12 de jul. 2008

El final de la Plaça de les Glòries
Ha començat l'enderrocament del tambor de la Plaça de les Glòries. Aquesta estructura va ser construida de cara als JJOO de Barcelona però sempre ha estat envoltada de polèmica. El parc creat al seu interior va haver de tancar-se al públic per raons de seguretat. Mai ha agradat a ningú. La seva demolició era un tema del que ja es parlava de feia anys, quasi des del moment en que va ser inaugurada. Les obres de demolició crearan molt probablement importants transtorns circulatoris en aquesta entrada a la ciutat de Barcelona.
Ha empezado el derribo del tambor de la Plaça de les lòries. Esta estructura fue construida de cara a los JJOO de Barcelona pero siempre ha estado rodeada de polémica. El parque creado en su interior debió cerrarse al público por razones de seguridad. Nunca ha gustado a nadie. su demolición era un tema del que ya se hablaba desde hacía años, casi desde el momento en que fue inaugurada. Las obras de demolición crearán muy probablemente importantes transtornos circulatorios en esta entrada a la ciudad de Barcelona.