12 de set. 2009

Salutacions polítiques

Formes de fer política

Les formes són molt importants en quasi tots els àmbits de la vida però en política encara ho són més. Dies enrere en un acte del PSOE on hi participaven dirigents del PSOE a més dels discursos que els dirigents del partit dirigeixen als seus habituals es va cantar la Internacional amb el puny en alt. La podien haver cantat fent el pi o fent el Moonwalk però ho van fer amb el puny enlaire.

Foto: Salutació internacional.

Memòria de peix

Aquest acte va ser vist des del Partit Popular com un terrible crim i criticat amb uns arguments absurds. Dir que el comunisme – tal i com va ser exèrcit en l'URSS o ho és a la Xina – és una ideologia condemnable no és cap desencert. Stalin o Mao amb l'excusa del comunisme van cometre grans atrocitats contra els seus propis pobles. Però no oblidem que el puny enlaire també el fan servir els socialistes, encara que aquests fan servir l'esquerre i els comunistes el dret. Aquest punt en realitat és irrellevant. El PP va veure el puny enlaire i ja s'imaginaven les hordes estalinistes imposant un règim dictatorial. Van fer una molt desafortunada comparació amb el salut feixista, el braç estirat – o com també es pot dir salutació a la romana – i això venint d'un partit com el PP és inclús irònic.

Tots tenim un passat

En el PP parlen creient que la gent, que tota la gent, és idiota, és amnèsica o és ignorant; i això és una falta de respecte. Certament el comunisme – puny en alt -, el socialisme – puny en alt – i el feixisme – salutació a la romana - van ser ideologies funestes que van ser la causa de milions de morts. Van ser tràgiques pels pobles als que van governar i pels pobles que les van patir. Però vull recordar que aquest partit, el Partit Popular, els dirigents dels quals parlen sense pensar, va ser fundat per un senyor (Manuel Fraga) que va ser ministre d'un règim que feia servir per salutació el braç alçat o salutació a la romana i que el seu hereu (José María Aznar) era un jove falangista – declarat -, és a dir, que tots dos tenien gran experiència a l'hora de fer servir la salutació feixista i de salutacions feixistes en el PP en saben molt. Esverar-se pel fet que algú aixeca el puny i canta la Internacional és una poca-soltada.

Molt soroll per a no res

La tàctica del PP de fer soroll, molt soroll, per a tapar les seves carències, moltes, és una irresponsabilitat, una més, impròpia d'un partit que pretén guanyar les eleccions de 2012. El PSOE va abandonar el marxisme en els anys 70 per convertir-se en un partit socialdemòcrata, és a dir, no aspiren a crear la dictadura del proletariat. Be faria el PP d'abandonar la seva ideologia feixista semblant a la dels feixistes espanyols dels anys 30 que van donar suport ideològic al franquisme i també farien be d'abandonar la retòrica i el llenguatge d'aquella època. Ja és prou greu que siguin feixistes perquè a mes siguin uns feixistes antiquats amb llenguatge antiquat. Tracten qualsevol tema con si fossin els energumens d'altres èpoques donant arguments que podria signar en Queipo de Llano.

Conservadors caducats

En el PP no canten el cara al sol però no es diferencien gaire dels que si ho canten. A Espanya li cal un partit conservador modern, no una relíquia dels anys 30 que creuen que han de salvar el país a cops d'Estat o que s'ha de parlar la llengua de l'imperi encara que no es vulgui. Ser conservador no és dolent, hi ha partits conservadors a Europa que són molt moderns però suposo que al PP li pesa el seu passat i entrar en el segle XXI comportant-se com persones civilitzades i no com uns energúmens que quan veuen un puny en alt ja volen treure el fusell. Guardin l'escopeta, encara podrien fer-se mal, o el que seria pitjor, fer mal a algú que no té ni idea de que va el tema. I deixin de cridar, parlant la gent s'entén i és més saludable per les orelles. Un partit que es manifesta envoltat de pollastres (bandera franquista) no pot ara venir fent el paperot dient que és un escàndol que algú canti la “Internacional” puny en alt.

/////

Formas de hacer política

Las formas son muy importantes en casi todos los ámbitos de la vida pero en política aún lo son más. Días atrás en un acto del PSOE donde participaban dirigentes del PSOE además de los discursos que los dirigentes del partido dirigen a sus habituales se cantó la Internacional con el puño en alto. La podían haber cantado haciendo el pino o haciendo el Moonwalk pero lo hicieron con el puño en alto.

Memoria de pez

Este acto fue visto desde el Partido Popular como un terrible crimen y criticado con unos argumentos absurdos. Decir que el comunismo – tal y como fue ejército en la URSS o lo es en la China – es una ideología condenable no es ningún desacierto. Stalin o Mao con la excusa del comunismo cometieron grandes atrocidades contra sus propios pueblos. Pero no olvidemos que el puño en alto también lo usan los socialistas, aunque estos usan el izquierdo y los comunistas el derecho. Este punto en realidad es irrelevante. El PP vio el puño en alto y ya se imaginaban las hordas estalinistas imponiendo un régimen dictatorial. E hicieron una muy desafortunada comparación con la salutación fascista, el brazo estirado – o como también se puede decir saludo a la romana – y eso viniendo de un partido como el PP es incluso irónico.

Todos tenemos un pasado

En el PP hablan creyendo que la gente, que toda la gente, es idiota, es amnésica o es ignorante; y eso es una falta de respeto. Ciertamente el comunismo – puño en alto -, el socialismo – puño en alto – y el fascismo – saludo a la romana - fueron ideologías funestas que fueron la causa de millones de muertes. Y fueron trágicas para los pueblos a los que gobernaron y para los pueblos que las sufrieron. Pero quiero recordar que este partido, el Partido Popular, cuyos dirigentes hablan sin pensar, fue fundado por un señor (Manuel Fraga) que fue ministro de un régimen que tenía por saludo el brazo alzado o saludo a la romana y que su heredero (José María Aznar) era un mancebo falangista – declarado -, es decir, que ambos tenían gran experiencia a la hora de usar el saludo fascista y de saludos fascistas en el PP saben mucho. Asustarse debido a que alguien levanta el puño y canta la Internacional es una botaratada.

Mucho ruido y pocas nueces

La táctica del PP de hacer ruido, mucho ruido, para tapar sus carencias, muchas, es una irresponsabilidad, una más, impropia de un partido que pretende ganar las elecciones de 2012. El PSOE abandonó el marxismo en los años 70 por convertirse en un partido socialdemócrata, es decir, no aspiran a crear la dictadura del proletariado. Bien haría el PP de abandonar su ideología fascista semejante a la de los fascistas españoles de los años 30 que dieron apoyo ideológico al franquismo y también harían bien de abandonar la retórica y el lenguaje de aquella época. Ya es suficientemente grave que sean fascistas pero lo es más que sean unos fascistas anticuados con lenguaje anticuado. Tratan cualquiera tema cono si fuesen los energúmenos de otras épocas dando argumentos que podría firmar en Queipo de Llano.

Conservadores caducados

En el PP no cantan la cara al sol pero no se diferencian mucho de los que si lo cantan. En España le hace falta un partido conservador moderno, no una reliquia de los años 30 que creen que deben salvar el país a golpes de Estado o que se debe hablar la lengua del imperio aunque no se quiera. Ser conservador no es malo, hay partidos conservadores en Europa que son muy modernos pero supongp que al PP le pesa su pasado y entrar en el siglo XXI comportandose como personas civilizadas y no como unos energúmenos que cuando ven un puño en alto ya quieren sacar el fusil. Guarden la escopeta, aún podrían hacerse daño, o lo que sería peor, hacer daño a alguien que no tiene ni idea de que va el tema. Y dejen de gritar, hablando la gente se entiende y es más saludable para las orejas. Un partido que se manifiesta rodeado de pollos (bandera franquista) no puede ahora venir haciendo el papelote diciendo que es un escándalo que alguien cante la “Internacional” puño en alto.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Si pertanyen a un partit obrer socialista espanyol (PSOE), jo penso que són originalment marxistes, i que el que es digui d'ells que són social demòcrates és només part d'una "evolució" del socialisme, no crec que deixin de ser marxistes. Avui hi ha també el comunisme científic per als comunistes que mai han deixat de ser marxistes.
Els que canten la Internacional generalment la canten amb el puny en alt, encara que també l'he vist cantar sense aixecar cap braç. Jo crec que els del PSOE que van cantar la internacional amb el puny en alt, estaven expressant alguna cosa amb molta claredat.

Per descomptat que per a un PP de dreta aquest cant i amb puny en alt és una cosa directament contra la ideologia d'ells.

És clar que el marxisme, el socialisme, el comunisme són ideologies de la classe obrera, del poble treballador com diuen ells, dels interessos dels proletaris, i aquest poble ha evolucionat amb el temps, no és que deixin de ser marxistes sinó que la seva ideologia s'ha fet més científica diria jo ... tenim com a socialistes o comunistes persones amb més educació que veuen la societat d'una manera diferent ... a Xile hi ha una dona socialista, la primera dona president de la república en la història de Xile i és una dona intel ligent i capaç de governar, la qual qual en una altra època no hauria estat possible.

Personalment crec que no és necessari empunyar la mà i aixecar un braç empunyat per expressar una ideologia, però les ideologies de vegades arriben a la gent amb aquests detalls. Les camises bordeus, les banderes vermelles amb la falç i el martell, alguns usen boines, etc. A mi no em agraden aquestes coses. Detesto els uniformes partidaris.

És possible que alguna gent compari un braç alçat empunyat amb un braç alçat a l'estil feixista, tots dos són braços alçats ... però representen dues coses diferents. Jo crec que aquestes manifestacions, per ambdós costats, són antiquades.

Jo crec que ets ingenu si penses que els marxistes van deixar de ser marxistes. El marxisme és part de la seva història, simplement no serien marxistes si fos així. Crec que no haurien cantat la internacional.

I a qui envieu el vostre salutació en l'article als feixistes i els marxistes? o ¿a qualsevol que et llegeixi en el Bloc?

Jaume C. i B. ha dit...

Crec que va ser l'any 1974 en un congrés celebrat a França on el PSOE va decidir abandonar el marxisme.
El marxisme ha sigut abandonat per quasi tots els partits socialistes ja que un dels dogmes del marxisme - dictadura del proletariat - és incompatible amb la democràcia. És per això que se'n fan dir socialdemòcrates. La Internacional es manté com a himne del partit i personalment el trobo més presentable que l'himne del PP, que sembla un cagalló pseudotecno o la sintonia d'un programa de televisió.
El marxisme ha mort perquè no és compatible amb el sistema democràtic, només passa que els marxistes encara no ho saben i els seus contraris tampoc.
La meva salutació és per a tots els totalitarismes siguin d'esquerres com de dretes.