26 de set. 2009

Dos cèntims

Dos cèntims

La Generalitat de Catalunya va reclamar dos cèntims d'euro a l'Ajuntament de Figueres per un curs formatiu de seguretat de l'Institut de Seguretat Pública. Sembla que l'organisme de la Generalitat va equivocar-se quan va posar el preu del curs i ara l'ha corregit reclamant el pagament del preu correcte. Per reclamar aquests dos cèntims d'euro han obert un gruixut expedient la confecció del qual supera de llarg la diferència entre el preu inicialment oferit i el correcte. El tràmit per reclamar la diferència suposa un cost molt superior al del “deute”. Hi ha vegades en què la burocràcia pública és capaç d'arribar a l'absurd.

Dos céntimos

La Generalitat de Catalunya reclamó dos céntimos de euro al Ajuntament de Figueres por un curso formativo de seguridad del Instituto de Seguridad Pública. Parece que el organismo de la Generalitat se equivocó cuando puso el precio del curso y ahora lo ha corregido reclamando el pago del precio correcto. Para reclamar estos dos céntimos de euro han abierto un grueso expediente la confección del cual supera de largo la diferencia entre el precio inicialmente ofrecido y el correcto. El trámite para reclamar la diferencia supone un coste muy superior al de la “deuda”. Hay veces en las que la burocracia pública es capaz de llegar al absurdo.

2 comentaris:

Antonia ha dit...

el sentido común hace tiempo que se ha esfumado....ya lo ves ...no???

Jaume C. i B. ha dit...

Las administraciones públicas tienen tan automatizados algunos procedimientos que hace que se produzcan situaciones como ésta.
Es ridículo desde nuestro punto de vista que la Generalitat quiera cobrarle dos céntimos al Ajuntament de Figueres pero desde el punto de vista contable lo de menos es la cantidad. A la Generalitat le constaba que había una deuda, lo de menos era la cantidad.