7 de set. 2009

La consulta popular d'Arenys de Munt. Continuació.

La consulta popular sobre la independència de Catalunya que s'ha de celebrar a Arenys de Munt el dia 13 de setembre continua endavant malgrat els entrebancs que es troba ja que l'Estat tracta d'impedir-la per la via judicial. Des de la comissió organitzadora intenten trobar una alternativa per no involucrar l'Ajuntament que fins ara cedia la sala on s'instal·larien les urnes però que ha vist que una jutgessa de Barcelona li prohibia, de manera que la comissió estudia la possibilitat de llogar aquesta sala. Cal dir que la comissió organitzadora és una entitat privada i això vol dir que l'Ajuntament d'Arenys de Munt en queda al marge encara que crec que la comissió està formada por molts regidors del municipi. Artur Mas (CiU) ho ha dit clar, a reacció de l'Estat és desproporcionada davant d'una iniciativa d'una entitat privada que vol consulta a la ciutadania, en aquest cas la d'Arenys de Munt, si volen que Catalunya sigui independent. Joan Ridao (ERC) qualifica la reacció de l'Estat de grotesca. Tots dos coincideixen en què l'Estat té molts problemes amb la crisi per ara preocupar-se d'una consulta popular a Arenys de Munt i fer-ho amb una reacció completament fora de lloc. Els deu fer molta por el Que puguin dir els ciutadans d'aquesta petita població del Maresme però amb reaccions així poden aconseguir l'efecte contrari al pretès, ells no volen que se celebri aquesta consulta popular d'Arenys de Munt i podrien acabar veient com se'n celebren consultes populars a tot Catalunya. El desencert final en el presenta la vicepresidenta del Govern espanyol traient la Constitució espanyola a passejar per dir que la Constitució no recull el dret a la independència. La Constitució no recull el dret a la independència i l'autodeterminació però això no vol dir que no el tinguem com recull la Carta dels Drets dels Pobles de les Nacions Unides. L'opinió de les persones que diumenge que ve vagin a votar val més que una Constitució que s'ha usat per a tot menys per construir un Estat realment just. És la seva Constitució, no pas la nostra, que se la quedin.

-Andreu Major: "Encara queda l'opció d'utilitzar la mateixa sala però en lloc que l'Ajuntament la cedeixi, que és el que a la jutgessa no li sembla be, doncs que la comissió pagui el que pertoca per un dia d'ocupació"

-Artur Màs: "Jo, sincerament crec que la reacció de l'Estat és desproporcionada, que és ridícula fins i tot, atenent aquests altres problemes que hi ha, i per altra banda crec que no hi ha cap inconvenient en què una entitat pugui, doncs, preguntar lliurement"

-Joan Ridao: "En primer lloc ens sembla totalment grotesca i desproporcionada, sembla mentida que el govern espanyol amb els problemes que hi ha en aquests moments amb la crisi econòmica, es dediqui a posar pegues i peròs a aquesta consulta popular"

-María Teresa Fernández de la Vega: "Ha intervingut ja un jutge, i hi ha una resolució judicial. No caben en la Constitució l'autodeterminació i la independència. Estem parlant, la posició de l'advocacia de l'Estat és molt clara, i per tant, Jo crec que no hi ha lloc a dubtes"

-----

Video: Consulta popular d'Arenys de Munt: Andreu Major

Video: Consulta popular d'Arenys de Munt: Artur Mas

Video: Consulta popular d'Arenys de Munt: Joan Ridao

Video: Consulta popular d'Arenys de Munt: María Teresa Fernández de la Vega

-----

La consulta popular sobre la independencia de Catalunya que se va a celebrar a Arenys de Munt el día 13 de septiembre continúa adelante a pesar de los tropiezos que se encuentra ya que el Estado trata de impedirla por la vía judicial. Desde la comisión organizadora intentan encontrar una alternativa para no involucrar el Ayuntamiento que hasta ahora cedía la sala donde se instalarían las urnas pero que ha visto que una jueza de Barcelona lo prohibía, de manera que la comisión estudia la posibilidad de alquilar esta sala. Hay que decir que la comisión organizadora es una entidad privada y eso quiere decir que el Ayuntamiento de Arenys de Munt queda al margen aunque creo que la comisión está formada por muchos concejales del municipio. Artur Mas (CiU) lo ha dicho claro, la reacción del Estado es desproporcionada ante una iniciativa de una entidad privada que quiere consultar a la ciudadanía, en este caso la de Arenys de Munt, si quieren que Catalunya sea independiente. Joan Ridao (ERC) califica la reacción del Estado de grotesca. Ambos coinciden en qué el Estado tiene muchos problemas con la crisis para hora preocuparse de una consulta popular en Arenys de Munt y hacerlo con una reacción completamente fuera de lugar. Les debe dar mucho miedo lo que puedan decir los ciudadanos de esta pequeña población del Maresme pero con reacciones así pueden lograr el efecto contrario al pretendido, ellos no quieren que se celebre esta consulta popular de Arenys de Munt y podrían acabar viendo como se celebran consultas populares en todo Catalunya. El desacierto final lo representa la vicepresidenta del Gobierno español sacando la Constitución española a pasear para decir que la Constitución no recoge el derecho a la independencia. La Constitución no recoge el derecho a la independencia y la autodeterminación pero eso no quiere decir que no lo tengamos como recoge la Carta de los Derechos de los Pueblos de las Naciones Unidas. La opinión de las personas que el próximo domingo vayan a votar vale más que una Constitución que se ha usado para todo menos para construir un Estado realmente justo. Es su Constitución, no la nuestra, que se la queden.

-Andreu Major: "Aún queda la opción de utilizar la misma sala pero en lugar que el Ayuntamiento la ceda, que es lo que a la jueza no le parece bien, pues, que la comisión pague lo que corresponde por un día de uso"

-Artur Masía: "Yo, sinceramente creo que la reacción del Estado es desproporcionada, que es ridícula incluso, atendiendo a estos otros problemas que hay, y por otro lado creo que no hay ningún inconveniente en que una entidad pueda, pues, preguntar libremente"

-Joan Ridao: "En primer lugar nos parece totalmente grotesca y desproporcionada, parece mentira que el gobierno español con los problemas que hay en estos momentos con la crisis económica, se dedique a poner pegas y peros a esta consulta popular"

-María Teresa Fernández de la Vega: "Ha intervenido ya un juez, y hay una resolución judicial. No caben en la Constitución la autodeterminación y la independencia. Estamos hablando, la posición de la abogacía del Estado es muy clara, y por lo tanto, yo creo que no hay lugar a dudas"

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec quals és difícil que algú que sigui català no respongui que SI a la pregunta: "¿Creieu que Catalunya sigui un Estat sobirà, social i democràtic?".
Hi ha raó en l'argument: "si l'estat espanyol és democràtic no pot impedir una consulta popular".
El problema sembla ser que algunes persones no reconeixen el dret del poble a la sobirania popular o autodeterminació ... és a dir, no són democràtics.
Crec que al mateix temps cal entendre que Espanya és una monarquia i porta amb aquesta forma de govern des de fa segles. Encara que no és una monarquia absolutista perquè els temps han canviat .. crec que a moltes persones els costa acceptar els canvis i que, per això ells diuen que l'Estat ha de resoldre la secessió ... entenc es refereixen al govern, al congrés, a les lleis. Han acceptat la idea de secessió pel que veig, malgrat tot.
No entenc per què tenen por, tant de bo tots els municipis de Catalunya fessin una consulta com aquesta.
Crec que vostès viuen un moment molt important de la vostra història. Són part d'un procés natural en què els pobles participen en governs democràtics.
Entenc la teva protesta davant l'actitud d'algunes persones / partits que volen impedir la consulta popular i apel.len a les lleis ... i dius: "ningú no veu un delicte que uns individus ultradretans es manifestin fent apologia del feixisme pels carrers d'una població ... i es considera delicte l'exercici democràtic del dret a escollir el futur polític del seu propi país / poble. La falange no és un partit democràtic, va ser el partit que va aportar l'element ideològic a la dictadura franquista, la mateixa dictadura responsable d'arrabassar els seus drets al poble de Catalunya, d'assassinar i torturar a milers de catalans i de l'assassinat del president Companys. Aquesta gent és la que té els seus drets garantits però no ho tenen els ciutadans d'Arenys de Munt ni cap ciutadà de Catalunya que vulgui exercir el seu dret a decidir, alguna cosa falla quan s'impedeix l'exercici democràtic del vot a la ciutadania ". D'acord.