9 de jul. 2008

Breus apagades a l'Eixample barceloní

Barcelona. 9 de juliol. Cap allà a les dues de la matinada a la zona de Gran Via de les Corts Catalanes entre Bruc i Girona s'han produït lleugeres apagades de pocs segons que s'han repetit a les 2:26, i a les 2:39.En aquest mes es compleix un any de l'apagada que va afectar a unes 300.000 persones. FECSA-ENDESA i REE han estat multades. La més alta que mai ha hagut de pagar una empresa - en aquest cas dues - per donar un servei de merda als ciutadans: 21 milions d'euros. Les dues empreses s'han queixat alegant que han fet moltes inversions per millorar el servei i diuen que recorreran el càstic però si ens atenem al succeït aquesta nit sembla que pensen seguir en la mateixa línia. Suposso que hauran comprat més edificis, que si be´pot considerar-se inversió no és la mena d'inversions que calien. Per justificar les apagades van arribar a donar les culpes als barcelonins per consumir massa electricitat. Van donar xifres però el fet real és que feia quinze anys que no invertien en les instal·lacions.

Barcelona. 9 de julio. Hacia las dos de la madrugada en la zona de Gran Vía de las Corts Catalanes entre Bruc y Girona se han producido ligeros apagones de pocos segundos que se han repetido a las 2:26, y a las 2:39.
En este mes se cumple un año del apagón que afectó a unas 300.000 personas. FECSA-ENDESA y REE han sido multadas. La más alta que nunca ha debido pagar una empresa - en este caso dos - por dar un servicio de mierda a los ciudadanos: 21 millones de euros. Las dos empresas se han quejado alegando que han hecho muchas inversiones por mejorar el servicio y dicen que recorrerán el castigo pero si nos atenemos a lo sucedido esta noche parece que piensan seguir en la misma línea. Supongo que habrán comprado más edificios, que si bien puede considerarse inversión no es el tipo de inversiones que tenían que hacer. Por justificar los apagones llegaron a dar las culpas a los barceloneses "por consumir demasiado electricidad". Dieron cifras pero el hecho real es que hacía quince años que no invertían en las instalaciones.