13 de set. 2009

Avui Arenys de Munt vota


Avui, 13 de setembre de 2009, entre les 9 hores del matí i les 20 hores del vespre els 6000 ciutadans d’Arenys de Munt amb dret a vot exerciran el seu dret a respondre SI o NO a la pregunta “Està d’acord en què Catalunya sigui un Estat de dret, independent, democràtic i social integrat en una Unió Europea?”.

Impediment a l’exercici d’un acte democràtic

En el moment d’escriure aquest article encara no se sabia en quin local estaria l’urna ja que una jutgessa d’un jutjat de lo contenciòs de Barcelona va prohibir que se celebrés la consulta en dependències municipals.

Falange i Maulets: risc de disturbis

En una mostra d’irresponsabilitat el TSJC va autoritzar a la Falange a manifestar-se a Arenys de Munt el mateix dia. Els fatxes anuncien que llegiran una declaració i posaran l’himne espanyol. No és només el fet que hi siguin sinó la provocació de posar l’himne. Els Maulets del Maresme es concentraran a l’entrada del poble i intentaran contrarrestar la manifestació dels ultres espanyols. Això podria acabar en una batusa i és per això que un centenar de Mossos d’Esquadra i 70 voluntaris vetllaran perquè no s’hi produeixin enfrontaments. El risc d’aldarulls és molt gran i si sen produeixen la responsabilitat serà del magistrat del TSJC que va autoritzar-los i de l’Estat. Aquest error ja no té remei però pel be i la seguretat dels ciutadans d’Arenys de Munt aniria be que els ultres fossin escorcollats per comprobar que no portin armes. Encara que el que s’hauria de fer és impedir-los l’accés a la població.

Juristes critiquen doble rasser de la Justícia

Una trentena de juristes catalans van fer públic un comunicat on criticaven el doble rasser de la justícia per haver suspés l’acord del ple municipal en què es va donar recolzament a la consulta però autoritzen una manifestació de la Falange. Joan Ridao (ERC) va manifestar-se en la mateixa línia qualificant d’”insòlit i surrealista” que “uns feixistes puguin manifestar-se” mentre que a la consulta se li aplica la Constitució “com si fos el codi penal”.

Alfons López Tena: “Ja no poden enviar a la Guàrdia Civil, ja no poden impedir el dret de vot dels ciutadans. Aquesta és la gran lliçó de que ja ha guanyat la democràcia. Passi el que passi demà la democràcia ja ha guanyat, perquè volien impedir que el poble d’Arenys de Munt pogués votar.”

Leopold Torrent, veí d’Arenys de Munt: “Ja puc dir-te que diré que SI, i sense cap por de cap classe, que vénen quatre, doncs que vinguin, d’un cantó hi poden haver eixelebrats, de l’altre també, doncs be, jo sortiré com cada diumenge.”

Josep Manel Ximenis, portaveu de la comissió organitzadora de la consulta: “Jo diria que la gent està molt contenta, està exhultant d’alegria, això és com una gran festa major continuada. I la gent surt al carrer, jo diria que l’autoestima ha pujat molt.”

Carles Móra, alcalde d’Arenys de Munt: “Disortadament també amb càmares ocultes han fet i han copsat imatges de les nostres sales municipals, de les nostres dependències, del nostre personal, de la reunió de voluntaris, de la reunió de la setmana solidària, i a més emprant terminologia molt menyspreable cap a persones que tenien unes marcades mancances de mobilitat”.

-----

Vídeo: Declaracions

Hoy, 13 de septiembre de 2009, entre las 9 horas de la mañana y las 20 horas de la tarde los 6.000 ciudadanos de Arenys de Munt con derecho a voto ejercerán su derecho a responder SI o NO a la pregunta "¿Está de acuerdo en que Cataluña sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en una Unión Europea? ".
Impedimento al ejercicio de un acto democrático
En el momento de escribir este artículo aún no se sabía en qué local estaría la urna ya que una jueza de un juzgado de lo contencioso de Barcelona prohibió que se celebrara la consulta en dependencias municipales.
Falange y Maulets: riesgo de disturbios
En una muestra de irresponsabilidad el TSJC autorizó la Falange a manifestarse en Arenys de Munt el mismo día. Los fachas anuncian que leerán una declaración y pondrán el himno español. No es sólo el hecho de que sean sino la provocación de poner el himno. Los Maulets del Maresme se concentrarán en la entrada del pueblo e intentarán contrarrestar la manifestación de los ultras españoles. Esto podría acabar en una reyerta y es por eso que un centenar de Mossos d'Esquadra y 70 voluntarios velarán por que no se produzcan enfrentamientos. El riesgo de disturbios es muy grande y si se producen la responsabilidad será del magistrado del TSJC que autorizarlos y del Estado. Este error ya no tiene remedio pero por el bien y la seguridad de los ciudadanos de Arenys de Munt iría bien que los ultras fueran registrados para comprobar que no lleven armas. Aunque lo que debería hacerse es impedir el acceso a la población.
Juristas critican doble rasero de la Justicia
Una treintena de juristas catalanes hicieron público un comunicado donde criticaban el doble rasero de la justicia por haber suspendido el acuerdo del pleno municipal en que se dio apoyo a la consulta pero autorizan una manifestación de la Falange. Joan Ridao (ERC) se manifestó en la misma línea calificando de "insólito y surrealista" que "unos fascistas puedan manifestarse" mientras que la consulta se le aplica la Constitución "como si fuera el código penal".
Alfons López Tena: "Ya no pueden enviar a la Guardia Civil, ya no pueden impedir el derecho de voto de los ciudadanos. Esta es la gran lección que ya ha ganado la democracia. Pase lo que pase mañana la democracia ya ha ganado, porque querían impedir que el pueblo de Arenys de Munt pudiera votar. "
Leopold Torrent, vecino de Arenys de Munt: "Ya puedo decirte que voy a decir que SI, y sin miedo de ninguna clase, que vienen cuatro, pues que vengan, de un lado puede haber alocados, del otro también, pues bien, yo saldré como cada domingo. "
Josep Manel Ximenis, portavoz de la comisión organizadora de la consulta: "Yo diría que la gente está muy contenta, está exultante de alegría, esto es como una gran fiesta mayor continuada. Y la gente sale a la calle, yo diría que la autoestima ha subido mucho. "
Carlos Mora, alcalde de Arenys de Munt: "Disortadament también con cámaras ocultas han hecho y han captado imágenes de nuestras salas municipales, de nuestras dependencias, de nuestro personal, de la reunión de voluntarios, de la reunión de la semana solidaria , y además empleando terminología muy despreciable hacia personas que tenían unas marcadas carencias de movilidad ".

2 comentaris:

Patric ha dit...

Puc donar-me compte a través de les declaracions del vídeo del Prof Sardònix que pel que sembla la gent està contenta de poder expressar-se a través del vot SI o NO, que estan contents de que la democràcia es pugui expressar.
Tinc força curiositat per conèixer els resultats de la consulta popular avui a Arenys de Munt.
Espero que la pregunta "Està d'acord que Catalunya sigui un Estat de dret, independent, democràtic i social integrat en una Unió Europea?", Sigui resposta que SI per la majoria dels ciutadans d'Arenys de Munt i que els possibles riscos de disturbis no passin a majors.

Jaume C. i B. ha dit...

Els resultats de la consulta si es repeteixen en les consultes en altres municipis poden ser un toc d'atenció a l'Estat, també al govern de la Generalitat, però del resultat d'aquestes eleccions és el govern espanyol i la classe política espanyola qui ha d'aprendre alguna lliçó.