16 d’oct. 2013

EXDIPUTAT NEOLERROUXISTA COMPARA PROFESSORS CATALANS AMB EICHMANN


EXDIPUTAT NEOLERROUXISTA COMPARA PROFESSORS CATALANS AMB EICHMANN
 

La banalització del nazisme que fan els partits nacionalistes espanyols és vomitiva i prova d’unes mancances culturals i una ignorància que els hauria de fer vergonya. L’últim carallot espanyolista que ha titllat de nazis els catalans ha estat l’exdiputat (del Parlament de Catalunya) neolerrouxista (C’s) José Domingo, que va abandonar aquesta formació presidida per Albert Rivera per acabar orbitant al voltant de la formació ultranacionalista espanyola UPyD de Rosa Díez.

Domingo ha acusat els mestres, membres de les AMPA i logopedes de fer amb els estudiants mitjançant la immersió lingüística el mateix que Adolf Eichmann.

Eichmann va ser el màxim responsable dels camps d’extermini nazis responsable d’assassinar milions de persones. Segons Domingo, els professors i logopedes catalans són “insensibles col·laboradors necessaris” de la immersió lingüística a les escoles catalanes. Doncs si, sense els professors no hi ha escoles ni educació, i per tant, si que és cert que són “col·laboradors necessaris”, però no pas insensibles ja que fan el que fa qualsevol professor en qualsevol escola del Món, ensenyar als nens i adolescents en la llengua del país. Qui si que és insensible (i ignorant) és el senyor Domingo. Insensible amb les víctimes del nazisme, las veritables víctimes del nazisme que han d’escoltar com politicastres ignorants com el senyor Domingo es dediquen a titllar de nazi a tot un poble, els seus mestres, els seus polítics, etc. I també és ignorant el senyor Domingo perquè no té ni puta idea de qui era Eichmann.

Adolf Eichmann va ser tinent coronel de les SS i responsable de dissenyar la “Solució Final”, és a dir, l’extermini industrialitzat i sistematitzat de milions de persones (jueus, gitanos, eslaus, homosexuals, i qualsevol persona que no encaixés en el model de societat que pretenien els nazis. Acabada la Segona Guerra Mundial i derrotat el règim criminal nazi, Eichmann va fugir com molts altres nazis per evitar ser jutjats. Eichmann va aconseguir fugir a l’Argentina on va ser capturat pel Mossad a finals dels 50 i portat a Israel on va ser jutjat, condemnat a mort i executat a la forca.

Espanya és un país on governa un partit fundat per ministres del règim franquista i persones afins a un règim que va arribar al poder amb l’ajut dels nazis, va col·laborar amb els nazis enviant la Divisió Blava condecorada per la Delegada del Govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna (PP). PP i C’s recentment van abandonar el Parlament de Catalunya per no haver de votar una moció per condemnar el franquisme (i els seus crims), pocs dies després es manifestaven per la unitat d’Espanya al costat de persones que d’estètica feixista. Malauradament l’Estat espanyol i molts mitjans de comunicació espanyols emparen les tesis revisionistes i negacionistes, i els neonazis espanyols gaudeixen de protecció institucional i mitjans de comunicació a través dels quals propagar la seva ideologia.

No, senyor Domingo, els professors catalans no són nazis ni feixistes, però vostè és un espanyolista ignorant i mentider. Ja n’hi ha prou que cafres ignorants com aquest senyor segueixin banalitzant el nazisme i titllant-nos als catalans d’allò que ideològicament estan ells molt a prop. Si vol veure nazis, senyor Domingo, miri al seu voltant amb la gent que vostè es manifesta.

Va ser el franquisme el que va prohibir el català en tots els àmbits públics de la societat, començant per les escoles, i el senyor Domingo, com feia el franquisme, continua atacant la llengua. Per sort, a Catalunya vivim en una democràcia i som els catalans els que volem que s’ensenyi i s’eduqui en català els nostres fills, tal com succeeix a qualsevol país normal i democràtic, el que no era normal és que la llengua pròpia del país estigués prohibida. Vostè vol tornar al franquisme, doncs ho té fàcil, senyor Domingo, vagi-se’n a viure a Espanya.

 

 

 

 

 

EXDIPUTADO NEOLERROUXISTA COMPARA PROFESORES CATALANES CON EICHMANN
 

La banalización del nazismo que hacen los partidos nacionalistas españoles es vomitiva y prueba de unas carencias culturales y una ignorancia que les debería dar vergüenza. El último tonto españolista que ha tachado de nazis a los catalanes ha sido el exdiputado (del Parlamento de Catalunya) neolerrouxista (C 's) José Domingo, que abandonó esta formación presidida por Albert Rivera para terminar orbitando alrededor de la formación ultranacionalista española UPyD de Rosa Díez.

Domingo ha acusado a los maestros, miembros de las AMPA y logopedas de hacer con los estudiantes mediante la inmersión lingüística lo mismo que Adolf Eichmann.

Eichmann fue el máximo responsable de los campos de exterminio nazis responsable de asesinar millones de personas. Según Domingo , los profesores y logopedas catalanes son "insensibles colaboradores necesarios" de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas. Pues si, sin los profesores no hay escuelas ni educación, y por tanto, si es cierto que son "colaboradores necesarios" , pero no insensibles ya que hacen lo que hace cualquier profesor en cualquier escuela del Mundo, enseñar a los niños y adolescentes en la lengua del país. Quien si que es insensible (e ignorante) es el señor Domingo. Insensible con las víctimas del nazismo, las verdaderas víctimas del nazismo que tienen que escuchar como politicastros ignorantes como el señor Domingo se dedican a tachar de nazi a todo un pueblo, sus maestros, sus políticos, etc  Y también es ignorante el señor Domingo porque no tiene ni puta idea de quién era Eichmann.

Adolf Eichmann fue teniente coronel de las SS y responsable de diseñar la "Solución Final" , es decir , el exterminio industrializado y sistematizado de millones de personas (judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, y cualquier persona que no encajara en el modelo de sociedad que pretendían los nazis. Terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotado el régimen criminal nazi, Eichmann huyó como muchos otros nazis para evitar ser juzgado. Eichmann logró huir a Argentina donde fue capturado por el Mossad a finales de los 50 y llevado a Israel donde fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en la horca.

España es un país donde gobierna un partido fundado por ministros del régimen franquista y personas afines a un régimen que llegó al poder con la ayuda de los nazis, colaboró ​​con los nazis enviando la División Azul condecorada por la Delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna ( PP ). PP y C 's recientemente abandonaron el Parlamento de Catalunya para no tener que votar una moción para condenar el franquismo (y sus crímenes), pocos días después se manifestaban por la unidad de España junto a personas que de estética fascista. Desgraciadamente el Estado español y muchos medios de comunicación españoles amparan las tesis revisionistas y negacionistas, y los neonazis españoles gozan de protección institucional y medios de comunicación a través de los cuales propagar su ideología.

No, señor Domingo, los profesores catalanes no son nazis ni fascistas, pero usted es un españolista ignorante y mentiroso. Ya basta que cafres ignorantes como este señor sigan banalizando el nazismo y calificando a los catalanes de lo que ideológicamente están ellos muy cerca. Si quiere ver nazis , señor Domingo, mire a su alrededor a la gente con que usted se manifiesta.

Fue el franquismo el que prohibió el catalán en todos los ámbitos públicos de la sociedad, empezando por las escuelas, y el señor Domingo, como hacía el franquismo, continúa atacando la lengua. Por suerte, en Catalunya vivimos en una democracia y somos los catalanes los que queremos que se enseñe y eduque en catalán nuestros hijos, tal como sucede en cualquier país normal y democrático, lo que no era normal es que la lengua propia del país estuviera prohibida. Usted quiere volver al franquismo, pues lo tiene fácil, señor Domingo, váyase a vivir a España.