4 de set. 2009

Les autoritats sanitàries no saben per on naveguen

Les autoritats sanitàries no saben per on naveguen

Qui ja fa temps que em segueix sap que sóc molt crític amb les notícies alarmistes, He dit amb anterioritat que no hi estic d'acord en la forma que s'ha portat tot aquest assumpte de la grip nova, no em fico en assumptes que ignoro com són els assumptes pròpiament mèdics. Jo em refereixo en com s'ha anat comunicant als ciutadans tot lo relacionat amb la grip nova. Des d'anunciar-nos l'apocalipsi dient que això seria com l'anomenada grip espanyola del 1918 a dir tot lo contrari, des de demanar que potser s'hauria d'aplaçar el començament del curs escolar fins a dir que no era necessari però potser haurien de vacunar totes les criatures i els mestres o que potser no calia. En totes les comunicacions de les diferents autoritats sanitàries tinc la sensació que ningú té ni idea i no hi ha una posició en comú. Pensen administrar una vacuna que no ha tingut els períodes de proves abans de comercialitzar-se, i no deuen tenir gaire clar que pot passar quan comencin a vacunar a la gent quan de la llista de grups de risc han tret a les embarassades. Jo no tinc intenció de vacunar-me, no me'n refio ni un pel d'aquesta vacuna ni de les autoritats sanitàries.

Las autoridades sanitarias no saben por donde navegan

Quien ya hace tiempo que me sigue sabe que soy muy crítico con las noticias alarmistas, He dicho con anterioridad que no estoy de acuerdo en la forma que se ha llevado todo este asunto de la gripe nueva, no me meto en asuntos que ignoro como son los asuntos propiamente médicos. Yo me refiero en como se ha ido comunicando a los ciudadanos todo lo relacionado con la gripe nueva. Desde anunciarnos el apocalipsis diciendo que eso sería como la renombrada gripe española del 1918 a decir todo lo contrario, desde pedir que quizá se tendría que aplazar el comienzo del curso escolar hasta decir que no era necesario pero quizá deberían vacunar todas las criaturas y los maestros o que quizá no hacía falta. En todas las comunicaciones de las diferentes autoridades sanitarias tengo la sensación que nadie tiene ni idea y no hay una posición en común. Piensan administrar una vacuna que no ha tenido los períodos de pruebas antes de comercializarse, y no deben tener muy claro que puede pasar cuando empiecen a vacunar a la gente cuando de la lista de grupos de riesgo han sacado a las embarazadas. Yo no tengo intención de vacunarme, no me fío ni un pelo de esta vacuna ni de las autoridades sanitarias.

2 comentaris:

Patric ha dit...

D'acord, crec que les autoritats d'un govern no han de ser alarmistes amb assumptes mèdics i en general amb cap assumpte que pugui espantar a les persones. Les epidèmies requereixen informació, això està clar, però la informació ha de ser la necessària i exacta.
Hi ha campanyes de vacunació que tothom coneix i que es realitzen cada any.
Personalment fora de totes les vacunes normals de la infància fa anys no em boví de res. Prefereixo només cuidar per evitar el contagi seguint les instruccions públiques que s'han donat.

Jaume C. i B. ha dit...

Et recomano que vegis un vídeo que hi ha a youtube que porta per títol Operación pandemia.
http://www.youtube.com/watch?v=gKwk8Kq8QXA