7 d’oct. 2013

VIES

VIES

 

 

Rajoy va dir fa uns dies que no sabia que era això de la tercera via, lògic, ell és un nacionalista espanyol que només entén Espanya com un Estat centralista i culturalment homogeni, on no hi hagi res més que espanyols que parlin en espanyol i pensin com espanyols, però la realitat és tossuda, i a Espanya encara hi ha gent rara i tossuda, com jo, que parlem altres llengües (gallec, aragonès, aranès, èuscara, asturià i català). Polítics de PSOE, PP, C’s i UPyD veuen en la riquesa lingüística i cultural una pobresa, per exemple, la diputada Rosa Díez, lideressa suprema d’UPyD, que va ser membre del govern basc i diputada del Parlament basc sense saber ni una paraula d’èuscara, o l’euromòmia pepera Jaime Mayor Oreja (nascut a Euskadi) que es vanta que el seu avi els prohibís aprendre l’èuscara. Rajoy és un altre d’aquests personatges que sembla que s’avergonyeixi de la llengua del seu propi país perquè mai ha fet cap declaració pública en aquesta llengua.

Innocentment el líder del PSC, Pere Navarro, continua defensant una tercera via, la de l’Espanya federal en què no creu ningú a les Espanyes. Algú li ha dit, crec que ha estat Sánchez Camacho, que la tercera via és una via morta. Doncs miri, vostè, per un cop i sense que serveixi de precedent, estem d’acord, el federalisme, aquesta tercera via que propugna ingènuament en Pere Navarro, és una via morta.

Queden dues vies, una per on circula el tren de la bruixa del centralisme a ultrança, un tren que coneixem molt bé, tren que no va enlloc, i on hi ha gent molt sinistra. L’altre tren, el de la independència, és cert que no sabem com serà el seu recorregut però almenys és més il·lusionant que el tren de la bruixa del centralisme.

Catalunya ha patit el centralisme, la persecució de la llengua i cultura, l’espoli econòmic, i res no ens garanteix que això no torni a succeir, ans al contrari, veient que PSOE, PP i UPyD defensen mantenir l’estatus quo actual o, fins i tot, tornar a situacions pretèrites, i dirigents d’aquestes tres formacions s’han mostrat partidaris de suprimir les institucions catalanes, un altre cop, i han llançat atacs contra la nostra llengua, mai no s’han aturat aquests atacs, que ells veuen un perill per a la seva idea d’Estat, és absurd pensar en terceres vies. Espanya no és federa, s’imposa o prova d’imposar-se, normalment usant la força, i Espanya tampoc sap negociar ni dialogar, no està en els gens dels governants espanyols que són (i han estat històricament) massa estúpids, obtusos, propensos a la violència i ignorants per entendre que la força bruta ja no és una opció per imposar un Estat en decadència i descomposició. La tercera via de Navarro és una via morta, la primera, la que defensen els partits nacionalistes espanyols és una via que ens porta cap al descarrilament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS

 

 

Rajoy dijo hace unos días que no sabía que era eso de la tercera vía, lógico, él es un nacionalista español que sólo entiende España como un Estado centralista y culturalmente homogéneo, donde no haya nada más que españoles que hablen en español y piensen como españoles, pero la realidad es tozuda, y en España todavía hay gente rara y terca, como yo, que hablamos otras lenguas (gallego, aragonés, aranés, euskera, asturiano y catalán). Políticos de PSOE, PP, C 's UPyD ven en la riqueza lingüística y cultural una pobreza, por ejemplo, la diputada Rosa Díez, lideresa suprema de UPyD, que fue miembro del gobierno vasco y diputada del Parlamento vasco sin saber ni una palabra de euskera, o la euromomia pepera Jaime Mayor Oreja (nacido en Euskadi) que se jacta de que su abuelo les prohibiera aprender el euskera. Rajoy es otro de esos personajes que parece que se avergüence de la lengua de su propio país porque nunca ha hecho ninguna declaración pública en esta lengua.

Inocentemente el líder del PSC, Pere Navarro, sigue defendiendo una tercera vía, la de la España federal en la que nadie cree en las Españas. Alguien le ha dicho, creo que ha sido Sánchez Camacho, que la tercera vía es una vía muerta. Pues mire, usted, por un golpe y sin que sirva de precedente , estamos de acuerdo, el federalismo, esta tercera vía que propugna ingenuamente en Pere Navarro, es una vía muerta.

Quedan dos vías, una por donde circula el tren de la bruja del centralismo a ultranza, un tren que conocemos muy bien, tren que no va a ninguna parte, y donde hay gente muy siniestra. El otro tren, el de la independencia, es cierto que no sabemos cómo será su recorrido pero al menos es más ilusionante que el tren de la bruja del centralismo.

Cataluña ha sufrido el centralismo, la persecución de la lengua y cultura, el expolio económico, y nada nos garantiza que esto no vuelva a suceder, al contrario, viendo que PSOE, PP y UPyD defienden mantener el status quo actual o, incluso, volver a situaciones pretéritas, y dirigentes de estas tres formaciones se han mostrado partidarios de suprimir las instituciones catalanas, de nuevo, y han lanzado ataques contra nuestra lengua, nunca se han detenido estos ataques, que ellos ven un peligro para su idea de Estado, es absurdo pensar en terceras vías. España no es federa, impone o prueba de imponerse, normalmente usando la fuerza, y España tampoco sabe negociar ni dialogar, no está en los genes de los gobernantes españoles que son (y han sido históricamente) demasiado estúpidos, obtusos, propensos a la violencia e ignorantes para entender que la fuerza bruta ya no es una opción para imponer un Estado en decadencia y descomposición. La tercera vía de Navarro es una vía muerta, la primera, la que defienden los partidos nacionalistas españoles es una vía que nos lleva hacia el descarrilamiento.