4 de set. 2009

Campanya publicitària agressiva o estafa?

Campanya publicitària agressiva o estafa?

Desconec si realment és aquesta entitat bancaria – Citybank – la que es dedica a oferir via telefònica una targeta visa or però el cert és que en les últimes setmanes diverses persones que conec han rebut un trucada oferint-los aquesta targeta sense necessitat de canviar d'entitat bancària. Un altre fet curiós és que les trucades es facin cap el vespre, és a dir, a unes hores que no són d'horari comercial. Si Citybank és realment l'entitat que està al darrera d'aquesta campanya crec que diu molt poc en el seu favor. I si Citybank no és realment responsable de la campanya hauria de prendre mesures contra els responsables. Jo crec que es tracta d'un intent d'estafa perquè no crec que sigui normal trucar a les cases a les 20 hores per fer ofertes comercials. Tampoc veig normal que hagin de demanar dades bancàries per telèfon.

Campaña publicitaria agresiva o estafa?

Desconozco si realmente es esta entidad bancaria – Citybank – la que se dedica a ofrecer vía telefónica una tarjeta visa oro pero lo cierto es que en las últimas semanas varias personas que conozco han recibido un llamada ofreciéndoles esta tarjeta sin necesidad de cambiar de entidad bancaria. Otro hecho curioso es que las llamadas se hagan hacia última hora de la tarde, es decir, a unas horas que no son de horario comercial. Si Citybank es realmente la entidad que está detrás de esta campaña creo que dice mucho poco en su favor. Y si Citybank no es realmente responsable de la campaña debería tomar medidas contra los responsables. Yo creo que se trata de un intento de estafa porque no creo que sea normal llamar en las casas a las 20 horas para hacer ofertas comerciales. Tampoco veo normal que tengan de pedir datos bancarios por teléfono.

4 comentaris:

Patric ha dit...

És normal que truquin per telèfon als clients d'un Banc o financera i els facin ofertes de crèdits especials o targetes. Però crec que cal ser client del Banc. També és cert que a vegades diuen tarda gairebé de nit, la qual cosa em va cridar l'atenció, però penso que les persones que diuen són agents que poden fer aquestes trucades des de casa seva per evitar fer-les en el treball. Si em demanessin dades bancàries no els donaria mai per telèfon. Si ets client no necessiten demanar-te dades perquè ells els tenen i et poden preparar un crèdit per telèfon i tu només ho vas a retirar.

Jaume C. i B. ha dit...

Hi ha dos punts que no els he dit en el text. Les persones a qui ofereixen aquesta targeta són persones de més de 60 anys. L'altra punt no citat és que parlen que no cal tenir compte corrent en aquesta entitat. És a dir, la targeta és d'aquesta entitat però els càrrecs van a la teva, això implica per tant el pagament d'una petita comissió.

antoniatenea ha dit...

Tot fa pudor d'estafa...segur!

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: Doncs tot sembla indicar que es tracta d'una estafa. Els bancs no truquen a casa per demanar-te el número de la llibreta, tampoc envien als seus empleats casa per casa. Ells tenen les teves dades, llavors és evident que aquestes trucades són per aconseguir els teus números de compte corrent. També s'ha de dir que la Visa Or té unes comissions de càrrec importants. És una targeta de crédit, no de débit, per tant veig impossible que sigui gratuita. I és una targeta pensada per alts càrrecs de companyies i directius. Per un ciutadà normal hi ha targetes més barates.