17 de març 2011

Anàlisi de l'aigua, oferta comercial o estafa

Anàlisi de l'aigua, oferta comercial o estafa

Arribo a casa i em trobo penjada a la porta una bossa de plàstic amb un paper escrit en castellà per una banda i en català per l’altra – veure foto – i un tub de plàstic – tub d’assaig o de mostres – amb un tap verd. En el paper em demanen que ompli el tub d’aigua de l’aixeta, i respongui algunes qüestions al paper, amés de posar les meves dades. Aquesta és una iniciativa d’una empresa que es diu BRAMM, empresa amb la seu central a Barcelona, en aquest paper hi ha el domicili social i el telèfon, sembla tot correcte, té pàgina web, i sembla una empresa real que es dedica, segons ells,”tot el seu esforç a oferir solucions per condicionar l’aigua i purificar l’aire, amb l’objectiu de contribuir a millorar el seu medi ambient, tant en la llar com en el seu negoci”. Em fa sospitar la forma, no crec que sigui una estafa però si una iniciativa comercial per vendre’ns un dels seus aparells.
Análisis del agua, oferta comercial o estafa

Llego a casa y me encuentro colgada en la puerta una bolsa de plástico con un papel escrito en castellano por un lado y en catalán por la otra - ver foto - y un tubo de plástico - tubo de ensayo o de muestras - con un tapón verde. En el papel me piden que llene el tubo de agua del grifo, y responda algunas cuestiones al papel, además de poner mis datos.Esta es una iniciativa de una empresa que se llama BRAMM, empresa con la sede central en Barcelona, en este papel está el domicilio social y el teléfono, parece todo correcto, tiene página web, y parece una empresa real que se dedica, según ellos, "todo su esfuerzo en ofrecer soluciones para acondicionar el agua y purificar el aire, con el objetivo de contribuir a mejorar su medio ambiente, tanto en el hogar como en su negocio."Me hace sospechar la forma, no creo que sea una estafa pero si una iniciativa comercial para vendernos uno de sus aparatos.