9 de jul. 2008

Arbre farcit de totxos


Arbre de la Ronda Sant Pere: Molts arbres de Barcelona tenen forats que la gent omple de brossa com si d'una paperera es tractés però en aquest cas el que hi ha son restes d'alguna obra. Podem veure els totxos i el ciment.


Árbol de la Ronda Sant Pere: Muchos árboles de Barcelona tienen agujeros que la gente rellena de basura como si de una papelera se tratase pero en este caso lo que hay son restos de alguna obra. Podemos ver los ladrillos y el cemento.