5 de nov. 2011

Telèfon vermell, volem cap a Teheran?

Telèfon vermell, volem cap a Teheran?Segons Barak encara no s'ha decidit atacar l'Iran

El ministre Ehud Barak ha declarat que el govern encara no ha decidit atacar l'Iran. Segons Barak “el programa nuclear iranià ha estat debatut públicament durant anys a Israel. Hi ha infinits reportatges i debats públics. Nosaltres no amaguem el que pensem. No obstant existeixen qüestions operacionals que no les discutirem públicament perquè es tornaria impossible realitzar-les”.

Barak acusa l'Iran de representar una amenaça per a l'estabilitat de l'Orient Mitja i del Món i creu que s'ha de pressionar l'Iran diplomàticament i mitjançant sancions.

Després ha aparegut un rumor que afirma que el primer ministre Netanyahu i el ministre de defensa Barak intentaven convèncer a la resta de ministres d'aprovar l'atac a l'Iran. Es plantejarien la possibilitat d'atacar les instal•lacions nuclears iranianes per liquidar el programa nuclear de la República Islàmica de l'Iran.

The Guardian es fa ressò dels preparatius de la Gran Bretanya per realitzar un atac a l'Iran. Vaixells de la Royal Navy i de l'Armada dels Estats Units podrien realitzar un atac contra instal•lacions claus del programa nuclear iranià.

Netanyahu ha ordenat una investigació per conèixer qui ha filtrat a la premsa les converses entre el gabinet de govern i els caps militars israelians. Sembla que l'origen de la filtració estaria en algú que no comparteix l'opinió majoritària favorable a atacar l'Iran i que va filtrar aquesta decisió quan el pla va passar de la fase de discussió a la de planificació.

Una enquesta elaborada entre els israelians preguntant-los si s'ha d'atacar l'Iran ha donat que el 41% dels israelians són favorables i el 39 s'hi oposen.

Israel ha realitzat unes maniobres a vàries ciutats israelianes per simular l'atac amb coets contra els centres de les ciutats israelianes. Diria que hi ha ciutats que no els cal fer simulacres perquè pateixen aquests atacs tots els dies.

Israel ha provat un nou míssil amb un abast de 6000 quilòmetres i amb la capacitat de portar una ogiva nuclear.

També han realitzat un assaig per provar la capacitat de realitzar un bombardeig a llarga distància practicant el reabastiment en vol.

Totes aquestes informacions i preparatius han començat a posar nerviosos els dirigents iranians que s'han dedicat a amenaçar de les conseqüències que tindria un atac contra l'Iran, suposo que deuen estar amenaçant d'atacar tots els seus veïns.

Crec que tard o d'hora o li foten un míssil pel cul al Hitler iranià (Ahmadinejad) abans que enforteixi la seva capacitat militar o hi haurà una guerra. Els anys 80 Israel va bombardejar les instal•lacions iraquianes en què Saddam estava iniciant el seu programa nuclear, l'any 2007 van fer el mateix amb les instal•lacions nuclears sirianes. Segurament ni al dictador iraquià ni al sirià els va fer gràcia però amb aquells dos atacs la capacitat bèl•lica nuclear de les dues dictadures baasistes va quedar destruïda.Teléfono rojo, ¿volamos hacia Teherán?


Según Barak aún no se ha decidido atacar a Irán

El ministro Ehud Barak ha declarado que el gobierno aún no ha decidido atacar a Irán. Según Barak "el programa nuclear iraní ha sido debatido públicamente durante años en Israel. Hay infinitos reportajes y debates públicos. Nosotros no escondemos lo que pensamos. No obstante existen cuestiones operacionales que no las discutiremos públicamente porque se volvería imposible realizarlas ".

Barak acusa a Irán de representar una amenaza para la estabilidad del Oriente Medio y del Mundo y cree que se debe presionar a Irán diplomáticamente y mediante sanciones.

Después ha aparecido un rumor que afirma que el primer ministro Netanyahu y el ministro de defensa Barak intentaban convencer al resto de ministros de aprobar el ataque a Irán. Se plantearían la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares iraníes para liquidar el programa nuclear de la República Islámica de Irán.

The Guardian se hace eco de los preparativos de la Gran Bretaña para realizar un ataque a Irán. Barcos de la Royal Navy y de la Armada de los Estados Unidos podrían realizar un ataque contra instalaciones claves del programa nuclear iraní.

Netanyahu ha ordenado una investigación para conocer quién ha filtrado a la prensa las conversaciones entre el gabinete de gobierno y los jefes militares israelíes. Parece que el origen de la filtración estaría en alguien que no comparte la opinión mayoritaria favorable a atacar Irán y que filtró esta decisión cuando el plan pasó de la fase de discusión en la de planificación.

Una encuesta elaborada entre los israelíes preguntándoles si hay que atacar Irán ha dado que el 41% de los israelíes son favorables y el 39 se oponen.

Israel ha realizado unas maniobras en varias ciudades israelíes para simular el ataque con cohetes contra los centros de las ciudades israelíes. Diría que hay ciudades que no hay que hacer simulacros para que sufren estos ataques todos los días.

Israel ha probado un nuevo misil con un alcance de 6000 kilómetros y con la capacidad de llevar una ojiva nuclear.

También han realizado un ensayo para probar la capacidad de realizar un bombardeo a larga distancia practicando el reabastecimiento en vuelo.

Todas estas informaciones y preparativos han comenzado a poner nerviosos a los dirigentes iraníes que se han dedicado a amenazar de las consecuencias que tendría un ataque contra Irán, supongo que deben de estar amenazando con atacar todos sus vecinos.

Creo que tarde o temprano o le meten un misil por el culo a Hitler iraní (Ahmadineyad) antes de que fortalezca su capacidad militar o habrá una guerra. Los años 80 Israel bombardeó las instalaciones iraquíes en que Sadam estaba iniciando su programa nuclear, en 2007 hicieron lo mismo con las instalaciones nucleares sirias. Seguramente ni el dictador iraquí ni el sirio les hizo gracia pero con esos dos ataques la capacidad bélica nuclear de las dos dictaduras baazistas quedó destruida.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me imagino que la idea de Israel es atacar o destruir las instalaciones nucleares de Irán y no atacar a las personas.
De todos modos estoy en contra de ese ataque.

Jaume C. i B. ha dit...

Como en el caso de las centrales nucleares de Siria y de Irak se trata de atacar una instalación nuclear, nunca a la población. Esa es la diferencia entre Israel e Irán, las amenazas del régimen iraní siempre hablan de destruir al Estado de Israel y a los judíos, Israel habla de destruir una amenaza y es algo que ya hizo en dos ocasiones algo que nos ahorró mucha sangre y fuego.