4 de set. 2009

Discoteca molesta

Discoteca molesta

Tothom té dret a divertir-se però divertir-se no pot significar causar danys al mobiliari urbà, molestar els veins amb cridòria, música a tot volum i pixar-se en els portals de les cases. Aquests dies es parla molt de l'incivisme que hi ha a Barcelona. Un exemple seria el cas de la matinada de diumenge a dilluns passat. Joves sortits d'una discoteca situada a la Ronda de Sant Pere van escampar-se per totes la zona, posant el volum de la música dels seus vehicles a un nivell molest per als veins i van dedicar-se a fer les seves necessitats per totes bandes. Alguns sembla que van considerar que no es divertien prou i van dedicar-se a destrossar algunes coses. Malgrat que la Guàrdia Urbana va ser advertida dels fets les patrulles que van passar per la zona no van fer res. Accepto que la gent vulgui divertir-se sempre que no causin perjudicis als veins ni al mobiliari urbà. Considerant que el focus del problema és la discoteca potser ens haurem de plantejar els veins la possibilitat de demanar el seu tancament. Sé que es tracta d'un negoci privat però en aquests moments és també un problema públic. Entenc que la direcció d'aquest establiment pot pensar que ells no són responsables del que succeeix més enllà de les seves portes però han de pensar que els vàndals surten del seu establiment amb una trompa com un piano – i alguns segurament havent consumit substàncies estupefaents – que han consumit en el seu local. El focus del problema és aquesta discoteca de la Ronda de Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona però el problema el patim els veins de tots els carrers que hi ha a tot el seu voltant.

Discoteca molesta

Todo el mundo tiene derecho a divertirse pero divertirse no puede significar causar daños al mobiliario urbano, molestar los vecinos con griterío, música a todo volumen y mearse en los portales de las casas. Estos días se habla mucho del incivismo que hay en Barcelona. Un ejemplo sería el caso de la madrugada del domingo a el pasado lunes. Jóvenes salidos de una discoteca situada a la Ronda de Sant Pere se esparcieron por toda la zona, poniendo el volumen de la música de sus vehículos a un nivel molesto para los vecinos y se dedicaron a hacer sus necesidades por todas partes. Algunos parece que consideraron que no se divertían bastante y se dedicaron a destrozar algunas cosas. A pesar de que la Guardia Urbana fue advertida de los hechos las patrullas que pasaron por la zona no hicieron nada. Acepto que la gente quiera divertirse siempre que no causen perjuicios a los vecinos ni al mobiliario urbano. Considerando que el foco del problema es la discoteca quizá nos deberemos plantear los vecinos la posibilidad de pedir su cierre. Se que se trata de un negocio privado pero en estos momentos es también un problema público. Entiendo que la dirección de este establecimiento puede pensar que ellos no son responsables de lo que sucede más acullá de sus puertas pero deben pensar que los vándalos salen de su establecimiento con una trompa como un piano – y algunos seguramente habiendo consumido sustancias estupefacientes – que han consumido en su local. El foco del problema es esta discoteca de la Ronda de Sant Pere a tocar de la Plaza Urquinaona pero el problema lo sufrimos los vecinos de todas las calles que hay a todo su alrededor.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Sembla molt molest per a les persones que la falta de civisme d'alguns joves faci pensar que és necessari tancar un lloc que hauria de ser d'esbarjo o trobada de persones. Un lloc on la gent pot ballar i divertir-se i beure normalment. Estic d'acord que divertir-se no vol dir destrossar els béns públics, ni fer les seves necessitats al carrer. Un lloc com aquest ha de tenir un horari de funcionament i complir determinades regles, ha d'estar construït de tal manera que no escoltin els veïns el so de la música ni les rialles, ni les converses dels participants. Generalment per a això, aquests llocs solen funcionar en subterranis. Crec que part de la solució al problema és que es faci efectiu el control municipal.

Jaume C. i B. ha dit...

A més, el meu carrer no és un carrer d'un barri marginal sinó un carrer situat en tot just el centre de la ciutat de Barcelona. És un carrer comercial però quasi tots els centres de poder de la ciutat s'hi troben a pocs minuts. Les bretolades són un fet que s'han tornat habituals.