9 de nov. 2011

“Bon dia a totolom”

“Bon dia a totolom”


Recorden “Aló, aló”?. Era una sèrie d'humor britànic ambientada en un petit poblet de França durant la Segona Guerra Mundial. Un dels personatges d'aquesta sèrie és un gendarme que en realitat és un agent anglès que en paraules del protagonista principal de la sèrie “és un anglès que es pensa que parla francès”. Aquest “gendarme” quan apareix en escena saluda als altres personatges dient-los “bon deia” volen dir “bon dia”.

Tornem al món real, no menys còmic i delirant que el de les ficcions humorístiques, entrem en el món de la política espanyola, que de vegades donaria per escriure un guió per a una sèrie humorística de la BBC, i podríem posar a algun polític espanyol parlant una llengua que no coneix – i segurament menysprea – però que creu que dir unes paraules en aquesta llengua, contra la que el seu partit ha dit tota mena de bestieses i n'ha organitzat campanyes demagògiques, li donarà uns quants vots més. La presidenta de Castella La Mancha, secretària general del Partit Popular i no sé quants càrrecs més, perquè la senyora Cospedal va acaparant càrrecs – amb els seus corresponents sous, no debades és la política espanyola amb el sou més alt – va participar en el míting del seu partit de campanya electoral a Badalona del qual podem extreure les següents paraules que quedaran per a la posteritat i les hemeroteques fins que l'univers faci un pet com una gla, aquestes paraules van ser: “Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días a todos. Bon dia a totolom”.

Només pensar que encara queden – en el moment d'escriure aquest article – 11 dies de campanya, 10 si descomptem el dia de reflexió, i que encara poden regalar les nostres oïdes amb rucades del mateix nivell em produeix molta inquietud.


Vídeo: LADY TOTOLOM - MARIA DOLORES DE COSPEDAL
"Bon dia a totolom"

Recuerdan "Aló, Aló"?. Era una serie de humor británico ambientada en un pequeño pueblecito de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los personajes de esta serie es un gendarme que en realidad es un agente inglés que en palabras del protagonista principal de la serie "es un inglés que se piensa que habla francés". Este "gendarme" cuando aparece en escena saluda a los demás personajes diciéndoles "buen decía" quieren decir "buenos días".

Volvemos al mundo real, no menos cómico y delirante que el de las ficciones humorísticas, entramos en el mundo de la política española, que a veces daría para escribir un guión para una serie humorística de la BBC, y podríamos poner a algún político español hablando una lengua que no conoce - y seguramente desprecia - pero que cree que decir unas palabras en esta lengua, contra la que su partido ha dicho todo tipo de tonterías y ha organizado campañas demagógicas, le dará unos cuantos votos más. La presidenta de Castilla La Mancha, secretaria general del Partido Popular y no sé cuántos cargos más, porque la señora Cospedal acaparando cargos - con sus correspondientes sueldos, no en vano es la política española con el sueldo más alto - participó en el mitin de su partido de campaña electoral en Badalona del que podemos extraer las siguientes palabras que quedarán para la posteridad y las hemerotecas hasta que el universo haga un pedo como una bellota, estas palabras fueron: "Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días a totolom ".

Sólo pensar que aún quedan - en el momento de escribir este artículo - 11 días de campaña, 10 si descontamos el día de reflexión, y que aún pueden regalar nuestros oídos con tonterías del mismo nivel me produce mucha inquietud.