6 de març 2013

Fornet (SUP) acusa el Mossad d’escampar rumors sobre la Monarquia

Fornet (SUP) acusa el Mossad d’escampar rumors sobre la Monarquia

 

Aquesta si que és bona, ara resulta que la culpa de la crisi de la monarquia no la tenen els assumptes amorosos del rei, les caceres a Botswana o els problemes del gendre del rei amb la Justícia, sinó els serveis secrets israelians, que, segons el secretari del Sindicat Unificat de la Policia (SUP), José Sánchez Fornet, es dedicarien a esbombar els “problemes” de la Monarquia espanyola com a “maligna venjança sionista” contra el rei per les seves bones relacions amb les satrapies àrabs. Fornet a piulat al seu compte de Twitter: “Rumors fa mesos deien que Mossad passaria factura al Rei d'Espanya per portar-se bé amb els àrabs. ¿Corinna? Tot és possible”. Els rumors sobre els afers amorosos del rei existeixen fa molts anys, una altra cosa és que la premsa espanyola preferís callar, cosa que no ha fet la premsa d’altres països. El desprestigi de la monarquia espanyola és responsabilitat exclusiva dels membres d’aquesta monarquia. Joan Carles I ha visitat Israel només un cop, peròha visitat Aràbia Saudita cinc cops, Bahrein 2, Qatar 4, Marroc 3, més de 30visites a països àrabs. És evident la preferència del monarca espanyol pels països àrabs i en especial per les monarquies d’alguns d’aquests països, suposo que deu haver heretat aquesta predilecció pels àrabs del seu predecessor en el càrrec.

 

 

 

 

Fornet (SUP) acusa al Mossad de esparcir rumores sobre la Monarquía

 

Ésta si que es buena, ahora resulta que la culpa de la crisis de la monarquía no la tienen los asuntos amorosos del rey, las cacerías en Botswana o los problemas del yerno del rey con la Justicia, sino los servicios secretos israelíes, que, según el secretario del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Sánchez Fornet, se dedicarían a bombardear los "problemas" de la Monarquía española como "maligna venganza sionista" contra el rey por sus buenas relaciones con las sátrapas árabes. Fornet pió en su cuenta de Twitter: "Rumores hace meses decían que Mossad pasaría factura al Rey de España para llevarse bien con los árabes. ¿Corinna? Todo es posible". Los rumores sobre los asuntos amorosos del rey existen hace muchos años, otra cosa es que la prensa española prefiriera callar, cosa que no ha hecho la prensa de otros países. El desprestigio de la monarquía española es responsabilidad exclusiva de los miembros de esta monarquía. Juan Carlos I ha visitado Israel sólo una vez, pero ha visitadoArabia Saudí cinco veces, Bahrein 2, Qatar 4, Marruecos 3, más de 30 visitas apaíses árabes. Es evidente la preferencia del monarca español por los países árabes y en especial por las monarquías de algunos de estos países, supongo que habrá heredado esta predilección por los árabes de su predecesor en el cargo.

2 comentaris:

Oliva ha dit...

AQUESTA GENT SE BAGUT L'ENTINEMENT¡¡¡¡COM SI ELS BORBONS,NECESITESIN D'ALGU PER FER L'ENÇA¡¡¡¡¡

Jaume C. i B. ha dit...

Estan desesperats, no entenen que la raó del desprestigi de la monarquia espanyola és producte de les seves pròpies accions.