9 de maig 2008

FECSA-ENDESA: un servei pèssim / FECSA-ENDESA: un servicio pésimo

Plou a Barcelona. Ja era hora!. Però com succeeix moltes vegades quan plou certs serveis es deterioren. Aquest és el cas del subministrament eléctric. FECSA-ENDESA com ja ens té acostumats ens sotmet a petites apagades. Aquestes petites apagades no son greus ja que no duren però si que són perjudicials pèls ordinadors que es reinicien. Aquests reinicis poden ser perjudicials per a les màquines però a més causen perjudicis ja que allò amb que treballem es perd. FECSA-ENDESA amb motiu de l'apagada de l'estiu passat va dir que havien invertit grans quantitats de diners però el servei continua sent igual de dolent. Jo vull preguntar: en que han invertit aquests diners?. En millorar les oficines i la liquidació del senyor Pizarro?. Les apagades demostren, ja que els problemes de subministrament eléctric de Barcelona continuen, que cap d'aquestes inversions han anat destinades a millorar les instal·lacions de subministrament.

Llueve en Barcelona. ¡Ya era hora!. Pero como sucede muchas veces cuando llueve ciertos servicios se deterioran. Este es el caso del suministro eléctrico. FECSA-ENDESA como ya nos tiene acostumbrados nos somete a pequeños apagones. Estos pequeños apagones no son graves ya que no duran pero si que son perjudiciales para los ordenadores que se reinician. Estos reinicios pueden ser perjudiciales para las máquinas pero además causan perjuicios ya que aquello con que trabajamos se pierde. FECSA-ENDESA con motivo del apagón del verano pasado dijo que habían invertido grandes cantidades de dinero pero el servicio continúa siendo igual de malo. Yo quiero preguntar: ¿en que han invertido este dinero?. ¿En mejorar las oficinas y la liquidación del señor Pizarro?. Los apagones demuestran, ya que los problemas de suministro eléctrico de Barcelona continúan, que ninguna de estas inversiones han ido adscritas a mejorar las instalaciones de suministro.