y ahora se declara insolvente para evitar que le embarguen su patrimonio, hablo de Díaz Ferrán. He resumido de manera concisa la situación de un personaje que parece que se esté en jodiendo de todos. Es de esta manera que se puede entender que haya la crisis que hay, no todos los empresarios son como Díaz Ferrán, hay muchos que son honestos, pero desgraciadamente algo falla cuando el "sindicato" de los empresarios, la CEOE, escoge a un individuo así como presidente. Donde este asunto se convierte en absurdo es que un tipo que tiene un patrimonio extenso se declare insolvente para evitar el embargo de sus bienes de cara hacer frente a posibles responsabilidades. Todo apunta a que a Díaz Ferrán le quedan muy pocos telediarios en el cargo para que pronto la CEOE elegirá un nuevo presidente.