6 de des. 2013

I SI ENS FAN FORA DE LA UE, QUÈ PASSA?

I SI ENS FAN FORA DE LA UE, QUÈ PASSA?

 

Rajoy repeteix com un mantra allà on va que si Catalunya s’independitza d’Espanya quedarà fora de la Unió Europea. I la UE, és a dir, els comissaris de la UE, diuen una cosa i la contrària en funció de l’auditori que tenen al davant o de la nacionalitat del periodista que els entrevista. La mateixa persona que un dia diu una cosa en un sentit és capaç de dir tot el contrari 24 hores més tard com si estigués estesa entre els europarlamentaris aquella màxima marxista – de Groucho Marx, no pas de Karl Marx – que diu “aquests són els meus principis, si no li agraden tinc uns altres”. De fet, sembla que la UE no té prevista aquesta situació i què és més aviat una qüestió de voluntat política. Grenlàndia, un territori autònom de Dinamarca va decidir abandonar la CEE el 1985, allà per tant, les directrius de la UE no s’apliquen, les negociacions per aquest canvi de situació van durar mesos. Escòcia ha iniciat un procés d’independència de la Gran Bretanya, mantenint la reina Isabel II com a cap d’Estat, com molts antics territoris de l’Imperi Britànic (Canadà, Austràlia, Nova Zelanda…), rebent de la Gran Bretanya el suport per un ingrés immediat al si de la UE.

La Gran Bretanya ha cedit al govern escocès la competència per celebrar el referèndum. Una gran diferència amb el govern espanyol que s’oposa a permetre un referèndum on els catalans puguem votar si volem ser independents, un govern espanyol que amenaça amb la suspensió de l’autogovern català i amenaça d’engarjolar el president de la Generalitat de Catalunya i que afirma dia si i dia també que si Catalunya s’independitza sortirà d’Europa imaginant-se que sortirem disparats cap a l’espai exterior com la Lluna a la sèrie “1999”. Un dels membres importants, la Gran Bretanya, s’està plantejant la possibilitat de sortir de la UE, creix entre els britànics la sensació que això de la UE no funciona, és inoperant, encara que en David Cameron ara ho hagi negat. I mentrestant l’Estat espanyol segueix advertint-nos que si Catalunya s’independitza d’Espanya no podrà entrar a la Unió Europea fins que es congeli l’infern. Doncs miri, potser no ens anirà tan malament quedar fora d’aquesta inoperant Unió Europea el Parlament de la qual s’ha convertit en una necròpolis (política) a la que els gran partits envien els seus dirigents acabats o que són massa estúpids per formar part del consell d’administració de les grans empreses. Només cal veure l’ambigüitat de la UE en el tema ucraïnès però hi ha altres exemples de la posició oficial de la UE en altres conflictes on sempre espera a veure que diuen els Estats Units.

Els processos d’independència català i escocès han posat en evidència les grans diferències que hi ha entre Espanya i la Gran Bretanya, mentre la Gran Bretanya té una tradició democràtica llarga, l’Estat espanyol té una llarga tradició autoritària i colpista. Una tradició espanyola que en el que respecta a Catalunya ens ha costat la supressió de les nostres institucions “manu militari”: La Generalitat de Catalunya i el Consell de Cent el 1714, la Mancomunitat el 1925, i novament el 1939 la Generalitat de Catalunya. Pau Claris va ser emmetzinat amb “acqua di Napoli” el 1641 i Lluís Companys va ser afusellat el 1940. No ens ha de fer por independitzar-nos d’Espanya, el que ens ha de fer por és seguir formant-ne part d’un Estat que en aquests dos anys de govern del PP s’han perdut molts drets, i encara se’n perdran més, fins fer-nos retrocedir moltes dècades, i si es perden drets individuals i col·lectius dels espanyols, no tingueu cap dubte que els catalans encara perdrem molts més, entre els més importants està el de la nostra identitat com a catalans i el de la nostra llengua.

 

 

 

 

Y SI NOS ECHAN DE LA UE , ¿QUÉ PASA?

 

Rajoy repite como un mantra allí donde que si Catalunya se independiza de España quedará fuera de la Unión Europea . Y la UE, es decir, los comisarios de la UE, dicen una cosa y la contraria en función del auditorio que tienen delante o de la nacionalidad del periodista que los entrevista. La misma persona que un día dice una cosa en un sentido es capaz de decir todo lo contrario 24 horas más tarde como si estuviera extendida entre los europarlamentarios aquella máxima marxista - de Groucho Marx , no de Karl Marx - que dice "estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. De hecho , parece que la UE no tiene prevista esta situación y que es más bien una cuestión de voluntad política. Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca decidió abandonar la CEE en 1985, allí por tanto, las directrices de la UE no se aplican, las negociaciones para este cambio de situación duraron meses. Escocia ha iniciado un proceso de independencia de Gran Bretaña, manteniendo la reina Isabel II como jefe de Estado, como muchos antiguos territorios del Imperio Británico (Canadá, Australia, Nueva Zelanda ...), recibiendo de Gran Bretaña el apoyo para un ingreso inmediato en el seno de la UE.

La Gran Bretaña ha cedido al gobierno escocés la competencia para celebrar el referéndum. Una gran diferencia con el gobierno español que se opone a permitir un referéndum donde los catalanes podamos votar si queremos ser independientes, un gobierno español que amenaza con la suspensión del autogobierno catalán y amenaza con encarcelar al presidente de la Generalidad de Catalunya y que afirma día sí y día también que si Catalunya se independiza saldrá de Europa imaginándose que salir disparados hacia el espacio exterior como la Luna en la serie "1999". Uno de los miembros importantes, Gran Bretaña, se está planteando la posibilidad de salir de la UE, crece entre los británicos la sensación de que esto de la UE no funciona, es inoperante, aunque David Cameron ahora lo haya negado. Y mientras el Estado español sigue advirtiéndonos que si Catalunya se independiza de España no podrá entrar en la Unión Europea hasta que se congele el infierno. Pues mire, quizás no nos irá tan mal quedar fuera de esta inoperante Unión Europea el Parlamento de la cual se ha convertido en una necrópolis (política ) en la que los mayores partidos envían sus dirigentes acabados o que son demasiado estúpidos para formar parte del consejo de administración de las grandes empresas. Sólo hay que ver la ambigüedad de la UE en el tema ucraniano pero hay otros ejemplos de la posición oficial de la UE en otros conflictos donde siempre espera a ver que dicen los Estados Unidos.

Los procesos de independencia catalán y escocés han puesto en evidencia las grandes diferencias que existen entre España y Gran Bretaña, mientras Gran Bretaña tiene una tradición democrática larga, España tiene una larga tradición autoritaria y golpista. Una tradición española que en lo que respecta a Catalunya nos ha costado la supresión de nuestras instituciones "manu militari": La Generalitat de Catalunya y el Consejo de Ciento en 1714, la Mancomunidad en 1925, y nuevamente en 1939 la Generalidad de Catalunya. Pau Claris fue envenenado con "acqua di Napoli" en 1641 y Lluís Companys fue fusilado en 1940. No nos debe dar miedo independizarnos de España, lo que nos debe dar miedo es seguir formando parte de un Estado que en estos dos años de gobierno del PP se han perdido muchos derechos, y aún se perderán más, hasta hacernos retroceder muchas décadas, y si se pierden derechos individuales y colectivos de los españoles, no tengáis ninguna duda de que los catalanes aún perderemos muchos más, entre los más importantes está el de nuestra identidad como catalanes y el de nuestra lengua.