1 d’ag. 2013

LA #MARCAESPAÑA ES GALINSOGUITZA

LA #MARCAESPAÑA ES GALINSOGUITZA

 

Comencem amb un petit diccionari:

#MarcaEspaña: La #MarcaEspaña és un organisme del Regne d’Espanya que promou la imatge d’Espanya en els àmbits econòmic, cultural, social, científic i tecnològic. Espanya va retallar els pressupostos en investigació científica ha deixat el pressupost del CSIC reduït a la mínima expressió, destaca en el terreny cultural per la seva manca de respecte a totes les llengües que es parlen a l’Estat canviant-li el nom i intentant fer-les desaparèixer del mapa, únicament promouen el castellà, i ha pujat l’IVA del sector cultural al 21%.

 

Juan Carlos Gafo: Diplomàtic i militar espanyol que va ser nomenat Director Adjunt de l’Oficina de l’Alt Comissionat del Govern espanyol de la #MarcaEspaña fins que va ser cessat. Com a diplomàtic ha estat destinar a Jerusalem, Iran i Argentina, i va ser ambaixador al Líban. Ha estat director d'Organismes humanitaris a l'Oficina de Drets Humans de la Secretaria General de política Exterior. Subdirector General de Programes i convenis culturals i científics del Ministeri d'Assumptes Exteriors. Amb diplomàtics com aquest bon home és rar que a Espanya no li hagin declarat la guerra fa dies, que un diplomàtic espanyol es dediqui a anar insultant la gent qual director de diari de règim feixista o tertulià d'Intereconomía ebri fa pensar que a Espanya li tenen al Món el mateix respecte que a un trilobit.

 

Luís de Galinsoga: Periodista i polític franquista que va dirigir l’ABC i després va ser imposat pel règim franquista com a director de La Vanguardia, amb la condició que aquest diari passés a dir-se La Vanguardia Española. Galinsoga nomenat director de La Vanguardia Española pel dictadorfeixista l’any 1939 quan les tropes van entrar a la ciutat amb el propòsitd’espanyolitzar aquest diari, i va romandre en el càrrec fins que va ser cessat21 anys més tard per dir “tots els catalans són una merda”. Galinsoga va assistir a una missa a l'església de Sant Ildefons i va protestar perquè una petita part de l'homilia s'havia fet en català. Tot intent d'explicar-li a aquest energumen feixista que la resta de les misses es feien en castellà fracassà, en Galinsoga va sortir de l'església cridant "tots els catalanssón una merda". Aquesta frase va ser l'inici d'un boicot contra La Vanguardia Española organitzat per un grup de joves catòlics, "Cristians Catalans", liderats per Jordi Pujol. Durant la campanya van ser estripats exemplars de La Vanguardia Española i es van enviar cartes als anunciants demanant-los que retiressin la seva publicitat. Com podem veure no hi ha res de nou, i sinó que li diguin a T5. Galinsoga va intentar negar haver dit aquestes paraules però només va aconseguir enfurismar més la gent. El diari va perdre 20000 lectors i la seva tirada va baixar a només 30000 diaris, el comte de Godó espantat per la situació va demanar al Règim franquista que prengués alguna mesura, i el Règim va cessar Galinsoga, nomenant el falangista Manuel Aznar, avi de José María Aznar, nou director de La Vanguardia Española.

 

Poc podia imaginar el diplomàtic (de pa sucat amb oli) i, ara ja, ex director adjunt de la #MarcaEspaña, Juan Carlos Gafo, que un comentari al Twitter contra els catalans podia acabar amb el seu cessament. I és normal, fins ara insultar i difamar els catalans sortia gratis, exceptuant Galinsoga, però la galinsogada de Gafo li ha costat el càrrec. Ha estat sacrificat pel bé de la #MarcaEspaña per l’inefable ministre d’Exteriors espanyol, Margallo, ben sabedor que això perjudicava al prestigi de la #MarcaEspaña i d’Espanya, ara molt tocats tots dos. Gafo va tenir un rampell patriòtic-tavernari quan va veure que durant la inauguració del Campionat del Món de Natació que se celebra a Barcelona la Marxa Reial, l’himne del Regne d’Espanya, era xiulat massivament i va piular “Catalans de merda. No es mereixen res”. Apart de la referència escatològica de reminiscències galinsoguianes em crida l’atenció que digui que “no ens mereixem res”. Que és el que no ens mereixem, senyor Gafo? M’ho pot aclarir? Va ser cessat pel ministre Margallo. Després ha demanat disculpes, ha dit en una altra piulada que no tenia res ni contra Catalunya ni contra els catalans. Primer diu que som catalans de merda i després que ens estima molt. Ja ho diuen que hi ha relacions on la línia que separa l’amor de l’odi és molt difusa i confusa, o com deia Joaquín Sabina, “hi ha amors que maten”.

 

 

 

 

LA #MARCAESPAÑA SE GALINSOGUIZA

 

Empezamos con un pequeño diccionario:

 

#MarcaEspaña: La #MarcaEspaña es un organismo del Reino de España que promueve la imagen de España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico. España recortó los presupuestos en investigación científica ha dejado el presupuesto del CSIC reducido a la mínima expresión, destaca en el terreno cultural por su falta de respeto a todas las lenguas que se hablan en el Estado cambiándole el nombre e intentando hacerlas desaparecer del mapa, únicamente promueven el castellano, y ha subido el IVA del sector cultural al 21%.

 

Juan Carlos Gafo: Diplomático y militar español que fue nombrado Director Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno de la #MarcaEspaña hasta que fue cesado. Como diplomático ha sido destinar a Jerusalén, Irán y Argentina, y fue embajador en el Líbano. Ha sido director de Organismos humanitarios a la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría General de política Exterior. Subdirector General de Programas y convenios culturales y científicos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con diplomáticos como este buen hombre es raro que en España no le hayan declarado la guerra hace días, que un diplomático español se dedique a ir insultando a la gente cual director de periódico de régimen fascista o tertuliano de Intereconomía ebrio hace pensar que en España le tienen el Mundo el mismo respeto que a un trilobite.

 

Luís de Galinsoga: Periodista y político franquista que dirigió el ABC y luego fue impuesto por el régimen franquista como director de La Vanguardia, con la condición de que este diario pasara a llamarse La Vanguardia Española. Galinsoga nombrado director de La Vanguardia Española porel dictador fascista en 1939 cuando las tropas entraron en la ciudad con elpropósito de españolizar este diario, y permaneció en el cargo hasta que fuecesado 21 años más tarde para decir "todos los catalanes son una mierda". Galinsoga asistió a una misa en la iglesia de San Ildefonso y protestó porque una pequeña parte de la homilía se había hecho en catalán. Todo intento de explicarle a este energúmeno fascista que el resto de las misas se hacían en castellano fracasó, en Galinsoga salió de la iglesia gritando "todos loscatalanes son una mierda". Esta frase fue el inicio de un boicot contra La Vanguardia Española organizado por un grupo de jóvenes católicos, "Cristianos Catalanes", liderados por Jordi Pujol. Durante la campaña fueron destrozados ejemplares de La Vanguardia Española y se enviaron cartas a los anunciantes pidiéndoles que retiraran su publicidad. Como podemos ver no hay nada nuevo, y sino que le digan a T5. Galinsoga intentó negar haber dicho esas palabras pero sólo consiguió enfurecer más a la gente. El diario perdió 20000 lectores y su tirada bajó a sólo 30000 diarios, el conde de Godó asustado por la situación pidió al Régimen franquista que tomara alguna medida, y el Régimen cesó Galinsoga, nombrando al falangista Manuel Aznar, abuelo de Aznar, nuevo director de La Vanguardia Española.

 

Poco podía imaginar el diplomático (de poca monta) y, ahora ya, ex director adjunto de la #MarcaEspaña, Juan Carlos Gafo, que un comentario en Twitter contra los catalanes podía terminar con su cese. Y es normal, hasta ahora insultar y difamar a los catalanes salía gratis, exceptuando Galinsoga, pero la galinsogada de Gafo le ha costado el cargo. Ha sido sacrificado por el bien de la #MarcaEspaña por el inefable ministro de Exteriores español, Margallo, bien sabedor de que esto perjudicaba al prestigio de la #MarcaEspaña y de España, ahora muy tocados ambos. Gafo tuvo un arranque patriótico-tabernario cuando vio que durante la inauguración del Campeonato del Mundo de Natación que se celebra en Barcelona la Marcha Real, el himno del Reino de España, era pitado masivamente y piar "Catalanes de mierda. No se merecen nada". Aparte de la referencia escatológica de reminiscencias galinsoguianas me llama la atención que diga que "no nos merecemos nada". ¿Que es lo que no nos merecemos, señor Gafo? ¿Me lo puede aclarar?. Fue cesado por el ministro Margallo. Después pidió disculpas, dijo en otro tuit que no tenía nada ni contra Catalunya ni contra los catalanes. Primero dice que somos catalanes de mierda y luego que nos quiere mucho. Ya lo dicen que hay relaciones donde la línea que separa el amor del odio es muy difusa y confusa, o como decía Joaquín Sabina, "hay amores que matan".