6 d’oct. 2008

Everybody hates Sarah Palin

M'han comunicat que el meu article en aquest blog (BUSCANT RAONS de Blogger) on parlava de la Sarah Palin i el seu atac a Obama ha aparegut en una pàgina de notícies. M'ha fet gràcia veure-ho tot i que encara no ho he trobat però si que he trobat que Sarah Palin cau molt malament a molta gent. He trobat aquests dos blogs contra la Sarah Palin
Me han comunicado que mi artículo en este blog (BUSCAN RAONS de Blogger) donde hablaba de Sarah Palin y su ataque contra Obama ha aparecido en una página de noticias. Me hubiera hecho gracia verlo aunque aún no la he visto pero si que he encontrado que Sarah Palin cae muy mal a mucha gente. He encontrado estos dos blogs contra Sarah Palin
bibliotecaris contra Sarah Palin (Librarians against Sarah Palin): 
Es tracta d'un bibliotecari de la mateixa ciutat en la que Palin va ser alcaldessa i que recorda que l'ara candidata intentava prohibir la presència d'alguns llibres.
Se trata de un bibliotecario de la misma ciudad en la que Palin fue alcaldesa y que recuerda que la ahora candidata intentaba prohibir la presencia de algunos libros.
dones contra Sarah Palin (women against Sarah Palin):
En aquest cas demanen a Sarah Palin que dimiteixi recollint firmes per aconseguir-ho.
En este caso piden a Sarah Palin que dimita, recogiendo firmas por conseguirlo.