16 de des. 2011

LA ROSA (DÍEZ) DELS MALS VENTS (II)

LA ROSA (DÍEZ) DELS MALS VENTS (II)Pacte entre escopetejats per aconseguir el seu grup parlamentari

Després de celebrades les eleccions els diputats electes han anat a recollir la seva acta. S'estan assignant els escons i com es formaran els diversos grups parlamentaris. UPYD intenta aconseguir grup parlamentari propi. Per aconseguir el grup parlamentari propi s'ha hagut d'aliar al FAC, el partit que va fundar a Astúries l'exdirigent del PP, Francisco Álvarez Cascos, que va aconseguir un diputat al Congrés.
La lideressa ultranacionalista vol il•legalitzar Amaiur

Rosa Díez, lideressa del partit ultranacionalista espanyol UPyD (Unos Pocos y Díez o Unión Progreso y Democracia) ha instat al nou govern del Partit Popular a il•legalitzar a la formació abertzale Amaiur. Díez amb la prepotència que la caracteritza ha dit que “el que ha fet el PP amb UPyD és una falta de respecte que no tolerarem”. Rosa Díez ha anunciat que el seu grup registrarà una proposició no de llei per il•legalitzar Amaiur. Segons Rosa Díez “Amaiur està al Congrés perquè el PSOE ho ha autoritzat, però també perquè el PP ho ha permès. Ambdós són còmplices”. Amaiur és una formació política legal, per molt que a la diputada ultranacionalista no li agradi. I seria un error que Amaiur fos il•legalitzada com van ser il•legalitzades altres formacions abertzales abans deixant sense representació a molts més votants a Euskadi que els que pugui tenir UPYD. Si, PP i PSOE van ser còmplices quan van aprovar la llei de partits, còmplices de deixar a una part molt nombrosa de la ciutadania d'Euskadi sense una representació política i mitjançant aquest tripijoc matusser van adulterar les eleccions basques. Si la proposició no de llei de la diputada Díez fos aprovada serien les eleccions generals les que s'adulterarien en privar a Amaiur dels escons aconseguits a les urnes.

Seria molt greu que en aquest assumpte la diputada ultranacionalista aconseguís el seu propòsit. Les formacions abertzales van romandre il•legalitzades mercès a un tripijoc legal de PSOE i PP que va permetre a la Justícia espanyola anar il•legalitzant totes les formacions abertzales tan bon punt eren inscrites en el registre de partits polítics.
Díez, una Milosevic carpetovetònica

Rosa Díez és una política basca encara que d'ideologia ultranacionalista espanyola, demagoga, prepotent, autoritària i messiànica. Va ser dirigent del PSE i mercès a un acord de coalició amb els Partit Nacionalista Basc (PNB) va ser consellera del govern basc. Anys després va sortir escopetejada del PSE-PSOE posant a parir a tots els dirigents socialistes i aproximant-se ideològicament als sectors més rancis i espanyolistes del PP. Finalment va decidir crear el seu partit, així seria ella la que manaria, i alguns que la van seguir i se li van unir després l'han acusat de dirigir UPYD amb autoritarisme i amb un excessiu personalisme. El seu partit es fonamenta en un nacionalisme espanyol exacerbat i en un discurs demagògic contra les comunitats autònomes, defensant la unitat d'Espanya i les llengües. UPYD va intentar cruspir-se a Ciutadans, partit que ocupa a Catalunya el mateix espai ideològic que UPYD. Alguns dirigents de C's i especialment els fundadors van canviar la camisa del partit neolerrouxista (taronja) que havien creat per la camisa del partit ultranacionalista de Rosa Díez (fúcsia). Per aconseguir tenir grup parlamentari propi Rosa Díez decideix pactar amb el FAC, partit d'Álvarez Cascos, que va sortir escopetejat del Partit Popular. És a dir, si li busquen un nom al seu grup parlamentari aquest podria ser “Grup Parlamentari dels Escopetejats”.

És un perill que polítics messiànics com Rosa Díez arribin a tenir més representació que la que a qualsevol país pot arribar a tenir un partit ultradretà. Espanya ja té prous problemes en temes com el respecte a les minories lingüístiques i culturals com perquè una Milosevic carpetovetònica afegeixi encara més llenya al foc dels odis.LA ROSA (DÍEZ) DE LOS MALOS VIENTOS (II)


Pacto entre escopeteados para conseguir su grupo parlamentario

Después de celebradas las elecciones los diputados electos han ido a recoger su acta. Se están asignando los escaños y como se formarán los diversos grupos parlamentarios. UPyD intenta conseguir grupo parlamentario propio. Para conseguir el grupo parlamentario propio ha tenido que aliarse al FAC, el partido que fundó en Asturias el ex dirigente del PP, Francisco Álvarez Cascos, que consiguió un diputado en el Congreso.
La lideresa ultranacionalista quiere ilegalizar Amaiur

Rosa Díez, lideresa del partido ultranacionalista español UPyD (Unos Pocos y Díez o Unión Progreso y Democracia) ha instado al nuevo gobierno del Partido Popular a ilegalizar a la formación abertzale Amaiur. Díez con la prepotencia que la caracteriza ha dicho que "lo que ha hecho el PP con UPyD es una falta de respeto que no toleraremos". Rosa Díez ha anunciado que su grupo registrará una proposición no de ley para ilegalizar Amaiur. Según Rosa Díez "Amaiur está en el Congreso porque el PSOE lo ha autorizado, pero también porque el PP lo ha permitido. Ambos son cómplices ". Amaiur es una formación política legal, por mucho que la diputada ultranacionalista no le guste. Y sería un error que Amaiur fuera ilegalizada como fueron ilegalizadas otras formaciones abertzales antes dejando sin representación a muchos más votantes en Euskadi que los que pueda tener UPyD. Si PP y PSOE fueron cómplices cuando aprobaron la ley de partidos, cómplices de dejar a una parte muy numerosa de la ciudadanía de Euskadi sin una representación política y mediante este tejemaneje torpe fueron adulterar las elecciones vascas. Si la proposición no de ley de la diputada Díez fuera aprobada serían las elecciones generales las que se adulteren en privar a Amaiur los escaños conseguidos en las urnas.

Sería muy grave que en este asunto la diputada ultranacionalista consiguiera su propósito. Las formaciones abertzales permanecieron ilegalizadas gracias a un arreglo legal de PSOE y PP que permitió a la Justicia española fue ilegalizando todas las formaciones abertzales en cuanto eran inscritas en el registro de partidos políticos.
Díez, una Milosevic carpetovetónica

Rosa Díez es una política vasca aunque de ideología ultranacionalista española, demagoga, prepotente, autoritaria y mesiánica. Fue dirigente del PSE y gracias a un acuerdo de coalición con los Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue consejera del gobierno vasco. Años después salió escopetejada del PSE-PSOE poniendo a parir a todos los dirigentes socialistas y aproximándose ideológicamente a los sectores más rancios y españolistas del PP. Finalmente decidió crear su partido, así sería ella la que mandaría, y algunos que la siguieron y se le unieron después la han acusado de dirigir UPyD con autoritarismo y con un excesivo personalismo. Su partido se fundamenta en un nacionalismo español exacerbado y en un discurso demagógico contra las comunidades autónomas, defendiendo la unidad de España y las lenguas. UPyD intentó comerse a Ciudadanos, partido que ocupa en Cataluña el mismo espacio ideológico que UPyD. Algunos dirigentes de Ciudadanos y especialmente los fundadores cambiaron la camisa del partido neolerrouxista (naranja) que habían creado por la camisa del partido ultranacionalista de Rosa Díez (fucsia).Para conseguir tener grupo parlamentario propio Rosa Díez decide pactar con el FAC, partido de Álvarez Cascos, que salió escopetejat del Partido Popular. Es decir, si le buscan un nombre a su grupo parlamentario este podría ser "Grupo Parlamentario de los escopeteados".

Es un peligro que políticos mesiánicos como Rosa Díez lleguen a tener más representación que la que cualquier país puede llegar a tener un partido ultraderechista. España ya tiene suficientes problemas en temas como el respeto a las minorías lingüísticas y culturales como para que una Milosevic carpetovetónica añada aún más leña al fuego de los odios.