13 de maig 2008

Ofertes telefòniques / Ofertas telefónicas

Rar és el dia que no rebem a casa la trucada d'alguna companyia de telefons proposant-nos "una oferta que no podem refusar" però sempre la refusem. Dos fets son els que menys m'agraden: que truquin a hores fora de l'horari d'oficines (20h o 21 h) i la seva insistència. Quan vulgui canviar de companyia telefònica ja els ho diré. No cal que em truquin cada dia.
Raro es el día que no recibimos en casa la llamada de alguna compañía de telefonos proponiéndonos "una oferta que no podemos rehusar" pero siempre la rehusamos. Dos hechos son los que menos me gustan: que llamen a horas fuera del horario de oficinas (20h o 21 h) y su insistencia. Cuando quiera cambiar de compañía telefónica ya se lo diré. No hace falta que me llamen cada día.