25 de set. 2009

Aznar i els nacionalismes

Aznar: nacionalismes

Aznar ha dit que “els nacionalismes són un problema seriós en tota la UE”. Tot i que no és la primera vegada que ho diu aquest cop les seves paraules tenen una interpretació diferent a la que ell hauria desitjat. Aznar allunyat de càrrecs polítics però no gaire lluny del poder, personalment crec que és qui mou els fils que mouen a Rajoy sense córrer cap risc personal, es dedica a dir bestiesses a tort i a dret. Com he dit, Aznar no crec que esperi que les seves Paraules s'interpretin en un altre significat que en el que ell pensa i aquest és que el nacionalisme basc i català, també d'altres països – Escòcia, Flandes, etc. – és un perill per Europa. Però el fet és que el veritable perill per Europa és el nacionalisme espanyol del qual Aznar n'és un dels caps visibles.

El Grup d'Estudis Estratègics, una espècie de segona FAES del PP defensa una intervenció de l'exèrcit a Catalunya afirmant que “respecte a Catalunya és utilitzable si els nacionalistes catalans, des de les institucions autonòmiques i al carrer, proclamessin la ruptura amb la resta d'Espanya, i que les forces de seguretat fossin insuficients per a la tornada a la normalitat i la legalitat constitucional”. Aquests feixistes diuen que si sortim al carrer a manifestar-nos en favor de la independència se'ns ha d'enviar l'exèrcit. Hem tingut precedents de les accions de l'exèrcit a Catalunya i en cap d'elles va ser “per tornar a cap normalitat ni legalitat constitucional”. Bombardejar Barcelona des del mar, des de l'aire o des d'on sigui no té res a veure amb la normalitat. Canonejar el Palau de la Generalitat o el Parlament o detenir els nostres diputats tampoc.

Afirmen “que la ruptura de l'ordre legal a Catalunya ho pot ser en dos aspectes; primer, per la ruptura de la unitat nacional. I segon per la conculcació de drets bàsics dels propis catalans. En ambdós casos l'exèrcit és l'últim recurs de l'Estat per restaurar el règim de llibertat”. Que bonic, ens volen salvar de les nostres dèries independentistes. Si nosaltres en l'exercici de la nostra llibertat decidim independitzar-nos ens diuen que ens vindran a salvar per garantir les nostres llibertats. Des de quan exercir un dret és tenir-lo conculcat? Des de quan impedir l'exercici d'un dret es fa per garantir la llibertat?. Em sembla molt irresponsable que aquesta gent del GEES demani que L'Estat envii els tancs a Catalunya, d'això en el meu poble se'n diu apologia del cop d'Estat.

També acusen al president del govern d'haver-se venut als nacionalistes catalans acceptant aprovar l'Estatut de Catalunya d'amagat. Quedeu-vos aquest punt en les vostres ments perquè de seguida hi tornarem. Diuen que el TC calla davant de qüestions clarament inconstitucionals. I acusa al govern de no voler fer servir les eines – militars o no – per fer complir la llei. Novament hi tornen a demanar que el Govern faci servir l'exèrcit contra Catalunya. El TC ha quedat tan desprestigiat que a hores d'ara sigui la que sigui la seva sentència, i no serà gens bona per Catalunya, el que farà es provocar una crisi molt greu entre Catalunya i l'Estat. I tot per la irresponsabilitat dels dirigents del Partit Popular, del que el GEES és un tentacle. Tornem al punt que havíem deixat pendent de comentar. Segons el GEES Zapatero va pactar d'amagat l'Estatut que ells consideren il·legal amb els partits catalans i poden donar a entendre que Zapatero s'ha venut als catalans o ha venut Espanya als catalans. Fa 75 anys amb arguments semblants als que el GEES fa servir referint-se als catalans a Alemanya va iniciar-se un procés que va acabar amb 6 milions de jueus assassinats. Però els arguments del GEES no són nous a Espanya tampoc. La dèria dels sectors ultraespanyolistes de construir Espanya segons la idea que ells tenen a canonades no és nova. A Barcelona encara se'n poden veure les cicatrius que deixen les bombes llençades amb l'única finalitat d'imposar una idea d'Espanya que es basa en convertir-nos en un poble sense identitat.

Passem a comentar l'article següent que és al que he estat fent referència tota l'estona. Ho faré paràgraf a paràgraf. (Al peu del meu article hi podeu trobar l'article que comento).

Certament els exèrcits en les democràcies serveixen per defensar el país d'amenaces internes i de defensar els interessos del país en l'estranger. Per allò que no serveix un exèrcit en democràcia és per donar cops d'Estats, enderrocar governs o per actes de repressió contra la població civil. Però l'exèrcit espanyol està dissenyat com un exèrcit per combatre “les amenaces interiors”. Algú em dirà que han tingut en l'exterior intervencions molt dignes en conflictes com Iraq, Afganistan, Kosovo, etc. Això no ho puc negar però l'exèrcit espanyol té un historial ben negre que no es pot netejar amb unes quantes “missions de pau”. Ja fa tres anys que un general espanyol, Mena Aguado, va advertir que si s'aprovava l'Estatut l'exèrcit espanyol hauria d'intervenir. Finalment no van fer res, de moment van deixar en mans del PP i del Tribunal Constitucional donar el “cop d'Estat a Constitució calada” contra Catalunya. En democràcia l'exèrcit no pot amenaçar les institucions democràtiques amb donar un cop d'Estat. Seria molt greu que l'Estat espanyol enderroqués el govern legítim de la Generalitat per quarta vegada en la història, cinc serien si comptem la supressió de la Mancomunitat.

Quan l'exèrcit ha intervingut a Catalunya mai ho ha fet per garantir els drets dels catalans ni per garantir un règim de llibertats, en totes les ocasions ho ha fet per conculcar aquests drets, arribant a l'assassinat del president Companys. Res no ens garanteix que de repetir-se una intervenció de l'exèrcit fos diferent de llavors. Si els catalans un dia decidíssim votar en favor de la independència cap exèrcit espanyol té dret a impedir-ho.

El text acusa al govern de pactar l'aprovació d'un text – l'Estatut – amb un partit que recolza l'independentisme d'amagat. Molt d'amagat no va ser quan tothom ho sabia. Tampoc és correcte que tot CiU tingui posicions independentistes, n'hi ha que si i n'hi ha que no. Acusen el govern de Zapatero de no fer complir la llei fent servir els mitjans que calguin, militars o no. Hi ha una repetida insistència en demanar una intervenció de l'exèrcit.Acusen a Zapatero i a la ministra Chacón d'ideologitzar l'exèrcit i d'usar-loscom un laboratori progressista pel feminisme, el pacifisme, l'homosexualisme i fins i tot el transexualisme. Els mateixos que demanen un exèrcit al vell estil, és a dir ben fatxa, colpista, salvapàtries i antidemocràtic acusen al govern de convertir l'exèrcit en una colla d'hippys, feministes i gais. Acusen a Zapatero de considerar il·legítim l'ús de la força a Afganistan, i es lamenten que Zapatero pogués considerar il·legítim l'ús de la força dins d'Espanya. On s'ha vist que Zapatero no vulgui deixar que els militars puguin bombardejar Barcelona?.

Es pregunten si l'exèrcit hauria de recórrer als mitjans dels que disposa per en el cas que “les autoritats catalanes” proclamessin la independència i el govern espanyol no fes res, impedir-ho actuant dins de la legalitat constitucional actuar pel seu compte o sotauna autoritat diferent de la del govern. A quina autoritat diferent del govern es refereixen?. Al rei?. Al PP?. Després invoquen l'article vuitè de la Constitució. Encara sort, que al final diuen que l'exèrcit no pot actuar al marge del que opinin les autoritats polítiques.

S'han passat cinc paràgrafs invocant l'exèrcit i el cop d'Estat contra Catalunya després d'acusar l'actual govern espanyol d'haver-se venut als catalans i tractant de justificar-ho en base a l'article vuitè de la Constitució espanyola, les dues línies finals sembla que pretenguin negar aquesta crida al colpisme.Doncs si, si que hi ha un nacionalisme perillós per Europa, el nacionalisme espanyol del senyor Aznar i els seus acòlits que demana fer cops d'estat per aconseguir per la força allò que mai aconseguirà per legal via de les urnes i de la democràcia.

Estatuto. Articulo 8: normalidad y excepcionalidad

Por GEES

En Libertad Digital nº 1963 | 8 de Septiembre de 2009

El siguiente artículo ha sido solicitado al autor por los oyentes de Es la Mañana de Federico.


En los países democráticos, las Fuerzas Armadas son uno de los instrumentos que los Estados tienen para defenderse de las amenazas externas y defender sus intereses en el exterior. Pero también tienen funciones internas: son el instrumento que el Estado tiene para afrontar crisis interiores a las que no puede hacer frente de otra manera. Estados Unidos despliega la Guardia Nacional cuando el orden federal está en peligro, e incluso en España, la UME, la ""División ZP"", constituye una utilización del Ejército para solucionar cuestiones internas.

Por lo tanto, en situaciones excepcionales de ruptura de la legalidad constitucional, las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento legítimo. Respecto a Cataluña, es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta a la normalidad y la legalidad constitucional. Y es que la ruptura del orden legal en Cataluña lo puede ser en dos aspectos; primero, por la ruptura de la unidad nacional. Y segundo por la conculcación de derechos básicos de los propios catalanes. En ambos casos, el Ejército es el último recurso del Estado para restaurar el régimen de libertades.

Todo esto puede ser necesario en una situación de excepcionalidad, pero en la que el Estado funcione aún con normalidad: es decir, que quiera y pueda hacer cumplir la ley. El problema en la España actual es que este no es el caso, porque en relación con estas cuestiones, la anormalidad vive instalada en el Estado. Primero, en cuanto al origen del problema: un Presidente del Gobierno pacta el ilegítimo Estatuto a escondidas en su residencia oficial, el partido que lo sustenta defiende claramente la secesión de Cataluña y el Tribunal Constitucional guarda silencio ante cuestiones clamorosamente inconstitucionales. El Estado no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar los instrumentos –militares o no– para ello.

El segundo aspecto es la relación impuesta por el Gobierno de la nación hacia las fuerzas armadas, que se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por la politización en las relaciones entre civiles y militares, otorgándose ascensos y nombramientos por cuestiones de afinidad política y no profesional. Baste recordar que Carmen Chacón tiene a las Fuerzas Armadas en pie de guerra por su gestión. En segundo lugar, por el proceso de ideologización de nuestros ejércitos, utilizados por Chacón y Zapatero como laboratorio progresista: para el feminismo, para el pacifismo, para el homosexualismo e incluso el transexualismo. Respecto a las Fuerzas Armadas, Zapatero considera ilegítimo el uso de la fuerza; si lo es en Afganistán, para que hablar del uso dentro de nuestras fronteras.

Dicho esto, es legítimo plantearse, en el caso de que las autoridades catalanas proclamasen la independencia de su región y el Estado lo tolerara sin recurrir a los medios de que dispone para impedirlo, si el Ejército podría, dentro de la legalidad constitucional, actuar por sí mismo o bajo otra autoridad diferente de la del Gobierno ya que el artículo 8 dice textualmente: "Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión (...) defender su [la de España] integridad territorial". La respuesta debe ser negativa. Aunque la Constitución encomienda al Ejército esta misión, éste no puede cumplirla sin el sometimiento al Gobierno, pues lo que no puede estar dentro de la Constitución es la intervención de las Fuerzas Armadas contra la voluntad del Ejecutivo. Interpretar otra cosa sería tanto como imponer a los altos mandos militares la obligación de interpretar cuando la situación exige o no que el Ejército intervenga al margen de lo que opinen las autoridades políticas.

-----

Aznar: nacionalismos

Aznar ha dicho que “los nacionalismos son un problema serio en toda la UE”. Aunque no es la primera vez que lo dice esta vez sus palabras tienen una interpretación diferente a la que él habría deseado. Aznar alejado de cargos políticos pero no muy lejos del poder, personalmente creo que es quien mueve los hilos que mueven a Rajoy sin correr ningún riesgo personal, se dedica a decir animaladas a diestro y siniestro. Como he dicho, Aznar no creo que espere que sus palabras se interpreten con otro significado que en el que él piensa y este es que el nacionalismo vasco y catalán, también de otros países – Escocia, Flandes, etc. – es un peligro para Europa. Pero el hecho es que el verdadero peligro por Europa es el nacionalismo español del que Aznar es una de las cabezas visibles.

El Grupo de Estudios Estratégicos, una especia de segunda FAES del PP defiende una intervención del ejército en Catalunya afirmando que “con respecto a Catalunya es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta a la normalidad y la legalidad constitucional”. Estos fascistas dicen que si salimos a la calle a manifestarnos en favor de la independencia envían el ejército. Hemos tenido precedentes de las acciones del ejército en Catalunya y niguna de ellas fue “para regresar a ninguna normalidad ni legalidad constitucional”. Bombardear Barcelona desde el mar, desde el aire o desde donde sea nada tiene que ver con la normalidad. Cañonear el Palau de la Generalitat o el Parlament o detener nuestros diputados tampoco.

Afirman “que la ruptura del orden legal en Catalunya lo puede ser en dos aspectos; primero, por la ruptura de la unidad nacional. Y segundo por la conculcación de derechos básicos de los propios catalanes. En ambdós casos el ejército es el último recurso del Estado por restaurar el régimen de libertad”. Que bonito, nos quieren salvar de nuestras locuras independentistas. Si nosotros en el ejercicio de nuestra libertad decidimos independizarnos nos dicen que nos vendrán a salvar por garantizar nuestras libertades. ¿Desde cuando ejercer un derecho es tenerlo conculcado? ¿Desde cuando impedir el ejercicio de un derecho se hace por garantizar la libertad?. Me parece muy irresponsable que esta gente del GEES pedí que EL Estado envié los tanques en Catalunya, de eso en mi pueblo se dice apología del golpe de Estado.

También acusan al presidente del gobierno de haberse vendido a los nacionalistas catalanes aceptante aprobar el Estatuto de Catalunya de escondido. Quedaos este punto en vuestras mentes porque en seguida regresaremos. Dicen que el TC calla ante cuestiones claramente inconstitucionales. Y acusa al gobierno de no querer usar las herramientas – militares o no – por hacer cumplir la ley. Nuevamente vuelven a pedir que el Gobierno haga servir el ejército contra Catalunya. El TC ha quedado tan desprestigiado que en estos momentos sea la que sea su sentencia, y no será nada buena por Catalunya, el que hará se provocar una crisis muy grave entre Catalunya y el Estado. Y todo por la irresponsabilidad de los dirigentes del Partido Popular, del que el GEES es un tentáculo. Volvemos al punto que habíamos dejado pendiente de comentar. Según el GEES Zapatero pactó de escondido el Estatuto que ellos consideran ilegal con los encuentros catalanes y pueden dar a entender que Zapatero se ha vendido a los catalanes o ha vendido España a los catalanes. Hace 75 años con argumentos semejantes a los que el GEES hace servir refiriendose a los catalanes a Alemana inició un proceso que acabó con 6 millones de judíos asesinatos. Pero los argumentos del GEES no son nuevos en España tampoco. La chifladura de los sectores ultraespañolistas de construir España según la idea que ellos tienen a cañonazos no es nuevos. En Barcelona aún se pueden ver las cicatrices que dejan las bombas lanzadas con la única finalidad de imponer una idea de España que se baza al convertirnos en un pueblo sin identidad.

Pasamos a comentar el artículo siguiente que es al que he estado haciendo referencia todo el rato.

Lo haré párrafo a párrafo. (Al pie de mi artículo podéis encontrar el artículo que comento).

Ciertamente los ejércitos en las democracias sirven por defender lo país de amenazas internas y de defender los intereses del país en el extranjero. Por aquello que no sirve un ejército en democracia es por dar golpes de Estados, derribar gobiernos o por actas de represión contra la población civil. Pero el ejército español está diseñado como un ejército por combatir “las amenazas interiores”. Alguien me dirá que han tenido en el exterior intervenciones muy dignos en conflictos como Irak, Afganistán, Kosovo, etc. Eso no lo puedo negar pero el ejército español tiene un historial bien negro que no se puede limpiar con unas cuantas “misiones de paz”. Ya hace tres años que un general español, Mena Aguado, advirtió de que si se aprobaba el Estatut el ejército español debería intervenir. Postreramente no hicieron nada, de momento dejaron en manos del PP y del Tribunal Constitucional dar el “golpe de Estado a Constitución calada” contra Catalunya. En democracia el ejército no puede amenazar a las instituciones democráticas con dar un golpe de Estado. Sería muy grave que el Estado español derribase el gobierno legítimo de la Generalitat por cuarta vez en la historia, cinc serien si contamos la supressió de la Mancomunitat.

Cuando el ejército ha intervenido en Catalunya nunca lo ha hecho para garantizar los derechos de los catalanes ni para garantizar un régimen de libertades, en todas las ocasiones lo ha hecho por conculcar estos derechos, llegando al asesinato del presidente Companys. Nada nos garantiza que de repetirse una intervención del ejército fuese diferente de entonces. Si los catalanes un diada decidiésemos votar en favor de la independencia ningún ejército español tiene derecho a impedirlo.

El texto acusa al gobierno de pactar la aprobación de un texto – el Estatut – a escondidas con un partido que apoya el independentismo. Muy a escondidas no fue cuando todo el mundo lo sabía. Tampoco es correcto que todo CiU tenga posiciones independentistas, hay quien si y hay quien no. Acusan el gobierno de Zapatero de no hacer cumplir la ley usando los medios que sean necesarios, militares o no. Hay una repetida insistencia en pedir una intervención del ejército.

Acusan a Zapatero y a la ministra Chacón de ideologizar el ejército y de usarles como un laboratorio progresista para el feminismo, el pacifismo, el homosexualismo y incluso El transexualismo. Los mismos que piden un ejército al viejo estilo, es decir bien facha, golpista, salvapatrias y antidemocrático acusan al gobierno de convertir el ejército en una pandilla de hippies, feministas y gays. Acusan a Zapatero de considerar ilegítimo el uso de la fuerza en Afganistán, y se lamentan que Zapatero pudiese considerar ilegítimo el uso de la fuerza dentro de España. ¿Donde se ha visto que Zapatero no quiera dejar que los militares puedan bombardear Barcelona?.

Se preguntan si el ejército debería recorrer a los medios de los que dispone por en caso de que “las autoridades catalanas” proclamasen la independencia y el gobierno español no haga nada, impedirlo actuando dentro de la legalidad constitucional actuar por su cuenta o bajo una autoridad diferente de la del gobierno. ¿A que autoridad diferente del gobierno se refieren?. ¿Al rey?. ¿Al PP?. Després invocan el artículo octavo de la Constitución. Menos mal, que al final dicen que el ejército no puede actuar al margen de lo que opinen las autoridades políticas.

Se han pasado cinco párrafos invocando el ejército y el golpe de Estado contra Catalunya después de acusar el actual gobierno español de haberse vendido a los catalanes y tratando de justificarlo en base al artículo octavo de la Constitución española, las dos líneas finales parece que pretenguin negar aquesta llamada al golpismo.

Pues si, si que hay un nacionalismo peligroso por Europa, el nacionalismo español del señor Aznar y sus acólitos que pide hacer golpes de estado por lograr por la fuerza aquello que nunca logrará por legal vía de las urnas y de la democracia.

-----

Estatuto. Articulo 8: normalidad y excepcionalidad

Por GEES

En Libertad Digital nº 1963 | 8 de Septiembre de 2009

El siguiente artículo ha sido solicitado al autor por los oyentes de Es la Mañana de Federico.

En los países democráticos, las Fuerzas Armadas son uno de los instrumentos que los Estados tienen para defenderse de las amenazas externas y defender sus intereses en el exterior. Pero también tienen funciones internas: son el instrumento que el Estado tiene para afrontar crisis interiores a las que no puede hacer frente de otra manera. Estados Unidos despliega la Guardia Nacional cuando el orden federal está en peligro, e incluso en España, la UME, la ""División ZP"", constituye una utilización del Ejército para solucionar cuestiones internas.

Por lo tanto, en situaciones excepcionales de ruptura de la legalidad constitucional, las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento legítimo. Respecto a Cataluña, es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta a la normalidad y la legalidad constitucional. Y es que la ruptura del orden legal en Cataluña lo puede ser en dos aspectos; primero, por la ruptura de la unidad nacional. Y segundo por la conculcación de derechos básicos de los propios catalanes. En ambos casos, el Ejército es el último recurso del Estado para restaurar el régimen de libertades.

Todo esto puede ser necesario en una situación de excepcionalidad, pero en la que el Estado funcione aún con normalidad: es decir, que quiera y pueda hacer cumplir la ley. El problema en la España actual es que este no es el caso, porque en relación con estas cuestiones, la anormalidad vive instalada en el Estado. Primero, en cuanto al origen del problema: un Presidente del Gobierno pacta el ilegítimo Estatuto a escondidas en su residencia oficial, el partido que lo sustenta defiende claramente la secesión de Cataluña y el Tribunal Constitucional guarda silencio ante cuestiones clamorosamente inconstitucionales. El Estado no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar los instrumentos –militares o no– para ello.

El segundo aspecto es la relación impuesta por el Gobierno de la nación hacia las fuerzas armadas, que se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por la politización en las relaciones entre civiles y militares, otorgándose ascensos y nombramientos por cuestiones de afinidad política y no profesional. Baste recordar que Carmen Chacón tiene a las Fuerzas Armadas en pie de guerra por su gestión. En segundo lugar, por el proceso de ideologización de nuestros ejércitos, utilizados por Chacón y Zapatero como laboratorio progresista: para el feminismo, para el pacifismo, para el homosexualismo e incluso el transexualismo. Respecto a las Fuerzas Armadas, Zapatero considera ilegítimo el uso de la fuerza; si lo es en Afganistán, para que hablar del uso dentro de nuestras fronteras.

Dicho esto, es legítimo plantearse, en el caso de que las autoridades catalanas proclamasen la independencia de su región y el Estado lo tolerara sin recurrir a los medios de que dispone para impedirlo, si el Ejército podría, dentro de la legalidad constitucional, actuar por sí mismo o bajo otra autoridad diferente de la del Gobierno ya que el artículo 8 dice textualmente: "Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión (...) defender su [la de España] integridad territorial". La respuesta debe ser negativa. Aunque la Constitución encomienda al Ejército esta misión, éste no puede cumplirla sin el sometimiento al Gobierno, pues lo que no puede estar dentro de la Constitución es la intervención de las Fuerzas Armadas contra la voluntad del Ejecutivo. Interpretar otra cosa sería tanto como imponer a los altos mandos militares la obligación de interpretar cuando la situación exige o no que el Ejército intervenga al margen de lo que opinen las autoridades políticas.

------

Articles annexos:

Lamentan que no será así porque "la anormalidad vive instalada en el Estado"

Los asesores de Aznar apelan al Ejército para restaurar las libertades en Cataluña

S.C.

El Plural

El Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), un centro de propaganda neoconintegrado por asesores de Aznar cuando ocupaba La Moncloa, ha difundido un duro artículo contra el Estatut de Cataluña en el que tacha el texto de "ilegítimo", apuntando que "el Ejército es el último recurso del Estado para restaurar el régimen de libertades". Sin embargo, lamentan que no será el caso porque "la anormalidad vive instalada en el Estado" y éste "no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar los instrumentos -militares o no- para ello". También cargan contra las propias Fuerzas Armadas asegurando que se han convertido en un "laboratorio progresista" para "el feminismo", "el homosexualismo" y "el transexualismo".

El GEES, cuyo responsable Rafael Bardají también es director de Política Internacional de la FAES del PP, ha difundido un duro artículo en el que recuerdan que "en situaciones excepcionales de ruptura de la legalidad constitucional, las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento legítimo". "Respecto a Cataluña, es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta a la normalidad y la legalidad constitucional", apuntan, para añadir que "la ruptura del orden legal" puede venir tanto "por la ruptura de la unidad nacional" como "por la conculcación de derechos básicos de los propios catalanes".
Zapatero ha pactado el "ilegítimo Estatuto"
Para el centro neocon, "el problema" es que no será así porque "la anormalidad vive instalada en el Estado" ya que ha sido el presidente quien ha pactado "el ilegítimo Estatuto", "el partido que lo sustenta defiende claramente la secesión de Cataluña" y además "el Tribunal Constitucional guarda silencio ante cuestiones clamorosamente inconstitucionales". "El Estado no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar los instrumentos –militares o no– para ello", insisten.
"Politización" e "ideologización" de las FF.AA.
Además, el artículo carga contra las propias Fuerzas Armadas ya que aseguran ahora se caracterizan por la "politización", con "ascensos y nombramientos por cuestiones de afinidad política y no profesional", asegurando que la ministra Carmen Chacón tiene al Ejército "en pie de guerra por su gestión". También denuncian "el proceso de ideologización de nuestros ejércitos, utilizados por Chacón y Zapatero como laboratorio progresista: para el feminismo, para el pacifismo, para el homosexualismo e incluso el transexualismo".
Dilema para los militares
El GEES concluye poniendo en una encrucijada a los militares. Después de presentar al Gobierno como parte del "problema" y de subrayar su nula voluntad para recurrir al Ejército, recuerdan que este último está constitucionalmente sometido al Ejecutivo. "Interpretar otra cosa sería tanto como imponer a los altos mandos militares la obligación de interpretar cuando la situación exige o no que el Ejército intervenga al margen de lo que opinen las autoridades políticas", apuntan.
Arengas y cuñas publicitarias
El artículo, difundido por la web de Losantos Libertad Digital, incluye también un gesto para promocionar la nueva radio del radical locutor al asegurar que el texto "ha sido solicitado al autor por los oyentes de Es la Mañana de Federico".

------

Aznar: "Los nacionalismos son un problema serio en toda la Unión Europea"

El ex presidente del Gobierno ha presentado el libro Lucho. Resurjo, escrito por el líder de los populares europeos, Wilfred Martens

El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, ha dicho este lunes que "vivimos en un país en el que se siguen negando los hechos", al tiempo que ha advertido de que los nacionalismos son un "problema serio" en toda la Unión Europea. Aznar y el líder del PPE, Wilfred Martens, han ensalzado este lunes la unidad y fortaleza de los populares europeos, convertidos tras las pasadas elecciones europeas en el primer grupo del Parlamento de la UE. Ambos se han reencontrado en Madrid con motivo de la presentación del libro del ex primer ministro belga "I struggle. I overcome" ("Lucho. Resurjo", en su traducción al castellano). En la sede de la Fundación de Análisis y Estudios (FAES), que preside Aznar, se han congregado algunos dirigentes del PP como Antonio López-Istúriz o Ana Pastor para escuchar a Martens, quien en el libro recorre su "vida política".

ESTRELLA DIGITAL/EFE

MADRID

Una vida, tras dos etapas como primer ministro de Bélgica, de 1979 a 1981 y luego desde ese año a 1992, que discurre en paralelo a la formación de la UE y al crecimiento del Partido Popular Europeo.

Es, en palabras de Martens, "la primera fuerza de Europa", ya que supo adecuar su programa a la evolución de los acontecimientos.

Y en esa fase de expansión, el PP de Aznar y después de Mariano Rajoy ha jugado un papel muy relevante, hasta el extremo de que hoy, según ha dicho el ex presidente del Gobierno, es una "referencia" para los populares europeos.

Ambos, además, han coincidido en recalcar la importancia de explicar lo que significa Europa en tiempos de crisis económica.

Aznar ha recordado los valores y principios sobre los que se sustenta su visión de Europa: fuertes estados nacionales compatibles con un robusto liderazgo europeo, rechazo de las "grandes burocracias" y de los nacionalismos, raíces cristianas, la importancia de la relación atlántica, reformismo, lucha contra el proteccionismo y defensa de ideas sociales, sobre todo la creación de empleo.

Una gran amistad

Además, el presidente de honor del PP, tras confesar que le une a Martens una "fuerte amistad personal", ha expresado su deseo de que en el próximo congreso del Partido Popular Europeo, en diciembre en la localidad alemana de Bonn, salga reelegido como líder del mismo el que fuera primer ministro belga.

Porque, ha indicado Aznar, la historia de las fuerzas conservadoras europeas no se puede escribir sin desdeñar el protagonismo fundamental de Martens, del mismo modo que no se puede escribir la historia reciente del PP sin remarcar lo que representa su figura.

Martens, a su juicio, ha de ocupar "un sitio en las mentes" de quienes han propiciado la unidad actual de la derecha española, conglomerada en el Partido Popular.

También, en palabras del ex presidente, el papel de Martens resulta crucial en el proceso que siguieron los populares españoles para integrarse en el PPE, un tiempo en el que además, dentro del país, comenzaba "una andadura en la que trataba de salir de una oposición sin futuro para convertirse en una alternativa viable".

-----

Amenazan con enviar los tanques

Una entidad cercana al PP lo cree "utilizable" en caso de independencia

El Grupo de Estudios Estratégicos, entidad cercana al PP, ha publicado una carta a Libertad Digital donde defienden una respuesta militar a una hipotética declaración de independencia catalana. En la carta, recogida por elAvui, manifiestan que "respecto a Cataluña, es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta a la normalidad y la legalidad constitucional".
"Y es que la ruptura del orden legal en Cataluña lo puede ser en dos aspectos; primero, por la ruptura de la unidad nacional. Y segundo por la conculcación de derechos básicos de los propios catalanes. En ambos casos, el Ejército es el último recurso del Estado para restaurar el régimen de libertades", añaden.
En este sentido, consideran que "el origen del problema" es "un Presidente del Gobierno pacta el ilegítimo Estatuto a escondidas en su residencia oficial, el partido que lo sustenta defiende claramente la secesión de Cataluña y el Tribunal Constitucional guarda silencio ante cuestiones clamorosamente inconstitucionales. El Estado no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar los instrumentos –militares o no– para ello".
"Dicho esto, es legítimo plantearse, en el caso de que las autoridades catalanas proclamasen la independencia de su región y el Estado lo tolerara sin recurrir a los medios de que dispone para impedirlo, si el Ejército podría, dentro de la legalidad constitucional, actuar por sí mismo o bajo otra autoridad diferente de la del Gobierno ya que el artículo 8 dice textualmente: “Las Fuerzas Armadas [...] tienen como misión [...] defender su [la de España] integridad territorial”.
"La respuesta debe ser negativa. Aunque la Constitución encomienda al Ejército esta misión, éste no puede cumplirla sin el sometimiento al Gobierno, pues lo que no puede estar dentro de la Constitución es la intervención de las Fuerzas Armadas contra la voluntad del Ejecutivo. Interpretar otra cosa sería tanto como imponer a los altos mandos militares la obligación de interpretar cuando la situación exige o no que el Ejército intervenga al margen de lo que opinen las autoridades políticas", concluyen

------

Cuando se jugaba La Moncloa, Aznar elogiaba el catalán y concedía a CiU el fin de la mili obligatoria

Los cerebros del aznarismo confían en el Ejército para poner firmes a los catalanes

Diagnóstico inquietante, pero por desgracia exacto, el de José Montilla -ayer, 11 de septiembre, fiesta nacional de Cataluña- en declaraciones a la cadena SER: “El PP trabaja para que Cataluña no encaje en España”. Tan es así que el núcleo duro popular, que es el aznarismo, se ha quitado la careta en relación a Cataluña, de modo que sus satélites del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) afirman que, según cómo evolucionen los acontecimientos, habría que apelar al Ejército.

Noticias relacionadas

Los asesores de Aznar apelan al Ejército para restaurar las libertades en Cataluña

CiU podría gobernar en Cataluña si pacta con el PP, según el Publiscopio

Antes, alguna vez, semejante estulticia la había manejado en público Manuel Fraga Iribarne respecto a Euskadi. Pero si alguien piensa que contenciosos históricos como el vasco o, más aún, el catalán podrían encauzarse razonablemente a través de una intervención militar o es un demente o un peligroso irresponsable.
Cerrilismo todo vale
Lo que está ocurriendo con el nuevo Estatut es una demostración de que el cerrilismo, o mejor dicho la estrategia del todo vale, sólo genera confusión, tensiones y riesgos innecesarios. El Estatut catalán ha sido casi copiado íntegramente por el de la Generalitat valenciana y por otras comunidades como Andalucía. Pero la derecha que controla el nacionalismo español absuelve a los demás, mientras castiga con insólita severidad a Cataluña.
Expertos en infamias
Claro que los cerebros ideológicos de Aznar exhiben con bochornosa rotundidad su desprecio hacia las actuales Fuerzas Armadas. Argumentado de otra manera: no tragan que el Ministerio de Defensa esté dirigido por Carme Chacón, una mujer de izquierdas y, además, catalana. Lanzan la insidia –por algo son expertos en infamias- sin tapujos ni escrúpulos. Sostienen que las Fuerzas Armadas se han convertido en un “laboratorio progresista” para el “feminismo”, el “homosexualismo” y el “transexualismo”.
Una y no cincuenta y una
Pero, naturalmente, los neocon de GEES, emparentados también con FAES, se plantean que el Ejército actúe en un contexto gubernamental bien distinto al de ahora. Con Aznar de presidente –o también con Mariano Rajoy y no digamos con Esperanza Aguirre-, la situación sería distinta, la virilidad sin tacha regresaría a las tropas y, en efecto, las Fuerzas Armadas garantizarían con las botas y no con los votos la “España una y no cincuenta y una” made in Blas Piñar.
Acrisolada tradición
Que los votos sean substituidos por las botas castrenses engarza con la más acrisolada tradición del españolismo conservador. En la Restauración canovista, los militares hacían y deshacían a su gusto. El Rey, mientras tanto, se dedicaba a borbonear a los políticos, a los gobiernos sucesivos y a jugar por lo demás a soldaditos. La Restauración la impuso, por cierto, el general Martínez Campos. En 1923 el golpe de Estado palaciego, impulsado por Alfonso XIII, terminó con el régimen de los partidos y condujo al general Primo de Rivera a la jefatura del Gobierno. Más tarde, en 1936, principalmente fueron los militares quienes organizaron –con respaldos de los poderes fácticos de siempre- la sublevación contra la II República, a la que fusilaron. Durante 40 años el general Franco Bahamonde ejerció de tirano.
Habla en cristiano
La lengua catalana fue singularmente mal tratada por el dictador Primo de Rivera. En los años del franquismo la persecución al catalán fue mucho más intensa todavía. “Habla en cristiano”, decían policías y falangistas a todos aquellos que osaban hablar en catalán, un idioma confinado a la intimidad personal o familiar. Es decir, que cuando Aznar declaró que él respetaba el catalán y lo elogiaba, pero que lo practicaba en la intimidad, no mentía. Sólo seguía una costumbre impuesta a palos.
El oro y el moro
Significativamente, este mismo Aznar -cuyos voceros sueñan con que el Ejército ponga a raya a vascos y catalanes- es el que dijo todo lo anterior en TV3, en un gesto que buscaba el voto de CiU. Como lo buscaba cuando les ofrecía el oro y el moro en financiación a cambio de que apoyaran su presidencia. En cuanto al Ejército, Aznar aceptó una medida diseñada por CiU y que consistía -como así fue- en acabar con la mili obligatoria. ¿Irá de nuevo Artur Mas al notario como respuesta a la fórmula castrense de poner firmes a los catalanes? No olvidemos el recurso presentado por los genoveses ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Ni tampoco olvidemos las campañas mediáticas de los medios afines al PP contra Cataluña.
Enric Sopena es director de El Plural

5 comentaris:

Antonia ha dit...

Yo no es que esté muy metida en Derecho pero todo lo que en unas urnas queda respaldado, aunque fuera una independencia el ejército lo ha de respetar... Pero yo entiendo que si un estado es independiente, ese ejército español ya no pertenece a ese estado y tampoco va a bombardear algo que ha sido respaldado . No sé, todo es muy hipotético pero el ejército siempre ha de estar muy sujeto, como el arma que puedas tener en casa, con el seguro echado y si el ejecutivo manda actuar. El ejércvito no está para improvisar ni interpretar, sólo es un instrumento.

Antonia ha dit...

Ah! y Aznar está per "sucar pa" , de lujo...vamos....con semejante pinta...en su salsa!!!

Patric ha dit...

Ens dius que Aznar ha dit que "els nacionalismes són un problema seriós en tota la Unió Europea", i això em fa pensar en què és el nacionalisme i els que són nacionalistes, no només en la Unió Europea sinó en el món.
Tots sabem que nacionalisme ve de nació, de poble. Sembla ser el nacionalisme un exagerat amor cap al que pertany al mateix poble: les seves tradicions, usos, costums, llengua, i inclou, penso jo, algunes idees o sentiments com la sobirania popular o l'amor a la bandera i altres símbols patris.

Crec que és natural que tots els pobles tinguin una mica de nacionalisme i patriotisme.

Si s'ha aconseguit crear un organisme dirigit a aconseguir la integració econòmica, política i social a Europa, qualsevol nacionalisme exagerat que no respectés la constitució i les lleis de la Unió seria un problema, però crec que en aquest cas no pertanyerien a la Unió.
Tu creus que quan Aznar diu això està pensant només en el nacionalisme basc i català, però s'oblida que hi ha altres països en condicions similars com són Escòcia o Flandes.
Tu creus que els espanyols són nacionalistes i que aquest és el nacionalisme que és un perill per a Europa, perquè ells no vacil · larien a utilitzar l'exèrcit per imposar la seva constitució. Dius que ells han dit que "pel que fa a Catalunya és utilitzable si els nacionalistes catalans, des de les institucions autonòmiques i al carrer, proclamen la ruptura amb la resta d'Espanya, i que les forces de seguretat fossin insuficients per a la tornada a la normalitat i la legalitat constitucional ". Jo crec que ells pensen que les majories a Espanya pensen com ells i que són minories les que volen separar-se o independitzar-se.

Reconec que jo no sóc molt nacionalista que diguem .. però tampoc sóc internacionalista, més aviat sóc una persona individualista que considero que és social, de vegades, determina el particular. Per a mi el més important és la persona, l'individu mateix. Potser per això no entengui bé el o els nacionalismes.

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: el voto es la máxima expresión que tiene un sistema democrático ya que es dar a los ciudadanos el poder de decidir pero en algunos países ese derecho se limita a la elección de los representantes del pueblo. Hay países con democracias muy consolidadas que no tienen inconveniente en consultar a la ciudadanía sobre materias, en España, sin embargo, al ciudadano solo le permite votar para elegir a sus representantes y luego se le exige que los aguante durante cuatro años.
El tema de las consultas populares sobre la independencia es importante pero aparquemos el tema de la independencia y centrémonos en el ejercicio del voto.
¿No te gustaría poder opinar sobre las obras públicas que se hacen en tu ciudad o en tu barrio?. ¿No te gustaría poder decidir sobre las leyes que te afectan?.
El problema no es que en Arenys de Munt votasen favorablemente la independencia de Catalunya, el problema es que el Estado impide que en Barcelona se haga una consulta sobre las obras de la Diagonal. Como ves, el problema no es lo que se vota, sino que se vote.
Algunos partidos políticos temen que el ciudadano les enmiende la plana.
El problema es que el ejército español es un ejército pensado para impedir cualquier movimiento secesionista, es absolutamente ineficaz en un enfrentamiento contra un ejército regular extranjero en combate abierto.
El ejército debe estar sometido al poder político, pero es que la misma Constitución da el poder de emplear la fuerza al margen de lo que diga el gobierno. Y por otro lado hay un partido que apoya e incluso promueve el golpismo. Justamente lo que ponde en evidencia este artículo es que el PP y este grupo afín - el GEES - es quien reclama que el ejército tome medidas.

Jaume C. i B. ha dit...

Patricia: Aznar diu que els nacionalismes són un perill per a la UE. Quan ell diu això ho fa pensant en el nacionalisme català principalment, i en el basc. Però resulta curiós que sigui una organització afí al PP - el GEES- l'article del qual (text en vermell) és una clara invocació a una intervenció de l'exèrcit per a posar fi a la situació. Quin nacionalisme és més perillós, el que parla de democràcia (nacionalisme català) o el que crida a l'exèrcit a donar un colp d'Estat (nacionalisme espanyol)?
Aznar fa referència al que a ell li afecta més de prop. Escòcia o Flandes no tenen res a veure amb Espanya però el ressorgiment d'aquestos pobles en una Europa basada en els Estats que creia que tots aquests pobles s'acabarien diluint en el marasme de pobles més forts - o això creuen alguns - és vist amb recel. Aznar es dóna compte que Espanya seguix sense haver solucionat un dels seus problemes interns, que no és una cosa que només afecta Espanya com es pot veure, ja que en quant Espanya no pot usar la força bascos i catalans ressorgixen.
Aclareixo que el text en roig del GEES no és meu sinó que és un estudi d'un grup afí al PP, un think tank o grup de pressió per tant jo no dic que ells diuen, ells diuen i jo ho comento i critico. Però anem a aquesta frase. Imaginem que en les ciutats catalanes surt la gent a reivindicar la independència. Ells afirmen que si la policia es veiés superada hauria d'intervindre l'exèrcit. No diuen que faran en concret, que forma es produiria aquesta intervenció. Ells creuen que el que voten a Toledo és l'opinió majoritària de tots els ciutadans que per força o per gust són espanyols. He de recordar que el PP és minoritari a Catalunya, ells són la minoria aquí.
Si Argentina o Perú envaissin Xile de quin costat et posaries?