28 de maig 2008

Bicing: una bicicleta de Barcelona trobada a Lleida
Una bicicleta del servei Bicing ha aparegut a Lleida. No és que el servei del bicing barceloní hagi arribat tant lluny, sembla que algú va decidir rapinyar-la. Però sembla que no ha estat l'única, unes 200 bicicletes del bicing han estat robades. Molta gent es queixa de les falles de bicing però no m'extranya que falli el mecanisme. He vist gent intentant treure les bicicletes donant estrabades, he vist bicicletes posades verticalment o només enganxades per un sol piu, etc.. Les màquines s'espatllen peò moltes vegades sigui pel mal us o pel vandalisme que suporten no és extrany que hi hagi bicicletes espatllades o que el mecanisme on s'enganxen les bicicletes quan es dipositen no funcioni correctament.Una bicicleta del servicio Bicing ha aparecido en Lleida. No es que el servicio del bicing barcelonés haya llegado tanto lejos, parece que alguien decidió rapiñarla. Pero parece que no ha sido la única, unas 200 bicicletas del bicing han sido robadas. Mucha gente se queja de las fallas del bicing pero no me extraña que se averíe el mecanismo. He visto gente intentando sacar las bicicletas donante tirones, he visto bicicletas puestas verticalmente o enganchadas por un solo enganche, etc.. Las máquinas se estropean pero muchas veces sea por el mal os o por el vandalismo que soportan no es extraño que haya bicicletas estropeadas o que el mecanismo donde se enganchan las bicicletas cuando se depositan no funcioné correctamente.