10 de jul. 2008

1 milió d'immigrants a CatalunyaCatalunya és la primera Comunitat Autònoma en superar el milió d'estrangers. Això implica que el 14,9% dels ciutadans que viuen a Catalunya es estranger. Catalunya continua tenint un dels percentatges d'immigrants més elevats.


Catalunya es la primera Comunidad Autónoma al superar el millón de extranjeros. Eso implica que el 14,9% de los ciudadanos que viven en Catalunya se extranjero. Catalunya continúa teniendo uno de los porcentajes de inmigrantes más elevados.