7 de nov. 2011

Els anunciants abandonen La Noria

Els anunciants abandonen La Noria


El polèmic programa de Telecinco, La Noria, que presenta Jordi González va entrevistar la mare del Cuco, un dels implicats en l'assassinat i desaparició de Marta del Castillo. El programa va pagar a aquesta a la mare del Cuco a canvi d'aquesta entrevista uns 10000 euros, i no és la primera vegada que Telecinco paga diners a canvi de l'entrevista, per exemple va pagar de manera més que generosa a Julián Muñoz, Rodríguez Menéndez, Violeta Santander i Mario Conde. No sé qui és Violeta Santander, i si voleu que us digui la veritat, me la porta fluixa, però si que els altres tres són personatges de dubtosa reputació que han passat pels tribunals i la presó o han posat terra pel mig després d'haver comés diversos delictes.

Com succeeix amb la majoria dels programes de Telecinco, La Noria tampoc seria el programa que un posaria com exemple d'ètica televisiva, no només per entrevistar a presumptes delinqüents, i de vegades delinqüents condemnats, sinó per pagar-los a canvi del seu testimoni.

La Noria ha vist com Campofrío, Bayer, Nestlé, President, L'Oreal, Bimbo, Vodafone i fins a més d'una dotzena de marques han decidit retirar la seva publicitat d'aquest programa després de rebre pressions des de la xarxa. Aquestes marques han decidit que no volen que el seu nom es vegi relacionat amb un programa tan mancat d'ètica.
Los anunciantes abandonan La Noria

El polémico programa de Telecinco, La Noria, que presentaJordi González entrevistó a la madre del Cuco, uno de losimplicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo.El programa pagó a ésta a la madre del Cuco a cambio de esta entrevista unos 10.000 euros, y no es la primera vez queTelecinco paga dinero a cambio de la entrevista, por ejemplopagó de manera más que generosa a Julián Muñoz , RodríguezMenéndez, Violeta Santander y Mario Conde. No sé quién esVioleta Santander, y si quieres que te diga la verdad, me la traefloja, pero si que los otros tres son personajes de dudosareputación que han pasado por los tribunales y la cárcel o han puesto tierra de por medio después de haber cometido varios delitos.

Como sucede con la mayoría de los programas de Telecinco, La Noria tampoco sería el programa que un pondría como ejemplode ética televisiva, no sólo para entrevistar a presuntosdelincuentes, ya veces delincuentes condenados, sino para pagar a cambio de su testimonio .

La Noria ha visto como Campofrío, Bayer, Nestlé, Presidente,L'Oreal, Bimbo, Vodafone y hasta más de una docena demarcas han decidido retirar su publicidad de este programa tras recibir presiones desde la red. Estas marcas han decidido queno quieren que su nombre se vea relacionado con un programatan falto de ética.