19 de des. 2013

Per a què serveix María Antonia Trujillo (@matrujil)?

Per a què serveix María Antonia Trujillo (@matrujil)?

 

L’exministra de la Vivenda socialista María Antonia Trujillo necessitava que la Humanitat sabés que ella existeix, i no ha tingut cap idea millor que dir una nova bajanada contra els catalans per fer-se un nom. Podia haver escollit fer alguna cosa positiva, inventar una vacuna contra la malària o la SIDA, però quan no se’n té de cervell només es pot destacar dient rucades, i si és insultant un determinat col·lectiu, un altre grup ètnic o la cultura d’un altre poble, sembla que no hi ha límits.

No és la primera vegada que l’exministra socialista espanyola María Antonia Trujillo fa declaracions desafortunades, i és especialment al Twitter, on els polítics i alguns famosos destaquen per ser més perillosos que un ximpanzé amb una metralladora, que l’exministra Trujillo va fer la seva anterior pixada fora de test. En un país on la crisi ha portat a la misèria milers de famílies que s’han quedat sense feina, sense casa i pateixen fam, els polítics espanyols han demostrat reiteradament amb les seves declaracions, i això val per a polítics del PP, del PSOE i d’altres partits, una absoluta manca de sensibilitat. L’exministra de la Vivenda Trujillo l’any 2012 en referència als casos de desnonament de famílies va declarar des del seu compte de Twitter (@matrujil) que “qui tingui deutes que els pagui”. Venint d’una ministra que va ser-ho d’un govern durant el mandat del qual va iniciar-se la crisi que encara patim només podem pensar que la senyora Trujillo o no va pensar gaire les seves paraules o és una bocamolla.

La senyora Trujillo, antiga ministra socialista de la Vivenda s’ha reconvertit en tertuliana de la cadena de televisió ultradretana propietat de l’Església espanyola 13TV, no ha estat l’única, no sé que li passa al PSOE – teòricament partit de centre esquerra - però s’ha convertit en la pedrera de la ultradreta mediàtica i política espanyola, només cal veure a Rosa Díez, lideressa del partit ultradretà UPYD, o Pio Moa (no és del PSOE, va ser del GRAPO) reconvertit de terrorista d’extrema esquerra - amb les mans tacades de sang - a apologista del franquisme.

Ja ho diuen que el que més s’assembla a un nacionalista espanyol d’esquerra és un nacionalista espanyol de dretes, i quan es tracta de Catalunya les opinions del nacionalista espanyol, sigui d’esquerres o de dretes, és la mateixa, una opinió plena de prejudicis, ignorància i odi, un odi exacerbat cap a Catalunya, especialment la cultura i la llengua catalanes són l’objectiu d’un odi profund i irracional.

La senyora Trujillo preguntava a través del seu compte de Twitter “Per a quins assumptes importants serveix el català?”. Davant la resposta que s’ha produït la senyora Trujillo ha tingut la barra de fer-se l’ofesa i ha piulat “ahir [dissabte] vaig preguntar per les coses importants per a les quals serveix saber català. Excepte dos o tres, ningú ha respost. Això sí, han demostrat que serveix per insultar."

La senyora Trujillo insulta i després es fa l’ofesa, té la pell molt fina i la cara molt dura. El català serveix pel mateix que totes les llengües del Món tinguin 2 parlants o milions, comunicar-se, escriure poesia, cantar, escriure una novel·la o història, per parlar de ciència i del diví i de l’humà. I per a què serveix María Antonia Trujillo?. Doncs, i veient que com a ministra va ser una desgràcia, com a exministra i persona deixa molt que desitjar, i que ha acabat fent de tertuliana a 13TV i que després de faltar el respecte als catalans no només no ha demanat disculpes sinó que ha insistit en les seves paraules, puc respondre que per a l’única cosa que serveix María Antonia Trujillo és per a insultar i faltar el respecte als catalans, no dic que de manera gratuïta perquè a 13TV cobra.

Quan un polític en decadència el seu partit no el pot col·locar ni de senador ni d’eurodiputat ni en el consell d’administració d’alguna empresa pública privatitzada pel govern de torn només queda enviar-lo de tertulià insultador, i alguns com María Antonia Trujillo en tenen pràctica. No es faci l’ofesa, senyora Trujillo, no té cap dret a fer-se l’ofesa. El català serveix per a moltes coses precioses i útils, vostè ha quedat només per fer declaracions poc afortunades i de tertuliana d’una televisió feixista.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para que sirve María Antonia Trujillo (@matrujil)?

 

La exministra de la Vivienda socialista María Antonia Trujillo necesitaba que la Humanidad supiera que ella existe, y no ha tenido ninguna idea mejor que decir una nueva tontería contra los catalanes para hacerse un nombre. Podía haber escogido hacer algo positivo, inventar una vacuna contra la malaria o el SIDA, pero cuando no se tiene cerebro sólo se puede destacar diciendo tonterías, y si es insultando un determinado colectivo, otro grupo étnico o la cultura de otro pueblo, parece que no hay límites.

No es la primera vez que la ex ministra socialista española María Antonia Trujillo hace declaraciones desafortunadas, y es especialmente en Twitter, donde los políticos y algunos famosos destacan por ser más peligrosos que un chimpancé con una ametralladora, que la ex ministra Trujillo hizo su anterior meada fuera de tiesto. En un país donde la crisis ha llevado a la miseria a miles de familias que se han quedado sin trabajo, sin casa y sufren hambre, los políticos españoles han demostrado reiteradamente con sus declaraciones, y esto vale para políticos del PP, del PSOE y de otros partidos, una absoluta falta de sensibilidad. La exministra de la Vivienda Trujillo en 2012 en referencia a los casos de desahucio de familias declaró desde su cuenta de Twitter (@matrujil) que "quien tenga deudas que las pague". Viniendo de una ministra que lo fue de un gobierno durante cuyo mandato se inició la crisis que todavía padecemos sólo podemos pensar que la señora Trujillo o no pensó mucho sus palabras o es una bocazas.

La señora Trujillo, antigua ministra socialista de la Vivienda se ha reconvertido en tertuliana de la cadena de televisión ultraderechista propiedad de la Iglesia española 13TV, no ha sido la única, no sé que le pasa al PSOE - teóricamente partido de centro izquierda - pero se ha convertido en la cantera de la ultraderecha mediática y política española, sólo hay que ver a Rosa Díez, lideresa del partido ultraderechista UPyD, o Pio Moa (no es del PSOE si no que fue del GRAPO) reconvertido de terrorista de extrema izquierda - con las manos manchadas de sangre - a apologista del franquismo.

Ya lo dicen que lo que más se parece a un nacionalista español de izquierda es un nacionalista español de derechas, y cuando se trata de Cataluña las opiniones del nacionalista español, sea de izquierdas o de derechas, es la misma, una opinión llena de prejuicios, ignorancia y odio, un odio exacerbado hacia Cataluña, especialmente la cultura y la lengua catalanas son el objetivo de un odio profundo e irracional.

La señora Trujillo preguntaba a través de su cuenta de Twitter "¿Para qué asuntos importantes sirve el catalán? ". Ante la respuesta que se ha producido la señora Trujillo ha tenido la jeta de hacerse la ofendida y ha tuiteado "ayer [el sábado] pregunté por las cosas importantes para las que sirve saber catalán. Salvo dos o tres, nadie ha respondido. Eso sí , han demostrado que sirve para insultar."

La señora Trujillo insulta y luego se hace la ofendida, tiene la piel muy fina y la cara muy dura. El catalán sirve para lo mismo que todas las lenguas del Mundo tengan 2 hablantes o millones, comunicarse, escribir poesía, cantar, escribir una novela o historia, para hablar de ciencia y de lo divino y de lo humano. ¿Y para qué sirve María Antonia Trujillo?. Pues, y viendo que como ministra fue una desgracia , como ex ministra y persona deja mucho que desear , y que ha acabado haciendo de tertuliana a 13TV y que después de faltar el respeto a los catalanes no sólo no ha pedido disculpas sino que ha insistido en sus palabras, puedo responder que para lo único que sirve María Antonia Trujillo es para insultar y faltar el respeto a los catalanes, no digo que de manera gratuita porque en 13TV cobra.

Cuando un político en decadencia su partido no puede colocarse ni de senador ni de eurodiputado ni en el consejo de administración de alguna empresa pública privatizada por el gobierno de turno sólo queda enviarlo de tertuliano insultador, y algunos como María Antonia Trujillo tienen práctica. No se haga la ofendida, señora Trujillo, no tiene ningún derecho a hacerse la ofendida. El catalán sirve para muchas cosas preciosas y útiles, usted ha quedado sólo para hacer declaraciones poco afortunadas y de tertuliana de una televisión fascista.