10 de des. 2011

I ara no volen que les dones mengin plàtans

I ara no volen que les dones mengin plàtans


Un clergue islàmic recomana a les dones que no s'apropin als plàtans ni als cogombres i així no tindran “pensaments sexuals”. S'ha oblidat de les pastanagues, i altres fruites i verdures de forma allargada i que dones que tinguin propensió als pensaments sexuals també podrien donar-li un ús que no sigui el culinari. Aquest clergue islàmic resident a Europa, recomana a les dones que no mengin aquestes fruites o que els homes tallin la fruita fora de la vista de la dona.

Que els passa als clergues amb el sexe i les dones?. Quina dèria tenen!. A Aràbia els prohibeixen conduir per evitar que perdin la virginitat i a Occident un clergue islamista recomana que es mantinguin allunyades de la fruita de formes allargades.

El següent que els prohibiran serà l'ús d'objectes susceptible per la seva forma de tenir un ús de caire sexual?. Ja ho saben, senyores, ja poden anar desfent-se de qualsevol artefacte de forma allargada, ja que això els pot portar pel camí del pecat.

Ara siguem seriosos. No hi ha res de dolent en els “pensaments sexuals”, els que sembla que tenen un problema són aquests guardians de la moral que s'imaginen actes pecaminosos en qualsevol activitat i que volen preservar la moral de les dones a les que tracten com criatures a les que cal protegir del mal i a les que alhora aquests talibans de la moralitat femenina les acusen de ser l'origen de tots els mals de pecats que només apareixen en els cervells calents d'aquests clergues.


Y ahora no quieren que las mujeres coman plátanos

Un clérigo islámico recomienda a las mujeres que no se acerquen a los plátanos ni a los pepinos y así no tendrán"pensamientos sexuales". Se ha olvidado de las zanahorias, y otras frutas y verduras de forma alargada y que las mujeres que tienen propensión a los pensamientos sexuales también podrían darle un uso que no sea el culinario. Este clérigo islámico residente en Europa, recomienda a las mujeres que no coman estas frutas o que los hombres corten la fruta fuera de la vista de la mujer.

¿Que les pasa a los clérigos con el sexo y las mujeres?. ¡Qué manía tienen!. En Arabia les prohíben conducir para evitar que pierdan la virginidad y en Occidente un clérigo islamista recomienda que se mantengan alejadas de la fruta de formas alargadas.

¿Lo siguiente que las prohibirán será el uso de objetos susceptibles por su forma de tener un uso de carácter sexual?. Ya lo saben, señoras, ya pueden ir deshaciéndose de cualquier artefacto de forma alargada, ya que esto les puede llevar por el camino del pecado.

Ahora seamos serios. No hay nada malo en los "pensamientos sexuales", los que parece que tienen un problema son estos guardianes de la moral que se imaginan actos pecaminosos en cualquier actividad y que quieren preservar la moral de las mujeres a las que tratan como a criaturas a las que hay que proteger del mal y a las que a su vez estos talibanes de la moralidad femenina acusan de ser el origen de todos los males de pecados que sólo aparecen en los cerebros calientes de estos clérigos.