10 de juny 2012

Defensant la llengua a Girona i l’autoderminació al Congrés dels Diputats i adquisició de dos trens nous per a la línia de Lleida i La Pobla

Defensant la llengua a Girona i l’autoderminació al Congrés dels Diputats i adquisició de dos trens nous per a la línia de Lleida i La Pobla 

Defensant la llengua a Girona 

La cafeteria gironina “The River Cafe” ha decidit posicionar-se en favor de la llengua catalana, de la immersió lingüística a l’escola i de l’ús social del català penjant un enginyós cartell on pot llegir-se: “Sres. Clientes, en este local incluso hablamos en catalán, si ustedes quieren. No t'excloguis! Per un ensenyament i una llengua dignes en català!”. Aquesta ha estat la reacció davant dels constants atacs judicials i polítics contra la llengua catalana i voldrien que altres comerços s’afegeixin a aquesta campanya. El cartell està escrit en castellà perquè la dirigeixen als nouvinguts que tenen una “imatge distorsionada que aquí s'imposa el català i es persegueix l'espanyol”. Amb el “No t'excloguis!” adverteixen que l’ús del català no és excloent sinó que pretén que els nouvinguts s’integrin a Catalunya. El River Cafe vol “posar en evidència des de la provocació la inexistència de cap conflicte lingüístic al nostre país més enllà del que provoquen de manera interessada i postissa col·lectius anticatalans que volen imposar l'ús de l'espanyol a les escoles” i adverteix que les resolucions del Tribunal Suprem contràries a la immersió lingüística demostra un “desconeixement de la realitat social i lingüística de Catalunya” i el “suport incondicional de determinades estructures de l'Estat i la judicatura als detractors d'un model lingüístic que s'aplica amb èxit als països més avançats”. 

Defensant l’autoderminació al Congrés dels Diputats 

Ramon Tremosa (CiU) i Raül Romeva (ICV) han donat suport a la proposició de llei a favor del dret d’autodeterminació presentada per Alfred Bosch (ERC) al Congrés dels Diputats. Alfred Bosch ha declarat que si la iniciativa “fracassa, almenys haurem posat a prova la democràcia de l'Estat espanyol i apel·larem a instàncies europees i

internacionals perquè no se'ns està reconeixent un dret europeu”. Ramon Tremosa (CiU) proposa “desmantellar l'ineficaç Estat espanyol, que ha malgastat diners europeus de qualsevol manera", també creu que Catalunya "amb concert econòmic o independent contribuiria a l'eficiència de l'economia europea en el seu conjunt". Romeva, citant paraules de Josep Rull (CiU) ha advertit que “si el pacte fiscal fracassa l'única alternativa és una declaració unilateral de sobirania”. Romeva afirma que “hi ha una demanda social, ciutadana, de cada cop més milers de persones que ens demanen que afrontem aquest tema i exhaurim totes les possibilitats que tenim damunt la taula per poder exercir el dret d'autodeterminació”.

ERC ha fet arribar aquesta proposició no de llei a tots els partits incloent PP i PSOE, rebrà probablement el suport d’Amaiur, BNG, i PNB. La proposta ha rebut també el suport de la diputada flamenca de la N-VA, Frieda Brepoels i la gal·lesa del Plaid Cymru. Bosch s’ha reunit amb una quarantena d’Eurodiputats de diverses nacionalitats, a l’acte, però, no ha assistit cap diputat del PSOE ni del PP. 

Adquisició de dos trens nous per a la línia de Lleida i La Pobla 

El govern de la Generalitat ha aprovat una partida de 9,4 milions d’euros perque els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adquireixin dos combois per a la línia Lleida i La Pobla de Segur. La licitació es farà el proper mes de juliol i la compra es farà el proper any. Els nous trens seran d’ample ibèric i dièsel. Cal recordar que aquesta línia pertanyia a RENFE i que ara es propietat de la Generalitat, és una línia en ample ibèric i sense electrificar. Actualment el material que circula pertany a Renfe encara que la línia pertany a FGC. El nou material serà gestionat per FGC o un altre operador en règim de concessió. 
Defendiendo la lengua en Girona y la autoderminación el Congreso de los Diputados y adquisición de dos trenes nuevos para la línea de Lleida y La Pobla 

Defendiendo la lengua en Girona 

La cafetería gerundense "The River Cafe" ha decidido posicionarse en favor de la lengua catalana, de la inmersión lingüística en la escuela y del uso social del catalán colgando un ingenioso cartel donde puede leerse: " Sres. Clientes, en este local incluso hablamos en catalán, si ustedes quieren. No t'excloguis! Per un ensenyament i una llengua dignes en català!". Esta ha sido la reacción ante los constantes ataques judiciales y políticos contra la lengua catalana y querrían que otros comercios se sumen a esta campaña. El cartel está escrito en castellano para que la dirigen a los recién llegados que tienen una "imagen distorsionada que aquí se impone el catalán y se persigue el español". Con el "no te excluyas!" advierten que el uso del catalán no es excluyente sino que pretende que los recién llegados se integren en Cataluña. El River Cafe quiere "poner en evidencia desde la provocación la inexistencia de conflicto lingüístico en nuestro país más allá de lo que provocan de manera interesada y postiza colectivos anticatalanes que quieren imponer el uso del español en las escuelas" y advierte que las resoluciones del Tribunal Supremo contrarias a la inmersión lingüística demuestra un "desconocimiento de la realidad social y lingüística de Cataluña" y el "apoyo incondicional de determinadas estructuras del Estado y la judicatura a los detractores de un modelo lingüístico que se aplica con éxito en los países más avanzados ".  

Defendiendo la autoderminación el Congreso de los Diputados 

Ramon Tremosa (CiU) y Raül Romeva (ICV) han apoyado la proposición de ley a favor del derecho de autodeterminación presentada por Alfred Bosch (ERC) en el Congreso de los Diputados. Alfred Bosch ha declarado que si la iniciativa "fracasa, al menos habremos puesto a prueba la democracia del Estado español y apelaremos a instancias europeas yinternacionales para que no se nos está reconociendo un derecho europeo ". Ramon Tremosa (CiU) propone "desmantelar el ineficaz Estado español, que ha malgastado dinero europeo de cualquier manera", también cree que Catalunya "con concierto económico o independiente contribuiría a la eficiencia de la economía europea en su conjunto". Romeva, citando palabras de Josep Rull (CiU) ha advertido que "si el pacto fiscal fracasa la única alternativa es una declaración unilateral de soberanía". Romeva afirma que "hay una demanda social, ciudadana, de cada vez más miles de personas que nos piden que afrontamos este tema y agotamos todas las posibilidades que tenemos sobre la mesa para poder ejercer el derecho de autodeterminación ".ERC ha hecho llegar esta proposición no de ley a todos los partidos incluyendo PP y PSOE, recibirá probablemente el apoyo de Amaiur, BNG, y PNV. La propuesta ha recibido también el apoyo de la diputada flamenca de la N-VA, Frieda Brepoels y la galesa del Plaid Cymru. Bosch se ha reunido con una cuarentena de Eurodiputados de varias nacionalidades, en el acto, sin embargo, no ha asistido ningún diputado del PSOE ni del PP. 

Adquisición de dos trenes nuevos para la línea de Lleida y La Pobla 

El gobierno de la Generalitat ha aprobado una partida de 9,4 millones de euros para que los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) adquieran dos convoyes para la línea Lleida y La Pobla de Segur. La licitación se hará el próximo mes de julio y la compra se hará el próximo año. Los nuevos trenes serán de ancho ibérico y diesel. Cabe recordar que esta línea pertenecía a RENFE y que ahora es propiedad de la Generalitat, es una línea en ancho ibérico y sin electrificar. Actualmente el material que circula pertenece a Renfe aunque la línea pertenece a FGC. El nuevo material será gestionado por FGC u otro operador en régimen de concesión.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece muy interesante e importante que diputados hayan propuesto una ley a favor del derecho de autodeterminación, en el Congreso de los Diputados. Espero tenga una acogida favorable..

Jaume C. i B. ha dit...

La propuesta no tiene ninguna posibilidad de llegar a discutirse en el Congreso de los Diputados porqué el PP tiene mayoría absoluta.