14 de febr. 2012

Israel, entre la renaixença cultural i la destrucció

Israel, entre la renaixença cultural i la destrucció
Cultura: Les universitats reviuen el jídix
Aquest és un tema que com a catalans segurament ens resultarà una mica familiar. Tracta d'una llengua que pertany a un poble, el jídix, llengua germànica derivada de l'alt alemany mig que apareix cap al segle X i que amb el temps ha anat incorporant lèxic provinent de llengües eslaves, de l'hebreu i de l'arameu. L'alfabet emprat per escriure en jídix és l'alfabet hebreu. Era la llengua de la comunitat asquenasita i avui es parla a Austràlia, Bèlgica, Bielorrússia, Canadà, Estats Units, Israel, Lituània, Moldàvia, Polònia, Regne Unit, Rússia, Ucraïna, i altres, per un nombre de parlants que alguns experts calculen d'un a tres milions de persones, encara que només unes 500000 persones, majoritàriament jueus ortodoxos parlen jídix habitualment. L'any 1968 l'Institut per a la Investigació Jueva de Nova York va començar a oferir cursos d'estiu de jídix, actualment són una vintena d'universitats d'Estats Units i Canadà les que ofereixen cursos de jídix, encara que no sempre ofereixen titulació oficial. La Universitat John Hopkins dels Estats Units i la McGill de Canadà han iniciat un programa per revitalitzar el jídix i la cultura associada a aquesta llengua. El degà de l'IIJ de Nova York afirma que ha crescut l'integrés de les noves generacions de jueus que ja no senten la vergonya que sentien els seus pares de parlar el jídix en lloc de l'anglès.
Al nostre país hi ha catalans que es neguen a parlar català, fins i tot catalans de soca-rel perquè creuen que és ser de poble endarrerit. Les llengües minoritàries i minoritzades pateixen l'estigma de no tenir darrera un Estat que els doni suport, alguns dels seus parlants renuncien a la seva llengua i la seva cultura i se n'avergonyeixen però de vegades aquell acte vergonyant i vergonyós comés pels pares influïts per la pressió social de viure envoltats per una cultura que si compta amb un Estat darrera és reparat pels fills que se n'adonen que tenen unes arrels i que sense aquestes arrels no són res.
Les Ambaixades a Israel es preparen per si l'Iran decidís atacar
Les Ambaixades estrangeres a Israel han començar a planificar l'evacuació dels seus conciutadans en cas que Israel fos atacat amb míssils. En aquests plans estan considerant totes les possibilitats. Han demanat al ministeri d'Exteriors màscares de gas per a ells i els seus familiars. El ministeri d'exteriors israelià ha subministrat a les ambaixades estrangeres una llista de refugis públics i instruccions del Comandament de Rereguarda de l'Exèrcit d'Israel. Els diplomàtics estan preocupats pel fet que molts ciutadans israelians tenen passaport estranger i podrien demanar ser evacuats. Un diplomàtic ha declarat que la UE no té mitjans per emprendre una operació d'evacuació massiva en un breu període de temps.
Israel i Xipre
Els governs israelià i xipriota estan negociant un acord per protegir els camps de gas descoberts al Mediterrani de possibles atacs provinents del Líban. Ambdues parts estan negociant si Israel instal•larà una base aèria permanent o provisional per donar suport logístic a l'aviació israeliana en cas de necessitat. La base escollida seria la base aèria Andrea Papendreou, al sud-est de l'illa. De moment el projecte només està en fase d'estudi. Israel i Xipre van signar dos acords de cooperació en matèria de defensa el mes passat. El primer ministre israelià que arribarà a Xipre a final de mes farà arribar al seu homòleg xipriota la proposta definitiva.
Lieberman agraeix a Clinton les sancions a l'Iran
Avigdor Lieberman, ministre d'exteriors israelià ha agraït a la secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton la imposició de noves sancions a l'Iran. Els Estats Units van decidir bloquejar tots els actius iranians en territori nord-americà inclosos els del Banc Central de l'Iran. La presidenta de la Comissió d'Exteriors de la Cambra de Representants dels Estats Units Ileana Ros-Lehtinen va afirmar que els Estats Units “ha de donar suport a Israel en aquest moment crític i mostrar-se ferm i inequívocament al costat del govern d'Israel per fer front a les amenaces d'ambdós països (...). Això implica imposar dures sancions i altres menes de pressió per aturar l'Iran abans que aconsegueixi fer-se amb capacitat nuclear”.
Vídeo: Embajadas extranjeras en Israel se preparan para un posible ataque Iraní
Israel, entre el renacimiento cultural y la destrucción
Cultura: Las universidades reviven el yiddish
Este es un tema que como catalanes seguramente nos resultará un poco familiar. Trata de una lengua que pertenece a un pueblo, el yiddish, lengua germánica derivada del alto alemán medio que aparece hacia el siglo X y que con el tiempo ha ido incorporando léxico proveniente de lenguas eslavas, del hebreo y del arameo.El alfabeto empleado para escribir en yiddish es el alfabeto hebreo.Era la lengua de la comunidad askenazí y hoy se habla en Australia, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, Estados Unidos, Israel, Lituania, Moldavia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, y otros, por un número de hablantes que algunos expertos calculan de uno a tres millones de personas, aunque sólo unas 500.000 personas, mayoritariamente judíos ortodoxos hablan yiddish habitualmente. En 1968 el Instituto para la Investigación Judía de Nueva York comenzó a ofrecer cursos de verano de yiddish, actualmente son una veintena de universidades de Estados Unidos y Canadá las que ofrecen cursos de yiddish, aunque no siempre ofrecen titulación oficial. La Universidad John Hopkins de Estados Unidos y la McGill de Canadá han iniciado un programa para revitalizar el yiddish y la cultura asociada a esta lengua. El decano del IIJ de Nueva York afirma que ha crecido la integrara de las nuevas generaciones de judíos que ya no sienten la vergüenza que sentían sus padres de hablar el yiddish en lugar del inglés.
En nuestro país hay catalanes que se niegan a hablar catalán, incluso catalanes de pura cepa porque creen que es ser de pueblo atrasado. Las lenguas minoritarias y minorizadas sufren el estigma de no tener detrás un Estado que los apoye, algunos de sus hablantes renuncian a su lengua y su cultura y se avergüenzan pero a veces ese acto vergonzante y vergonzoso cometido por los padres influidos por la presión social de vivir rodeados por una cultura que si cuenta con un Estado detrás es reparado por los hijos que se dan cuenta que tienen unas raíces y que sin estas raíces no son nada.
Las Embajadas en Israel se preparan para si Irán decidiera atacar
Las Embajadas extranjeras en Israel han comenzar a planificar la evacuación de sus conciudadanos en caso de que Israel fuera atacado con misiles. En estos planes están considerando todas las posibilidades. Han pedido al ministerio de Exteriores máscaras de gas para ellos y sus familiares. El ministerio de exteriores israelí ha suministrado a las embajadas extranjeras una lista de refugios públicos e instrucciones del Mando de Retaguardia del Ejército de Israel. Los diplomáticos están preocupados debido a que muchos ciudadanos israelíes tienen pasaporte extranjero y podrían pedir ser evacuados. Un diplomático declaró que la UE no tiene medios para emprender una operación de evacuación masiva en un breve periodo de tiempo.
Israel y Chipre
Los gobiernos israelí y chipriota están negociando un acuerdo para proteger los campos de gas descubiertos en el Mediterráneo de posibles ataques provenientes del Líbano.Ambas partes están negociando si Israel instalará una base aérea permanente o provisional para dar apoyo logístico a la aviación israelí en caso de necesidad. La base elegida sería la base aérea Andrea Papendreou, al sureste de la isla. De momento el proyecto sólo está en fase de estudio. Israel y Chipre firmaron dos acuerdos de cooperación en materia de defensa el mes pasado. El primer ministro israelí que llegará a Chipre a fin de mes hará llegar a su homólogo chipriota la propuesta definitiva.
Lieberman agradece a Clinton las sanciones a Irán
Avigdor Lieberman, ministro de exteriores israelí agradeció a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton la imposición de nuevas sanciones a Irán. Los Estados Unidos decidieron bloquear todos los activos iraníes en territorio estadounidense incluidos los del Banco Central de Irán. La presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Ileana Ros-Lehtinen afirmó que Estados Unidos "debe apoyar a Israel en este momento crítico y mostrarse firme e inequívocamente al lado del gobierno de Israel para hacer frente a las amenazas de ambos países (...).Esto implica imponer duras sanciones y otros tipos de presión para detener a Irán antes que consiga hacerse con capacidad nuclear ".

3 comentaris:

Patric ha dit...

Yo creo que la guerra es una trampa para cualquier país..especialmente un país que está sólo en el medio oriente. Imagino que mucha gente no querría vivir una guerra allí y si aparecieran problemas o fueran atacados querrían ser evacuados, especialmente si tienen pasaportes extranjeros.
Creo que Israel no debe confiar tanto en otros países para defender su territorio. Y creo que para ellos es mejor la diplomacia que la guerra. Yo no confiaría tanto en el apoyo militar de USA porque ellos están reduciento fuertemente su personal militar, armadas,lo menos en un 5,5%, lo que significa eliminar al menos unas 8 brigadas de combate.
De acuerdo o "sobre la base del presupuesto nacional presentado este lunes por el presidente Barack Obama, el Departamento de Defensa indicó que los números ejecutivos significan un descuento de 26,6 mil millones de dólares en operaciones de ultramar.".Aunque el presupuesto ha sido reducido sigue siendo astronómico. La Marina desactivará siete cruceros y detendrá la construcción de dos muelles de reparación naval, al tiempo que la Infantería suprimirá cinco batallones, cuatro escuadrones tácticos y un regimiento de logística especial.Serán retirados 8000 soldados del territorio europeo. Dicen que mantendrán en total de tropas de 1.115.000 elementos. Habrá un recorte progresivo en el gasto de defensa, la reducción del número de elementos y un énfasis en Asia y el Pacífico.
Yo creo que USA tiene intereses en muchos lugares del mundo no sólo Israel es de interés para ellos.

Jaume C. i B. ha dit...

A Israel no le interesa entrar en guerra, es un país pequeño y sus enemigos tienen una población 50 o quizá 100 veces la de Israel. En Israel si muere un soldado es una tragedia porque ese soldado es irreemplazable, si muere un civil igual, ninguna madre israelí sale diciendo que se siente feliz de que su hijo haya quedado hecho trizas por una bomba, al contrario, cuando muere un chico o chica israelí sus padres lloran y se preguntan porqué ha tenido que morir su hijo. A los árabes les sobra la población, sus dirigentes se pueden permitir sacrificarla y encima han adoctrinado de tal modo a su gente que ésta se siente contenta cuando sus hijos mueren haciéndose estallar por su propia bomba.
Israel sabe que no puede confiar ni en su mejor aliado, porqué éste llegado el momento les dejará solos, por tanto creo que decirle a los israelíes lo que pueden y lo que no pueden hacer me parece inapropiado. Israel no ha empezado ninguna de las guerras en las que ha participado, siempre ha sido atacado primero y el silencio mientras Israel perdía terreno de toda la comunidad internacional era escandaloso, pero más escandaloso es que esa comunidad internacional decidiera hablar cuando las tornas, en esas guerras que Israel libró contra enemigos que numéricamente eran superiores, se volvieron favorables a Israel.
Israel está pagando un precio enorme para parar los pies a los bárbaros y encima solo recibe críticas de gente que se dará cuenta de que Israel tenía razón cuando vea un ejército islámico entrando en su ciudad.
La diplomacia ha fracasado porqué está tratando con regímenes teocráticos y totalitarios que cambian con los que no sabes nunca que están pensando.

Recomiendo la lectura del siguiente artículo:
http://noticiesisrael.blogspot.com/2012/02/desprecia-el-valor-del-esclarecimiento_20.html

Si, pero Estados Unidos sabe que Israel es el único aliado confiable de Oriente Medio. Ni Estados Unidos ni la UE deberían traicionar a Israel.

A Irán hace años que se le debería haber destruido las instalaciones nucleares que estaba en construcción, solo lograron ralentizar todo su proyecto nuclear pero debería haberse hecho como se hizo con Irak y Siria, atacar sus instalaciones nucleares. Ahora podría ser tarde.

Patric ha dit...

Estoy de acuerdo, la guerra es una trampa para cualquier país y para Israel en especial no es un juego porque tiene una población – como bien dices – mucho menor que la de todos los países que le rodean, tal vez el Líbano tenga menos población que Israel. Insisto en que la solución debe ser utilizando la diplomacia y la inteligencia. La muerte de personas, sean soldados o no, es una tragedia para cualquier país, para cualquier madre. El hecho que algunas mujeres se sientan orgullosas porque uno de sus hijos o todos ellos mueren por la patria, no significa creo yo que esas muertes no sean una tragedia para lo más profundo que existe en el corazón de una mujer por sus hijos.
Yo creo que la gente en un pueblo no sobra aunque es cierto que a veces mueren las personas y la gente que no es su familiar directo no se conmueve mucho, Pero en general creo que la gente manifiesta sentimientos cuando hay muertos y entierros.
No quiero pensar el futuro pero espero que no sea lo que tú crees en lo peor.
Me impresiona el espíritu de agresividad que a veces hay en el mundo. Yo creo que podemos vivir en paz si respetamos las fronteras, las soberanías y los derechos de otros pueblos y ellos los nuestros.
Voy a ver/leer el artículo que recomiendas