29 de maig 2008

L'avió del Tibidabo

L’avió del Tibidabo El Parc d’Atraccions del Tibidabo va ser fundat l’any 1899 pel doctor Salvador Andreu i és un dels tres parcs d’atraccions més antics del món. La seva situació privilegiada en un entorn natural fa d’aquest parc un dels espais de lleure més representatius de la ciutat de Barcelona. Al seu interior, hi conviuen joies de l’enginyeria de gran valor històric, com són algunes de les atraccions més emblemàtiques, amb instal·lacions d’última generació i espectacles sorprenents. Una de les atraccions més conegudes és l’avió, construït per l’empresa Mateu i Tibidabo, la qual va ser inaugurada el 23 de setembre de 1928. És un avió real, del mateix model que el que va fer el primer viatge entre Barcelona i Madrid. L'aguanta una grua i fa una volta sencera en quinze segons, propulsat per la seva pròpia hèlix, la qual funciona amb un motor elèctric que arriba a desenvolupar 750 revolucions per minut. Amb els anys s’hi han incorporat mesures de seguretat, com ara un sistema de frens, cosa que no ha alterat el fet la seva conducció manual i que la desacceleració es dugui a terme invertint el sentit de rotació de l’hèlix. La distància que ha recorregut aquest avió des de la seva inauguració és equivalent a més de quinze voltes al món, 7.900 viatges Barcelona-Madrid o 671 viatges Barcelona- Nova York. Es pot dir que, a punt de complir els vuitanta anys de funcionament, han estat molts milers les persones de totes les edats que han tingut el seu bateig de vol en aquesta
emblemàtica i històrica atracció del Tibidabo.

(Article extret de la pàgina de l'Ajuntament de Barcelona)

VIDEO

El avión del Tibidabo El Parque de Atracciones del Tibidabo fue fundado el año 1899 por el doctor Salvador Andreu y es uno de los tres parques de atracciones más antiguos del mundo. su situación privilegiada en un entorno natural hace de este parque uno de los espacios de ocio más representativos de la ciudad de Barcelona. A su interior, conviven joyas de la ingeniería de gran valor histórico, como son algunas de las atracciones más emblemáticas, con instalaciones de última generación y espectáculos sorprendentes. Una de las atracciones más conocidas es el avión, construido por la empresa Mateu y Tibidabo, la cual fue inaugurada el 23 de septiembre de 1928. Es un avión real, del mismo modelo que el que hizo el primer viaje entre Barcelona y Madrid. Lo aguanta una grúa y hace una vuelta entera en quince segundos, propulsado por su propia hélice, la cual funciona con un motor eléctrico que llega a desarrollar 750 revoluciones por minuto. Con los años se han incorporado medidas de seguridad, como un sistema de frenos, cosa que no ha alterado el hecho su conducción manual y que la desaceleración se llevé a término invirtiendo el sentido de rotación de la hélice. La distancia que ha recorrido este avión desde su inauguración es equivalente además de quince vueltas al mundo, 7.900 viajes Barcelona-Madrid o 671 viajes Barcelona- Nueva York. Se puede decir que, a punto de cumplir los ochenta años de funcionamiento, han estado muchos millares las personas de todas las edades que han tenido su bautizo de vuelo en esta emblemática e histórica atracción del Tibidabo.

Artículo extraído de la página del Ayuntamiento de Barcelona