13 d’abr. 2013

Si un alumne ho demana...(#siunalumnehodemana)

Si un alumne ho demana...

(#siunalumnehodemana)

 

 

 

El TSJC, oficialment Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, extraoficialment Tribunal de Colonització, ha fet pública una interlocutòria que obliga les escoles de Catalunya a fer les classes en castellà “si un alumne ho demana”, tant els fa que la resta de la classe vulgui fer la classe en català. El text de la interlocutòria diu que “ha d'adaptar-se a tota la classe (o unitat escolar) de la qual forma part aquest alumne”. És a dir, si en una classe amb 25 alumnes, els pares d’un d’ells, demana que les classes es facin en castellà, segons el TSJC, les classes s’han de fer en castellà perquè hi ha un nen castellanoparlant que ho demana, malgrat que hi hagi 24 que demanen que es facin les classes en català.

Només 17 famílies que no han volgut integrar-se a Catalunya amb el suport del partit neolerrouxista C’s i l’ultraespanyolista Partit Popular han posat en perill els últims 30 anys d’immersió lingüística que han garantit que tots els catalans que hi hem estudiat quan acabem els període d’escolarització parlem, llegim i escrivim en ambdues llengües. És inacceptable que només 17 famílies, dos partits espanyolistes i un tribunal espanyol ens facin tornar a èpoques anteriors. Tinc amistats que malauradament van viure el seu període d’escolarització en ple franquisme que es van veure privats de l’aprenentatge de la llengua del nostre país, no podem acceptar que els “hereus del règim” (PP i C’s) ens facin tornar a aquella època. L’escola a Catalunya ha de ser en català, i qui no hi estigui d’acord ja sap on està la porta.

Els impulsors d’aquesta interlocutòria han amenaçat de demanar la inhabilitació de la consellera Rigau si es nega a aplicar la interlocutòria. 17 famílies no ens poden obligar a canviar tot un sistema. Potser seria més fàcil que aquestes 17 famílies fessin les maletes i se n’anessin a Madrid, així ningú en resultaria perjudicat. L’aplicació del que diu la interlocutòria significaria que 17 famílies tenen més drets que la resta de catalans, un despropòsit d’una magnitud mai vist. Portat aquest despropòsit a l’extrem podria acabar succeint que altres famílies demanessin que els drets dels seus fills passessin pel damunt dels fills dels altres, i, saben quantes llengües es parlen a Catalunya?. A Catalunya hi ha molts immigrants, cadascun d’aquests parlen una llengua diferent.

 

 

 

 

 

Si un alumno lo pide ...

(#siunalumnehodemana)

 

 

 

El TSJC, oficialmente Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, extraoficialmente Tribunal de Colonización, ha hecho pública una interlocutoria que obliga a las escuelas de Catalunya a hacer las clases en castellano "si un alumno lo pide", tanto les da que el resto de la clase quiera hacer la clase en catalán. El texto de la interlucotòria dice que "debe adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte este alumno". Es decir, si en una clase con 25 alumnos, los padres de uno de ellos, pide que las clases se hagan en castellano, según el TSJC, las clases se realizarán en castellano porque hay un niño castellanohablante que lo pide, a pesar de que haya 24 que piden que se hagan las clases en catalán.

Sólo 17 familias que no han querido integrarse en Catalunya con el apoyo del partido neolerrouxista C's y el ultraespañolistas PP han puesto en peligro los últimos 30 años de inmersión lingüística que han garantizado que todos los catalanes que hemos estudiado cuando acabemos los periodo de escolarización hablemos, leamos y escribamos en ambas lenguas. Es inaceptable que sólo 17 familias, dos partidos españolistas y un tribunal español nos hagan volver a épocas anteriores. Tengo amistades que desgraciadamente vivieron su período de escolarización en pleno franquismo que se vieron privados del aprendizaje de la lengua de nuestro país, no podemos aceptar que los "herederos del régimen" (PP y C 's) nos hagan volver a aquella época. La escuela en Catalunya debe ser en catalán, y quien no esté de acuerdo ya sabe dónde está la puerta.

Los impulsores de este interlocutoria han amenazado de pedir la inhabilitación de la consellera Rigau si se niega a aplicar el interlocutoria. 17 familias no pueden obligar a cambiar todo un sistema. Quizá sería más fácil que estas 17 familias hicieran las maletas y se fueran a Madrid, así nadie resultaría perjudicado. La aplicación de lo que dice la interlocutoria significaría que 17 familias tienen más derechos que el resto de catalanes, un despropósito de una magnitud nunca visto. Llevado este despropósito al extremo podría terminar sucediendo que otras familias pidieran que los derechos de sus hijos pasaran por encima de los hijos de los demás, y, ¿saben cuántas lenguas se hablan en Catalunya?. En Catalunya hay muchos inmigrantes, cada uno de estos hablan una lengua diferente.