7 de maig 2008

C's volen treure el títol d'Honorable al President de la Generalitat / C's quieren quitar el tratamiento de Honorable al President de la Generalitat

Amb motiu de la commemoració de la Diada (11-S) va haver-hi una petició per part de C's per a substituir aquesta data per la de Sant Jordi, quelcom en el que van insistir amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També han demanat la substitució dels Segadors. I ara als C's se'ls ha ocorregut proposar que se suprimeixi el tractament d'Honorable al president de la Generalitat. Per no parlar del seu monotema que el castellà està perseguit que ho introduïxen en totes les sessions del Parlament sense importar quin tema sigui el que es tracte en aquella sessió. És evident que a aquests senyors els incomoda tot el que faci olor a Catalunya.
El tractament de Molt honorable és protocol·lari i el seu ús està indicat per una normativa molt concreta. Igual que a l'alcalde de Barcelona se l'anomena Excel·lentissim Senyor alcalde. Vigilin, senyors de C's, aquells de vostés que són diputats del Parlament reben el tractament protocol·lari de Senyories.
Fins no fa molt de temps per a dirigir-nos a qualsevol director general o càrrecs superiors calia emprar una sèrie de fórmules ràncies que per sort han desaparegut ja que molts d'aquells alts funcionaris no mereixien ni el bon dia. Però sigui el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona (hi ha altres ciutats que també usen aquest títol) o els diputats, al marge que ens siguin simpàtics o no, reben aquest tractament, encara que avui en dia per sort prescindir d'aquests tractaments no implica que la carta acabi en la paperera com en altres temps passava quan t'oblidaves d'alguna fórmula de cortesia.


Con motivo de la conmemoración de la Diada (11-S) hubo una petición por parte de C's para substituir esta fecha por la de Sant Jordi, algo en lo que insistieron con motivo de la Diada de Sant Jordi. También han pedido la substitución dels Segadors. Y ahora a los C's se les ha ocurrido proponer que se suprima el tratamiento de Honorable al President de la Generalitat. Por no hablar su monotema de que el castellano está perseguido que lo introducen en todas las sesiones del Parlament sin importar que tema sea el que se trate en aquella sesión. Es evidente que a estos señores les incomoda todo lo que huela a Catalunya.
El tratamiento de Molt Honorable es protocolario y su uso está indicado por una normativa muy concreta. Igual que al alcalde de Barcelona se le llama Excel·lentissim Senyor Alcalde. Vayan con cuidado, señores de C's, aquellos de ustedes que son diputats del Parlament reciben el tratamiento protocolario se Señorias.
Hasta no hace mucho tiempo para dirigirnos a cualquier director general o cargos superiores había que emplear una serie de fórmulas rancias que por suerte han desaparecido ya que muchos de esos altos funcionarios no merecían ni los buenos días. Pero sea el President de la Generalitat, el alcalde de Barcelona (hay otras ciudades que también usan ese título) o los diputados, al margen de que nos sean simpáticos o no, reciben ese tratamiento, aunque hoy en día por suerte prescindir de esos tratamientos no implica que la carta acabe en la papelera como en otros tiempos pasaba cuando te olvidabas de alguna fórmula de cortesía.