27 de jul. 2008

Cardo Maximo

Una via també central, perpendicular a l'anterior, Cardo maximo, de 550 m., que uneix la Porta Principalis Sinistra (Pl. de l'Àngel ) i la Porta Principalis Dextra (que estava entre els carrers Ferran i del Call), passant pels carrers Llibreteria i del Call.
Una vía también central, perpendicular a la anterior, Cardo maximo, de 550 m., que une la Porta Principalis Sinistra (Pl. de l'Àngel ) y la Porta Principalis Dextra (que estaba entre las calles Ferran y del Call), pasando por las calles Llibreteria y del Call.