28 de maig 2008

Els "papers de Salamanca"

El conseller Tresserras i el ministre Molina han arribat a l'acord de desencallar el retorn dels papers de Salamanca. Tot i que encara es trigarà a fer efectiu aquest retorn perqué el govern en vol fer còpies. S'ha de tenir barra. Han tingut 70 anys per fer-se totes les còpies que vulguin. A més a més, en aquest cas es tracta de documents d'entitats i de particulars. Et roben manu militari els teus documents privats i ara tenen la barra de voler una còpia. Però on s'ha vist que els lladres es facin còpies de documents privats?. Això no pot ser legal de cap de les maneres. És com si ens roben la cartera i es fan còpies de tot el que hi ha incloses les targetes i a sobre ens exigeixen que els donem els codis.
El consejero Tresserras y el ministro Molina han llegado al acuerdo de desencallar el retorno de los papeles de Salamanca. Aunque aún se tardará en hacer efectivo este retorno perqué el gobierno en vuelo hacer copias. Se debe tener barra. Han tenido 70 años por hacerse todas las copias que vulguin. Además además, en este caso se trata de documentos de entidades y de particulares. Te roban manu militari tus documentos privados y ahora tienen la barra de querer una copia. Pero donde se ha visto que los ladrones se facin copias de documentos privados?. Eso no puede ser legal de ningún de las maneras. Es como si nos roban la cartera y se hacen copias de cuanto hay incluidas las tarjetas y encima nos exigen que les damos los códigos.