27 de maig 2008

Los excesos en nombre de la seguridad aeroportuaria

David Raya és un ciutadà de L'Hospitalet de Llobregat que pateix diabetes i fibrosi quística. Això l'obliga a portar allà on vagi un maletí amb tota la medicació. S'ha vist obligat a denunciar la normativa de seguretat aeroportuària de la UE que l'impedeix a entrar a la càbina de passatge amb aquest maletí.
Des de 2006 la UE aplica una restrictiva normativa que limita fins l'absurd amb que poden accedir a cabina els passatgers. La raó és prevenir el terrorisme, o això diuen ells, però fins ara només ha creat problemes als passatgers i fins i tot incidents com un en que es va veure el diputat Ignasi Guardans que va ser obligat a descalçar-se per un Guàrdia Civil i un membre de seguretat de l'aeroport. Ignasi Guardans és molt crític amb aquesta normativa ja que segons ell vulnera els drets dels viatgers. A més, quan va demanar la normativa per escrit van negar-se a donar-li amb l'excusa que es tracta d'una normativa secreta.
Fan una normativa, es neguen a fer-la pública i pretenen que la coneguem?. Això és absurd. Si hi ha una normativa ha de ser pública, així si viatjem en avió sabrem a que atenir-nos. Si no la fan pública no val una merda i llavors es converteix en un abús d'autoritat. Amb l'excusa de prevenir el terrorisme en els últims anys han anat aplicant normatives que conculquen els drets dels ciutadans. En un Món on cada cop es viatja més els nostres Estats s'inventen normatives i lleis que restringeixen els nostres drets. En un Món on cada dia és més fàcil comunicar amb qualsevol lloc del planeta els Estats parlen d'examinar les nostres comunicacíons privades com preten fer el govern britànic amb les comunicacions via mail.

David Raya es un ciudadano del Hospitalet de Llobregat que sufre diabetes y fibrosis quística. Eso le obliga a llevar allá donde vaya un maletín con toda la medicación. Se ha visto obligado a denunciar la normativa de seguridad aeroportuaria de la UE que lo impide a entrar en la cabina de pasaje con este maletín. Desde 2006 la UE aplica una restrictiva normativa que limita hasta lo absurdo con que pueden acceder a cabina los pasajeros. La razón es prevenir el terrorismo, o eso dicen ellos, pero hasta ahora solo ha creado problemas a los pasajeros e incluso incidentes como uno en el que se vio el diputado Ignasi Guardans que fue obligado a descalzarse por un Guardia Civil y un miembro de seguridad del aeropuerto. Ignasi Guardans es muy crítico con esta normativa ya que según él vulnera los derechos de los viajeros. Además, cuando pidió la normativa por escrito se negaron a dársela con la excusa que se trata de una normativa secreta. Hacen una normativa, se niegan a hacerla pública y ¿pretenden que la conozcamos?. Eso es absurdo. Si hay una normativa debe ser pública, así si viajamos en avión sepamos a que atenernos. Si no la hacen pública no vale una mierda y entonces se convierte en un abuso de autoridad. Con la excusa de prevenir el terrorismo en los últimos años han ido aplicando normativas que conculcan los derechos de los ciudadanos. En un Mundo donde cada vez se viaja más nuestros Estados se inventan normativas y leyes que restringen los nuestros derechos. En un Mundo donde cada día es más fácil comunicar con cualquier lugar del planeta los Estados hablan de examinar las nuestros comunicaciones privadas como pretende hacer el gobierno británico con las comunicaciones vía mail.
Anexo: Parece ser que la normativa secreta será publicada en septiembre. Entre tanto quien viaje en avión debera aguantar los abusos de autoridad correspondientes.