22 de jul. 2008

Tanorexia

La tanorèxia o addicció al bronzejat, és el terme usat sovint per a descriure una condició en la qual una persona genera una necessitat obsessiva per a aconseguir un to de pell més fosc, ja sigui prenent el sol a l'aire lliure o en cabines de rajos uva.
Tots sabem d'algú que competeix amb si mateix per aconseguir graus de bronze en la seva pell cada cop més foscos. A la llarga això pot comportar càncer de pell i un envelliment de la pell prematur.
La tanorexia o adicción al bronceado, es el término usado a menudo para describir una condición en la cual una persona genera una necesidad obsesiva para lograr un tono de piel más oscuro, ya sea tomando el sol al aire libre o en cabinas de rayos uva.
Todos sabemos de alguien que compite con si mismo por conseguir grados de bronceado en su piel cada vez más oscuros. A la larga eso puede comportar cáncer de piel y un envejecimiento de la piel prematuro.