10 de des. 2011

Caverna TV en ruïna

Caverna TV en ruïnaLa caverna va aconseguir tenir els seus propis canals a la TDT, però la crisi econòmica d'una banda i la baixa audiència de l'altra ha causat enormes pèrdues als grups mediàtics cavernaris.Veo 7 es converteix en un canal seriós


Des de fa mesos el canal Veo 7, propietat de Unidad Editorial, és a dir, Pedrojota Ramírez, va haver de deixar d'emetre la seva programació habitual i va començar a emetre una teletenda. Poc abans de les eleccions generals Pedrojota va iniciar les emissions d'un programa de debat polític per donar suport al PP i a UPyD. Però la situació del canal és ruïnosa i Pedrojota llogarà la freqüència que ara ocupa Veo 7 a Discovery Max, un dels canals de documentals del grup Discovery Chanel. Passarem de veure els cavernícoles carpetovetònics que apareixien als diversos programes del Veo 7, passant per la venda de ganivets japonesos “made in China” que tot ho tallen de la teletenda a documentals del grup Discovery Networks.
Hala Madriz, a La 10


La 10, un altre d'aquests canals de tendència conservadora tampoc està tenint sort, s'estudia la possibilitat que acabi convertint-se en Real Madrid TV a tot l'Estat.
Almoina pel fatxa


Intereconomía tampoc passa pels seus millors moments, el canal fatxa per excel•lència de la televisió cavernària ha hagut de pidolar diners a la seva audiència i van fer-ho de la manera més patètica possible, donant la culpa al govern dels seus mals i sense reconèixer que les formes i l'educació els va convertir més en motiu de curiositat i de befa que en un referent de la televisió. Canal de propaganda i adoctrinament polític de la dreta més cavernària no van saber mesurar les formes ni el llenguatge molt lluny de ser un referent de la televisió política que pretenien.


La qualitat de la televisió pujarà uns quants graons si un canal com Veo 7 al servei de la caverna mediàtica es transforma en un canal en obert de documentals, si haig de veure cavernícoles prefereixo que siguin dels que vivien en coves i caçaven mamuts, no dels que vesteixen amb coll i corbata però tenen la llengua d'escurçó.

 
Vídeo: TV3 - Polònia - Intereconomia demana caritat

Vídeo: EL INTERMEDIO (Intereconomia pide Dinero)

Caverna TV en ruina


La caverna consiguió tener sus propios canales en la TDT, pero la crisis económica por un lado y la baja audiencia de la otra ha causado enormes pérdidas a los grupos mediáticos cavernarios.
Veo 7 se convierte en un canal serio


Desde hace meses el canal Veo 7, propiedad de Unidad Editorial, es decir, Pedrojota Ramírez, tuvo que dejar de emitir su programación habitual y comenzó a emitir una teletienda. Poco antes de las elecciones generales Pedrojota inició las emisiones de un programa de debate político para apoyar al PP ya UPyD.Pero la situación del canal es ruinosa y Pedrojota alquilará la frecuencia que ahora ocupa Veo 7 a Discovery Max, uno de los canales de documentales del grupo Discovery Chanel.Pasaremos de ver los cavernícolas carpetovetónicos que aparecían en los diversos programas del Veo 7, pasando por la venta de cuchillos japoneses "made in China" que todo lo cortan de la teletienda en documentales del grupo Discovery Networks.
Hala Madriz, en La 10


La 10, otro de estos canales de tendencia conservadora tampoco está teniendo suerte, estudia la posibilidad de que acabe convirtiéndose en Real Madrid TV en todo el Estado.
Limosna para el facha


Intereconomía tampoco pasa por sus mejores momentos, el canal facha por excelencia de la televisión cavernaria ha tenido que mendigar dinero a su audiencia y hacerlo de la manera más patética posible, dando la culpa al gobierno de sus males y sinreconocer que las formas y la educación los convirtió más en motivo de curiosidad y de burla que en un referente de la televisión. Canal de propaganda y adoctrinamiento político de la derecha más cavernaria no supieron medir las formas ni el lenguaje muy lejos de ser un referente de la televisión política que pretendían.


La calidad de la televisión subirá varios escalones si un canal como Veo 7 al servicio de la caverna mediática se transforma en un canal en abierto de documentales, si tengo que ver cavernícolas prefiero que sean los que vivían en cuevas y cazaban mamuts, no de los que visten con cuello y corbata pero tienen la lengua de víbora.